WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

заключний.
3. за формами здійснення: економічний аналіз, тематична перевірка, ревізія.
№ _7_ Економічна сутність державного фінансового контролю. Суб'єкти фінансового контролю.
Фінансовий контроль - одна з найважливіших функцій державного управління. Його призначення полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпечення, формування і ефективність використання фінансових ресурсів.
Фінансовий контроль держави - спрямований передусім на раціональне використання бюджетних коштів, і централізованих та децентралізованих фондів цільового призначення, фінансової дисципліни підприємств і органів державної форми власності.
Цей вид контролю здійснюється:
1) за дотриманням фінансово-господарського законодавства в процесі формування та використання фондів грошових коштів;
2) щодо оцінки економічної ефективності фінансово-господарських операцій та доцільність зроблених витрат.
Фінансовий контроль - це самостійний контроль, тому на відміну від інших видів контролю (екологічного, санітарного, адміністративного) він має місце у всіх сферах суспільного відтворення і супроводжує весь процес руху грошових фондів, включаючи і стадію обмірковування фінансових результатів.
Специфіка фінансового контролю полягає в тому, що при його проведенні використовуються вартісні категорії та показники, які визначають кінцевий результат господарського процесу.
Об'єктом фінансового контролю виступають всі господарські операції, які здійснюються з використанням коштів на цілі економічного та соціального розвитку.
Суб'єктами фінансового контролю є органи державної влади в особі постійних комісій Верховної Ради України, НБУ, органів державного управління в особі Мінекономіки, Мінфіну, Мінстату, органів внутрішньовідомчого контролю міністерств, відомств, корпорацій, об'єднань, а також державні і приватні аудиторські організації.
Функції по здійсненню постійного контролю за використанням коштів державного бюджету, Верховна Рада регламентувала Рахунковій палаті Міністерства фінансів, яке в свою чергу, делегувало функції з контролю за використанням коштів державних і місцевих бюджетів, а також позабюджетних фондів ДКРС України, а питання з оперативно-управлінськими видатками державного бюджету - державному казначейству.
Функції по здійсненню фінансового контролю за діями платників податків і забезпечення дохідної частини державного бюджету службою держави покладено на Державну податкову службу України.
ДКРС України є органом відомчого контролю в системі міністерства фінансів, яке здійснює перевірку з питань складання і виконання бюджету, крім того вона є органом державного контролю за ефективним і цільовим використанням бюджетних асигнувань безпосередньо у розпорядників бюджетних коштів.
Державне казначейство створюється з метою забезпечення повного і своєчасного виконання державного бюджету.
Державна податкова організація створена також була у складі міністерства фінансів, а з 1996 року перетворена була у самостійний фінансовий орган.
Основні її завдання: реалізація податкової політики держави, а саме розробка проектів податкового законодавства, облік платників податків та надходження податків до бюджету, контроль за правильністю і своєчасністю сплати податків, накладення штрафних санкцій на порушників податкового законодавства.
Рахункова палата ВР України створена в травні 1997р. З метою здійснення позавідомчого контролю за складанням і виконанням державного бюджету, вироблення та аналізу бюджетної політики держави, контролю в сфері державного кредиту і грошово-кредитної політики. Рахункова палата - єдиний конституційний орган в Україні, що здійснює контроль за законами і ефективним та цільовим використанням державних коштів.
Принципами державного фінансового контролю є : незалежність, гласність, дієвість, регулярність, об'єктивність, всеохоплюючий характер.
Важливий напрям фінансового контролю - своєчасне і повне виконання фінансових зобов'язань юридичними і фізичними особами перед бюджетом, дотримання податкового законодавства.
№ _8_ Види та планування податкових перевірок.
Перевірка - це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або її підрозділів.
Перевірки можуть бути: виїзні перевірки: планові; позапланові; зустрічні перевірки.
Виїзна податкова перевірка проводиться органами податкової служби на підставі письмового звернення до інших податкових органів, які взяли суб'єкт підприємницької діяльності на облік.
Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка фінансово-господарської діяльності, яка передбачена у плані роботи контролюючого органу і проводиться за місцем знаходження такого суб'єкта чи за місцем розташування об'єкта власності, стосовно якого проводиться така перевірка. Планова перевірка проводиться не частіше одного разу на календарний рік за письмовим рішенням керівника державної податкової інспекції, голови державної адміністрації з обов'язковим письмовим попередженням суб'єкта підприємницької діяльності за 10 днів до її проведення.
Позапланова перевірка - це непередбачена жодними планами податкова перевірка. Позапланова виїзна перевірка може здійснюватися і на підставі рішення Кабінету Міністрів України.
Планові перевірки:
" проводяться комплексно і за всіма видами податків, зборів і обов'язкових платежів один раз на рік з письмового дозволу керівника податкової інспекції;
" суб'єкт підприємницької діяльності письмово повідомляється про дату проведення такої перевірки не пізніше 10 днів до її проведення;
" не можуть проводитися з окремими видами зобов'язань перед бюджетом (крім зобов'язань з позик та кредитів, які гарантовані державними коштами).
Позапланові перевірки проводяться в разі:
" встановлення фактів порушення суб'єктом підприємницької діяльності норм законодавства в результаті проведення зустрічних перевірок;
" неподання суб'єктом підприємницької діяльності у встановлений строк документів обов'язкової звітності;
" встановлення недостовірності даних в документах обов'язкової звітності;
" неподання суб'єктом підприємницької діяльності пояснень та їх документальних підтверджень на обов'язковий письмовий запит податкових органів протягом трьох днів з дня отримання запиту;
" реорганізації (ліквідації) підприємства;
Зустрічні перевірки:
" здійснюються на підставі письмового звернення податкових органів, які ведуть перевірку до податкових органів, які взяли на облік суб'єкт підприємницької діяльності;
" проводяться протягом 10 днів з дня видачі завдання про проведення зустрічної перевірки.
Послідовність планової перевірки звітності ПДВ наступна:
" перевіряються суб'єкти, в деклараціях яких різниця між податковим зобов'язанням та податковим

 
 

Цікаве

Загрузка...