WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

зіставляють ідентичність балансових даних про прибуток з його обліком у Головній книзі, регістрах аналітичного обліку за рахунком 79 "Фінансові результати", за Звітом про фінансові результати. Необхідно впевнитися у реальності сум з дебету і кредиту рахунків 70 "Доходи від реалізації", 79 "Фінансові результати", 90 "Собівартість реалізації", а також у законності витрат, включених у собівартість.
№ _60_ Контроль і ревізія кредитних операцій
П(С)БО 11 "Зобов'язання" визначає порядок формування та відображення у звітності інформації про зобов'язання. Цим стандартом усі зобов'язання класифікуються на довгострокові, поточні, забезпечені та непередбачені зобов'язання.
Ревізор перевіряє, чи дотримано порядку, за яким кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі кредитних договорів. Кредитний договір укладають установа банку і підприємство. У кредитному договорі банк бере на себе зобов'язання надати кредит, а позичальник - використати, сплатити борг і повернути його. У ньому передбачається об'єкт кредитування, умови одержання і сплати позик, процентні ставки плати за кредит, строки, на які видаються позики.
Ревізор здійснює аналіз фінансового стану підприємства, контролює дотримання строків платежів, своєчасність сплати кредиту. Завдання ревізора - перевірити законність одержання і використання банківських кредитів за цільовим призначенням, своєчасність погашення їх.
Перевіряючи записи у Головній книзі й балансі, ревізор з'ясовує, якими видами позик користувалось підприємство. Для перевірки дотримання порядку кредитування, оформлення позик та їх погашення ревізор керується Інструкцією № 3 про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюті, затвердженою Постановою Правління НБУ від 27. 05. 96 № 121.
Облік розрахунків по кредитах ведеться на рахунках 50 "Довгострокові позики" та 60 "Короткострокові позики" у національній та іноземній валюті за кредитами банків. За кредитом цих рахунків відображаються суми одержаних кредитів, за дебетом - їх погашення.
Ревізор з'ясовує:
o чи зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їхньою теперішньою вартістю, яка залежить від умов та виду зобов'язання;
o чи своєчасно сплачуються нараховані відсотки;
o чи своєчасно погашаються отримані позики.
За даними балансу і записами в реєстрі аналітичного обліку ревізор встановлює, чи використовувалася позика за цільовим призначенням. Ревізор перевіряє правильність відомостей про забезпечення виданих позик, наявність власних оборотних коштів у товарних запасах, повноту використання позик на тимчасові потреби, під нормативні запаси матеріальних цінностей. Особливій перевірці підлягають факти виникнення простроченої заборгованості, при цьому встановлюють причини, суму збитків від сплати процентів за підвищеною ставкою, перевіряють ефективність заходів щодо погашення прострочених позик та заходів щодо оздоровлення фінансового стану підприємства.
№ _61_ Ревізія розрахунків із різними дебіторами та розрахунків з іншими операціями
Ревізія розрахунків з різними дебіторами проводиться за рахунком 37 "Розрахунки з різними дебіторами", на якому відображено облік операцій розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами, авансами,виданими, нарахованими доходами, претензіями, відшкодуваннями завданих збитків, позиками кредитних спілок та іншими операціями. Перевірка передбачає аналіз достовірності і правильності відображення в обліку операцій, пов'язаних з оплатою послуг зв'язку , комунальних послуг, за оренду приміщень, відшкодування матеріальних збитків тощо.
Перевірка розрахункових операцій, їх законність та правильність відображення в обліку проводиться за субрахунками, зокрема:
o 371 "Розрахунки за виданими авансами";
o 372 "Розрахунки з підзвітними особами";
o 374 "Розрахунки за претензіями";
o 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків";
У ході ревізії операцій за розрахунками з різними дебіторами особливу увагу необхідно звернути на причини виникнення дебіторської і кредиторської заборгованості, її зміну і суму залишків на початок місяця за весь ревізійний період, визначити її законність, достовірність, реальність і правильність відображення цих операцій у регістрах аналітичного та синтетичного обліку за відповідними субрахунками, а також залишків заборгованості в балансах за відповідними рахунками. Серед дебіторських статей балансу вимагає вивчення динаміки і складу заборгованості по рахунку 375. Ріст її є засобом ослаблення на підприємстві контролю за зберіганням власності.
Ревізору слід перевірити повноту перерахувань, а також проаналізувати проведені розрахунки, вивчити порядок відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку. Перевірці підлягає конкретно кожен вид платежу і кожна операція щодо оприбуткування цінностей, списання послуг і виконаних робіт.
Звіряючи балансові показники за групою розрахункових рахунків з Головною книгою, регістрами аналітичного обліку, ревізор з'ясовує, чи не допускались випадки "згортання" сальдо боржників.
Важливе значення для цього має організація інвентаризації розрахунків, суть якої полягає у виявленні залишків за відповідними документами, ретельній перевірці обґрунтованості сум, які рахуються на відповідних рахунках.
Ревізор і члени інвентаризаційної комісії з'ясовують строки виникнення заборгованості за рахунками дебіторів і кредиторів, її реальність осіб, які винні у пропущені строків позовної давності.
У процесі інвентаризації встановлюють:
o тотожність розрахунків з банками та дебіторами і кредиторами, структурними підрозділами, які перебувають на окремому балансі;
o правильність і обґрунтованість сум заборгованості по нестачах і крадіжках;
o законність і обґрунтованість сум дебіторської і кредиторської заборгованості.
Результати інвентаризації розрахунків оформлюють окремим актом. В акті вказується:
o назва проінвентаризованих рахунків;
o сума виявленої невідповідної дебіторської і кредиторської заборгованості, безнадійних боргів, за якими пропущені строки позовної давності, за що конкретно вона рахується, з якого часу і на підставі яких документів, а також винних осіб у пропуску строків позовної давності.
Через сумнівну дебіторську заборгованість важливо встановити період знаходження справ, переданих на розгляд в арбітражний суд, вищестоящі організації, причини затримки їх розгляду, вжиті заходи для винесення рішення по них.
При інвентаризації справ щодо нестач, крадіжок і відшкодування матеріального збитку особливу увагу звертають на наявність матеріалів по кожній справі, строки і якість їх оформлення, регулярність стягнення за виконавчими листами, правильність обліку списання заборгованості чи виконавчих записів нотаріальних органів про її відшкодування в безспірному порядку.
№ _62_ Завдання, методи та джерела контролю і ревізії доходів і фінансових результатів
Метою контролю та ревізії доходів і результатів діяльності є перевірка повноти, правдивості та неупередженості інформації про доходи і

 
 

Цікаве

Загрузка...