WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

адміністративно-управлінського персоналу (згідно штатного розпису).
Ця перевірка проводиться на основі табелів, в яких фіксуються дані про фактично відпрацьований час. На основі табелів також перевіряють правильність нарахування зарплати робітникам з погодинною оплатою праці, відповідність її тарифним розрядам робітників і годинним тарифним ставкам.
Правильність нарахування зарплати робітникам-відрядникам проводиться на основі табелів і нарядів по встановлених розцінках.
Особлива увага надається питанню правильності нарахування відпускних (а саме, які виплати включаються для визначення середнього заробітку, правильність визначення сум відпускних, методика оподаткування, тривалість відпусток).
Наступним етапом перевірки зарплати є перенесення нарахованої зарплати в особові рахунки, а також утримання прибуткового податку (т.б. порядок і розміри утримання), та правильність визначення загальної суми зарплати, яка має пільгове оподаткування.
Детальній перевірці піддається рух сум депонованої зарплати на рахунку 662. При виявленні фактів несвоєчасної видачі зарплати необхідно встановити їх причини і винних осіб.
На основі реєстрів депонованих сум перевіряють достовірність віднесення на рахунок 662 невиплаченої в термін зарплати і її наступної видачі депонентам. При цьому контролюється правильність підпису або наявність довіреностей на одержання депонованих сум. Для забезпечення збереження грошових коштів важливо перевіряти достовірність підсумків розрахунково-платіжних відомостей по зарплаті шляхом вибіркового арифметичного контролю по горизонталі і вертикалі.
№ _55_ Ревізія розрахунків з органами соціального страхування
Ревізія розрахунків промислових підприємств з органами соціального страхування є важливим напрямом ревізійної роботи.
Метою ревізії розрахунків із соціального страхування є контроль за правильністю, повнотою та своєчасністю здійснених відрахувань на соціальне страхування за всіма видами оплати праці за відповідний звітний період та перевірка своєчасності перерахування внесків і законності використання коштів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування.
Під час проведення такої ревізії слід керуватися:
o Кодексом Законів про працю України;
o "Правилами обчислення безперервного трудового стажу робітників і службовців при призначенні допомоги по державному соціальному страхуванню".
o "Положення про порядок забезпечення допомогою по державному соціальному страхуванню";
o Законом України "Про пенсійне забезпечення";
o "Порядком визначення розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю й у зв'язку з вагітністю і пологами, які мають постійний обчислювальний дохід, та особам, дохід яких повністю може бути обчислений лише за результатами роботи за рік";
o іншими нормативними актами.
Перед проведенням ревізії розрахунків із соціального страхування передусім необхідно перевірити, чи зареєстроване підприємство як платник страхових внесків за місцем свого знаходження.
Тарифи обов'язкових внесків на державне страхування встановлюються у відсотках до фонду оплати праці. Слід зазначити, що збір на соціальні заходи сплачуються одночасно з отриманням коштів в установах банків на оплату праці. У разі недостатньої суми коштів на рахунках у банку видача їх на виплату заробітної плати і перерахування зборів здійснюються у пропорційних розмірах.
Здійснюючи ревізію розрахунків з органами страхування, важливо перевірити використання страхувальником коштів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування, зокрема:
" цільове використання коштів Пенс.фонду (на пенсії згідно із ЗУ"Про пенсійне забезпечення", на санітарно-курортне лікування непрацюючим пенсіонерам; на щомісячну допомогу непрацюючим матерям по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку; на щомісячну допомогу на дітей віком від 3 до 6 років; на допомогу малозабезпеченим сім'ям на дітей віком до 12 років).
" цільове використання коштів Фонду соціального страхування (виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; допомоги при вагітності та пологах; одноразову допомогу при народженні дитини; організацію санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників, членів їх сімей; на поховання.
" наявність документів, які підтверджують право на призначення відповідних виплат (листки непрацездатності, довідки та ін.).
Під час ревізії слід також звернути увагу на правильність визначення середньої заробітної плати для нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та відповідність встановленого працівнику безперервного стажу роботи. Також слід зіставити кількість оплачених днів і сум виплаченої допомоги за поданими листками тимчасової непрацездатності з днями і сумами, що відображені в бухгалтерському обліку промислових підприємств та "Розрахунковій відомості по коштах соціального страхування" (форма №4).
Треба звернути увагу на відповідність:
" сум допомоги, зазначених у листках тимчасової непрацездатності записам у розрахункових відомостях по заробітній платі;
" кількості оплачених за листками тимчасової непрацездатності днів даним табелів обліку робочого часу.
Доцільно провести зустрічні перевірки (або зробити запити ) у лікувальних установах міста (району) з метою встановлення фактів перебування за лікарняними листками внаслідок тимчасової непрацездатності осіб, які працюють на підприємстві, що ревізується.
Підприємства щоквартально у встановлені терміни подають звіти у двох примірниках: один передається до уповноваженої установи за місцем реєстрації платника внесків, другий - залишається на підприємстві. З метою контролю за достовірністю складання звітів необхідно перевірити відповідність сум, зазначених у звіті, даним регістрів бухгалтерського обліку. Звіти мають бути підписані керівником підприємства та головним бухгалтером.
У разі порушення фінансової дисципліни з питань розрахунків за страховими внесками до винних осіб застосовуються санкції, передбачені чинним законодавством .
№ _56_ Ревізія розрахунків із підзвітними особами
Ревізуючи операції розрахунків за субрахунком 372 "Розрахунки з підзвітними особами", необхідно перевірити:
список підзвітних осіб;
дотримання діючого порядку видачі підзвітних сум на операційні та адміністративно-господарчі видатки, службові відрядження;
своєчасність здачі авансових звітів про використання підзвітних сум і виконання завдань по службових відрядженнях;
законність і доцільність проведених витрат та правильність оформлених виправдувальних документів та арифметичних підрахунків у них;
правильність бухгалтерської кореспонденції рахунків щодо отримання і використання підзвітних сум;
своєчасність повернення невикористаних підзвітних сум.
Ревізія розрахунків із підзвітними особами проводиться суцільним способом.
Видача готівки в підзвіт дозволяється за відсутності у підзвітних осіб заборгованості за раніше отриманими авансами у визначених розмірах та встановлені строки.
Підставою для перевірки розрахунків із

 
 

Цікаве

Загрузка...