WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

поділяється на: державний; незалежний; контроль власника.
1. Державний контроль здійснюють органи державної влади та управління, а саме: Фонд державного майна України, Міністерства фінансів, економіки, статистики, Національний банк України.
Фонд державного майна України є державним органом, який здійснює політику у сфері приватизації державного майна. Він розробляє проекти державних програм приватизації, організовує контроль їх виконання.
Міністерство фінансів здійснює контроль за виконанням підприємствами та організаціями залежно від форм власності зобов'язань перед бюджетом по внесках платежів, за економічним і правильним витрачанням бюджетних коштів, а також додержання фінансової дисципліни підприємств і організацій, що перебувають на державному бюджеті. Свої функції Міністерство фінансів здійснює через Державну контрольно-ревізійну службу і Головну Державну податкову інспекцію.
Міністерство економіки контролює виконання планів економічного та соціального розвитку держави, окремих галузей народного господарства, вживає заходи щодо запобігання відхилень від визначених за планом показників.
Національний банк України - забезпечує контроль за використанням кредитів за цільовим призначенням, додержанням підприємствами касової дисципліни та правильних розрахунків, за наявністю грошей в обігу, здійснює емісію (випуск) грошей та регулює грошові відносини в державі. Крім того перевіряє діяльність комерційних банків.
Міністерство статистики - контролює за даними звітності збалансованість товарного ринку та реалізацію економічних та соціальних програм розвитку держави в цілому та її регіонів зокрема, державними комітетами і відомствами, концернами, асоціаціями а також підпорядкованих їм підприємствами, нормативно-правової бази і забезпечення достовірності звітності.
Крім цього в межах своїх компетенцій державний контроль здійснює також спеціалізовані органи контролю, а саме: Антимонопольний комітет, Державний комітет у справах захисту прав споживачів, державна інспекції України по контролю за цінами, державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації.
Окремо виділяють таку організаційну форму контролю як муніципальний, який здійснюється радами народних депутатів та їх комісіями. До компетенції виконавчих комітетів місцевих рад народних депутатів віднесено контроль за станом обліку і звітності на підприємствах і установах які є комунальною власністю за додержанням зобов'язань підприємств щодо платежів до бюджету місцевого самоврядування.
2. Аудиторський (незалежний) контроль здійснюється незалежними аудиторськими фірмами, або приватними особами (аудиторами), які занесені до відповідного реєстру Аудиторської палати України. Основним завданням аудиторської служби є перевірка законності фінансово-господарських операцій, стану бухгалтерського обліку, достовірності, перш за все, балансу і звіту про фінансові результати.
3. Контроль власника. Згідно закону України "Про підприємства в Україні" основна відповідальність за організацію фінансово-господарського контролю на кожному підприємстві покладена на його власника, який несе певну відповідальність за ефективне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
Контроль власника поділяється на: відомчий (внутрішньо системний) та внутрішньогосподарський.
Відомчий контроль за діяльністю підприємства здійснюється вищими органами управління (міністерствами, відомствами, концернами, асоціаціями і т.п.) шляхом проведення комплексних ревізій або контрольних перевірок. Об'єктом внутрішньогосподарського контролю є економічна та господарська діяльність структурних підрозділів підприємства.
Проведення внутрішньогосподарського контролю відповідно до чинного законодавства покладена на керівника підприємства.
В умовах ринкової економіки зменшуються одиниці зовнішніх (по відношенню до підприємства) суб'єктів контролю у зв'язку з чим підвищується роль внутрішньогосподарського контролю, що здійснюється власником підприємства.
№ _6_ Господарський контроль власника, його види, мета і завдання.
Згідно із законом про підприємства в Україні, основна відповідальність за організацію фінансово-економічного контролю на кожному підприємстві покладена на його безпосередньо власника (державу, колектив акціонерів, орендаря тощо) який несе певну відповідальність за ефективне користування матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
Фінансово-економічний контроль власника поділяється на:
" внутрішньосистемний
" внутрішньогосподарський.
Внутрішньосистемний контроль здійснюють міністерство, державні комітети, концерни, асоціації, акціонерні виробничі об'єднання згідно, якими передбачено, що комплексні ревізії і контрольні перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств проводяться з ініціативи власника того органу, якому підпорядковано підприємство на правах власності. Основною метою такого контролю є об'єктивне вивчення фактичного стану справ суб'єкта господарювання, виявлення та попередження тих факторів та умов, що негативно впливають на виконання управлінських рішень і досягнення поставленої мети та доведенню цієї інформації до органу управління. Внутрішньо системний контроль передбачує контроль за виконанням планових завдань по виробничій та фінансово-господарській діяльності, використанням матеріальних і фінансових ресурсів, недопущенням фактів безгосподарності, забезпеченням збереженості власності, правильної постановки бухгалтерського обліку і контрольно-ревізійної роботи, дотриманням діючого законодавства по виробничій та фінансово-господарській діяльності.
Внутрішньогосподарський контроль включає контрольні функції які здійснюються керівниками підприємств, комбінатів, організацій і установ, концернів асоціацій у відповідності з діючим законодавством. Завдання внутрішньогосподарського контролю є перевірки господарських операцій у виробничих об'єктах з метою недопущення перевитрат матеріальних і фінансових ресурсів, раціонального використання робочої сили, впровадження прогресивних методів праці і технологій в бригадах, цехах та інших виробничих підрозділах.
Об'єктами внутрішньогосподарського контролю є - природні (земля, вода, ліс тощо) та відтворювані (трудові матерії, фільтрові) виробничі ресурси, процес відтворення за історіями.
Зміст і види економічного контролю визначається по наступних ознаках класифікації.
1. за інформаційним забезпеченням: документальний, фактичний.
2. за періодичністю: попередній, поточний,

 
 

Цікаве

Загрузка...