WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Для того щоб виявити причини порушень і попередити їх появу в подальшій роботі необхідно звітні дані порівняти з бухгалтерськими записами і первинними документами. Зокрема звітні показники співставляють з оборотами по рахунку 26 "Готова продукція", рахунку 23 "Основне виробництво" (по дебету і кредиту) і інших рахунків бухгалтерського обліку.
Перевірка достовірності даних про випуск готової продукції може проводитись шляхом взаємного контролю документів на оприбуткування готової продукції з документами на відпуск матеріалів у виробництво і по обліку праці та його оплати (змінні рапорти, маршрутні листи, наряди та інше). Одночасно необхідно перевірити, як ведеться облік незавершеного виробництва, наявності порушення у відповідності з прийнятими нормативними актами.
Бухгалтерські записи звіряють з виробничими звітами про продукції в яких відображають кількість продукції виготовленої за місяць в асортименті, виробничі звіти звіряють з даними змінних звітів і прибутковими накладними на готову продукцію, прибуткові накладні звіряють з нарядами і цеховими журналами.
Виконання плану виробництва в натуральному виразі перевіряють по кожному виду зокрема. По кожному випадку недовиконання виясняються причини і розробляють пропозиції для усунення недоліків.
Загальну оцінку виконання плану в натуральному виразі дати не можна через неоднорідність вимірників. Для того щоб перевірити виконання плану по загальному обсягу випуску необхідно кількісні дані перетворити шляхом сумування добутків кількості одиниць, по плану і по звіту на їх ціни і потім фактичне виконання спів ставити з плановим завданням.
При перевірці виконання плану по асортименту враховують випуск продукції виробленої в межах плану.
Продукція виготовлена зверх плану в розрахунок не приймається, що виключає можливість перекривати недовиконання плану по одних виробах за рахунок інших, тобто:
" по виробах по яких план недовиконаний в розрахунок включається фактичне виконання;
" по виробах по яких план перевиконаний в розрахунок приймається планове завдання;
" вироби виробництво яких планом не передбачено в розрахунок не приймаються.
В процесі перевірки виконання плану необхідно виявити, ті вироби, які користуються обмеженим попитом, такі вироби повинні виключатися з плану виробництва, щоб не викликати затоварювання. Випуск готових виробів без замовлень і договорів веде до затоварювання складів, викликає уповільнення кругообігу господарських засобів і фінансову скруту. Тому при перевірці слід звернути увагу на взаємо узгодженість договорів - поставок з програмою випуску продукції
№ _48_ Перевірка якості продукції і ритмічності її випуску.
Систематичне підвищення якості продукції є обов'язковою вимогою розвитку економіки, що забезпечує ріст ефективності виробництва. Контроль якості продукції у взаємозв'язку з якістю роботи охоплює такі питання:
" контроль якості виконання технологічних процесів і операцій по виготовленню продукції;
" ритмічність і рівномірність виробництва;
" якість випущеної продукції;
" наявність рекламації покупців.
Під оптимальним рівнем якості продукції розуміють її споживчі властивості, тобто, здатність задовольняти потреби за певними призначеннями при мінімальних сукупних затратах на виробництво та експлуатацію. Рівень якості продукції в залежності від її виду характеризується ефектністю або категорією.
Загальна оцінка рівня якості виробів дається за допомогою показника який називається питома вага продукції вищої категорії якості чи кращого сорту в загальному об'ємі випуску продукції. Рівень даного показника необхідно перевірити.
Важливий показник якості продукції є комплектність, під час перевірки необхідно виявити чи немає випадків випуску некомплектної продукції. Для цього користуються даними актів відділу технічного контролю та рекламаціями покупців. Обов'язковою є перевірка наявних випадків браку в становленні причин і винних осіб.
Ритмічність виробництва - важливий показник роботи підприємства. Ритмічну роботу забезпечують основні та допоміжні цехи, обслуговуючі господарства і відділи заводоуправління, які забезпечують підготовку та обслуговування. Ритмічність впливає на обсяг продукції, якість, с/в, виконання плану поставок у відповідності з договорами.
Ритмічність виробництва - це випуск продукції в точній відповідності з встановленими плановими графіками. Порушення ритмічності веде до застосування понаднормових годин. Визначити ритмічність можна шляхом порівняння кількості фактично виготовленої і зданої на склад продукції за певний час: декаду, місяць з кількістю продукції передбаченої планом випуску за даний період. Тобто, для перевірки ритмічності випуску необхідно розрахувати питому вагу випуску по декадах в загальному випуску. Якщо під час перевірки виявлено порушення ритмічності випуску продукції на підприємстві, то необхідно вияснити причини, оскільки це порушення ритмічності веде до простою, непродуктивного використання обладнання, збільшення браку а також непродуктивних витрат по заробітній платі.
№ _49_ Завдання та джерела ревізії грошових коштів
Цей розділ контрольно-ревізійної роботи належить до найскладніших і дуже трудомістких. Складність полягає в тому, що більшість зловживань і порушень тісно пов'язана з обігом грошових коштів на початковому чи кінцевому етапах здійснення окремих господарських операцій. Перевірка супроводжується виконанням величезної технічної роботи з обсягів підрахунків, складання групувальних таблиць і відомостей. Крім цього, така ревізія (перевірка) здійснюється суцільним, а не вибірковим способом контролю.
Завдання ревізії:
" дати оцінку стану збереження та використання грошових коштів;
" виявити порушення порядку здійснення готівкового та безготівкового обігу грошових і прирівняних до них коштів ревізованого обігу грошових і прирівняних до них коштів ревізованого суб'єкта (підприємства чи організації);
" установити правомірність, достовірність та економічну обгрунтованність операцій з надходження і використання грошових коштів, відображення цих операцій в обліку;
" розробити заходи з реалізації матеріалів контролю стосовно усунення виявлених порушень, відшкодування збитків, заподіяних підприємству діями чи бездіяльністю відповідальних службових чи посадових осіб, і попередження зловживань і недоліків у подальшій роботі ревізованого
Loading...

 
 

Цікаве