WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

кредитом має від'ємне значення;
" платники, що зазначили нульове сальдо з ПДВ;
" платники які відобразили позитивну різницю між податковим зобов'язанням та податковим кредитом.
Крім зазначених видів податкових перевірок ДЕС. Можуть проводити повторні оперативні, а також перевірки на вимогу суб'єктів підприємницької діяльності.
№ _9_ Державна контрольно-ревізійна служба (ДКРС) в Україні: статус, функції та правові засади діяльності
Головним органом державного фінансового контролю в Україні виступає Державна контрольно-ревізійна служба України. Її було засновано в січні 1993 р. згідно із Законом України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні". В цьому законі визначається статус, функції та правові засади діяльності цієї структури.
ДКРС складається з : Головного контрольно-ревізійного управління України ; управлінь Автономної республіки Крим ; обласних , Київського та Севастопольського КРУ ; контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) в районах, містах і районах у містах.
Головне завдання ДКРС :
- здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їхнім збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів;
- розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їх виникненню.
Державний контроль здійснюється у формі ревізій та перевірок.
ДКРС діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується йому. Структурні підрозділи ДКРС є юридичними особами, мають самостійні кошториси, розрахункові та інші рахунки в банках.
ДКРС координує свою діяльність з місцевими Радами народних депутатів та органами виконавчої влади, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.
ДКРС здійснює певні функції, зокрема:
" організує роботу контрольно-ревізійних підрозділів з проведення ревізій та перевірок, узагальнює результати документальних ревізій і перевірок і у випадках, передбачених законодавством, повідомляє про них органи законодавчої та виконавчої влади;
" провадить ревізії та перевірки фінансової діяльності, збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах, а також на підприємствах і організаціях, які отримують кошти з бюджету та з державних валютних фондів;
" провадить ревізії та перевірки повноти прибуткування, правильності витрачання і збереження валютних коштів;
" здійснює контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених попередніми ревізіями та перевірками;
" розробляє інструктивні та інші нормативні акти про проведення ревізій та перевірок;
" накладає у випадках, передбачених законодавством, на керівників та інших службових осіб підприємств, установ і організацій адміністративні стягнення;
" застосовує до підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів підприємницької дiяльностi фiнансовi санкцiї.
" та інші.
За ініціативою ДКРС ревізія або перевірка підприємств може провадитись не частіше разу на рік. Ревізію або перевірку за дорученням правоохоронних органів може бути проведено будь-коли.
Службові особи ДКРС зобов'язані суворо дотримуватись Конституції України, Законів України, прав та інтересів громадян, підприємств установ і організацій, що охороняються законодавством. За невиконання або неналежне виконання службовими особами державних ДКРС своїх обов'язків вони притягуються до дисциплінарної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.
В умовах переходу до ринкових відносин склад і методи фінансового контролю зазнають суттєвих змін, що визначається зміною ролі держави в економіці.
№ _10_ Ревізія як метод документального контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ. Принципи ревізії.
Ревізія - це метод документального контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, за дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірності обліку і звітності, спосіб документального виявлення недостач, розтрат, привласнення і розкрадання грошей і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань.
Ревізія проводиться відповідно до діючого законодавства, як правило, державними органами контролю і управління для виявлення недоліків в фінансово-господарській діяльності підприємств, що перевіряються і порушення діючих нормативно-правових актів. Вона базується на перевірці первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та статичної звітності, фактичної наявності грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей. Результати ревізії оформляються актом, який має юридичну силу і є джерелом доказів в слідчій та юридичній практиці.
Ревізії як одному з найважливіших методів наступного господарського контролю властиві свої специфічні принципи:
" принцип раптовості має вирішальне значення при досягненні цілей ревізії. Під раптовістю розуміють застосування засобів і способів перевірки в момент, коли підконтрольні особи цього не чекають;
" принцип послідовності ревізії полягає в тому, що кожна наступна ревізія починається з моменту закінчення попередньої. Таким чином, ревізії проводяться безперервно з моменту організації підприємства і до моменту його ліквідації;
" принцип гласності ревізії полягає в тому, що про її проведення після пред'явлення повноважень ревізорами широко оголошується. Ревізори з моменту початку ревізії встановлюють контакт з громадськими організаціями, оголошують про місце і час прийому осіб, які бажають надати інформацію з питань, що відносяться до ревізії;
" принцип оцінки факторів, виявлених ревізією. Дія цього принципу дає можливість ревізору вільно висловлювати свою думку щодо причин виявлених недоліків і, незалежно від мотивів зацікавлених осіб, самостійно оцінювати ті чи інші факти, законність та обґрунтованість дій зацікавлених осіб;
" принцип виховної дії. Ревізія має не тільки економічне, але й певне виховне значення. Мало розкрити порушення і домогтись їх усунення. Важливо, щоб в кожному конкретному випадку виключалась можливість повторення помилок та порушень в майбутньому.
" принцип активності ревізії полягає в тому, що ревізор за своєю ініціативою застосовує дозволені йому прийоми та способи для вивчення реального стану справ;
" принцип безперервності ревізії полягає в тому, що розпочаті ревізійні дії повинні вестись активно і

 
 

Цікаве

Загрузка...