WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

бухгалтерських записів встановити їх законність, достовірність, доцільність цих витрат і обґрунтованість віднесення їх на відповідні рахунки бухгалтерського обліку.
№ _53_ Ревізія розрахунків із постачальниками і підрядниками
При ревізії розрахункових операцій за рахунком 63 "Рахунки з постачальниками та підрядниками", де ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги, необхідно вивчити законність і правильність відображення цих операцій за відповідними субрахунками:
o 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками";
o 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками".
Контроль здійснюється окремо за кожним постачальником за кожним документом (рахунком) на сплату. Під час одержання матеріалів, товарів необхідно зробити запис: дебет рахунка 20 "Виробничі запаси", 28 "Товари", кредит рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". А коли на підставі виписки банку відбувається списання грошей для розрахунку з постачальником, то робиться запис: дебет 63, кредит 31 "Рахунки в банках".
Безпосередньому вивченню підлягають розрахунково-господарські операції:
o своєчасність і повнота оплати з постачальниками за кожним рахунком - фактурою;
o законність віднесення по рахунках вартості матеріальних цінностей, наданих послуг, виконаних робіт;
o повнота оприбуткування матеріальних цінностей в розрізі балансових рахунків та їх субрахунків;
o правильність і своєчасність акцепту платіжних вимог-доручень;
o своєчасність і правильність оприбуткування, оцінка і відображення в регістрах бухгалтерського обліку невідфактурованих поставок;
o достовірність сум, відображених у регістрах аналітичного обліку нестач і претензій.
При контролі розрахунків з постачальниками необхідно встановити наявність договорів поставки виробничих запасів, перевірити доцільність придбання, дотримання встановлених договором розрахунків.
Ревізію розрахункових операцій доцільно проводити у взаємозв'язку з іншими об'єктами, які пов'язані з розрахунковими відносинами. Так, наприклад, рекомендується здійснювати ревізію розрахунків з постачальниками у взаємозв'язку з надходженням і оприбуткуванням матеріальних цінностей, а також списанню грошових коштів банку. . Щоб встановити повноту оприбуткування матеріальних цінностей, слід зіставити дані про їх кількість і вартість за платіжними документами (платіжним дорученням і вимогами-дорученнями) з даними документів на їх оприбуткування (рахунків, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних) і показниками аналітичного обліку розрахунків з постачальниками (реєстрів операцій за рахунками з постачальниками), книгами, картками складського обліку, звітами руху товарів При ревізії розрахункових операцій доцільно максимально використати метод зустрічних перевірок, що дасть змогу якісніше провести перевірку.
Під час перевірки розрахунків з підрядниками встановлюють:
o чи включено об'єкти, що будуються, до титульного списку;
o чи забезпечені вони відповідними джерелами фінансування;
o чи є проектно-кошторисна документація на будівельні об'єкти; " чи укладені договори з підрядниками і які умови розрахунків
(за об'єкт у цілому чи за етапи робіт);
o правильність застосування цін, розцінок, чи немає дописок обсягів виконаних робіт;
o достовірність поданих до оплати рахунків із доданими до них актами про виконані роботи.
Якщо буде виявлено факти завищення обсягів виконаних робіт, неправильного застосування цін, включення в рахунки витрат, непередбачених кошторисом, необхідно провести контрольний обмір виконаних обсягів будівельно-монтажних робіт.
По ходу перевірки необхідно встановити, чи правильно відображені по статтях балансу відповідні залишки заборгованості. Для цього підраховують залишки по кожному виду розрахунків на одну і ту ж дату по даних аналітичного обліку, з залишками по синтетичного рахунках 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками", обліковими даними Головної книги і відповідними статтями бухгалтерського балансу. При наявності розбіжностей слід перевірити реальність і документальну основу заборгованості по кожному постачальнику. Такі розбіжності можуть бути результатом запущеності обліку розрахункових операцій, чи результатом зловживань.
№ _54_ Контроль розрахунків по оплаті праці.
При ревізії розрахунків з робітниками і службовцями по оплаті праці слід перевірити:
" Правильність нарахування зарплати;
" Правильність проведених з неї утримань;
" Своєчасність виплати заробітньої плати.
Для цієї мети використовують наступні джерела інформації:
" Первинні документи по обліку, виробітку і заробітної плати;
" Листки про тимчасову непацездатність:
" Розрахунково-платіжна відомість;
" Книги обліку депонованої зарплати;
" Машинограми (при механізованій обробці даних);
" Журнали і інші облікові реєстри в яких відображаться розрахунки по зарплаті.
Перевірка стану розрахунків по оплаті праці починається з співставлення показників поточної і річної зхвітності про виконання плану по праці з щомісячним бухгалтерським зведенням даних по розрахунках з робітниками і службовцями і зведення зарплати по її складу і категоріях працівників.
Загальні дані цих реєстрів повинні відповідати записам в головній книзі, Ж 5, 5А, або машинограмі оборотів по рахунку 66. Сальдо по рахунку 66 і 65 із Головної книги на кінець кожного місяця звіряється з даними бухгалтерського балансу по статтям "заборгованість по з/п" і "відрахування на соціальне страхування". Потім ревізор виясняє чи відповідає сальдо рах. 66 на кінець кожного місяця - сумі зарплати, що належить до видачі по підсумках розрахунково-платіжних відомостей.
У випадках виявлення невідповідностей між даними аналітичного і синтетичного обліку слід встановити їх причини.
Наступним етапом є вивчення достовірності первинних документів, дотримання порядку і послідовності їх оформлення.
Наряди на зарплату перевіряються, щоб встановити наявність на них підписів посадових осіб, відповідальних за облік виконаних робіт, правильність використання норм і розцінок. При перевірці табелів-розрахунків і нарядів необхідно вияснити, чи немає випадків включення в них видуманих прізвищ робітників. Тому необхідно переглянути наряди по датах їх видачі., співставити прізвища робітників в нарядах і табелях-розрахунках з даними обліку особового складу у відділі кадрів.
Треба також перевірити, чи немає випадків повторного нарахування сум по раніше проведених документах (нарядах, лікарняних листах та ін.), повторення прізвищ одних і тих же осіб в декількох розрахунково-платіжних відомостях.
Особливо детально слід перевірити наряди, виписані на осіб які не числяться в списковому складі п-ва і які пропрацювали нетривалий час, а також наряди по усуненню браку і переробок неякісно виконаних робіт.
Далі ревізор перевіряє нарахування зарплати, і в першу чергу

 
 

Цікаве

Загрузка...