WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

значення для правильного визначення собівартості продукції має віднесення витрат на незавершене виробництво. До незавершеного виробництва відноситься продукція, яка повністю незакінчена на всіх стадіях технологічного процесу, не прийнята відділом технічного контролю, а також не укомплектовані вироби, незакінчені і не прийняті замовником роботи.
Стан збереження власності в цілому на підприємстві в значній мірі залежить від забезпечення товарно-матеріальних цінностей безпосередньо у виробництві. Залишки незавершеного виробництва впливають на собівартість виготовленої продукції і фінансовий результат. Перевірку незавершеного виробництва проводять з врахуванням особливостей організації і технології виробництва продукції.
У процесі ревізії необхідно перевірити достовірність фактичних залишків по незавершеному виробництву, організацію контролю за рухом деталей і напівфабрикатів на виробництві, зберігання виробничих заготовок у цехах і міжцехових складах, порядок проведення інвентаризації і оцінки незавершеного виробництва. Як джерело інформації використовують виробничу програму, виробничо-фінансовий (бізнес) план, звіти про виконання плану виробництва продукції, облікові регістри зведеного обліку витрат виробництва, картки (графіки) обліку руху деталей та ін.
Ревізія розпочинається із з'ясування реальності встановлених залишків обліку незавершеного виробництва та відповідності суми на рахунках 23 "Незавершене виробництво", 25 "Напівфабрикати" даним Головної книги. У свою чергу залишок на рахунку 23 підтверджуються даними відомостей зведеного обліку витрат на виробництво у розрізі цехів, дільниць по видах продукції або замовлень, а на рахунку 25 - даними обігових чи сальдових відомостей по обліку руху напівфабрикатів.
У процесі ревізії незавершеного" виробництва перевіряють умови зберігання та стан обліку деталей і напівфабрикатів у виробництві. Для цього необхідно на підставі конструкторської і технологічної документації вивчити маршрут руху деталей у процесі їх обробки, порядок комплектування вузлів, збірних з'єднань і виробів в цілому, норму витрачання деталей і напівфабрикатів на одиницю вибору. Після цього ревізія безпосередньо в цехах і на міжцехових складах з'ясовує, шляхом огляду місць зберігання і опитування працівників, умови зберігання виробничих заготовок, встановлює порядок передачі деталей з одного робочого місця на інше, міжцехове переміщення напівфабрикатів.
Важливим питанням ревізії є перевірка правильності і своєчасності проведення інвентаризації залишків незавершеного виробництва. З цією метою ревізору слід впевнитись в наявності цехових інвентаризаційних комісій, вибірково проаналізувати акти інвентаризації. В окремих випадках по деяких видах продукції доцільно провести інвентаризацію незавершеного виробництва по ініціативі ревізора. Шляхом аналізу актів інвентаризацій, даних бухгалтерського обліку та опитування членів інвентаризаційних комісій ревізор встановлює чи дотримуються на підприємстві термінів проведення інвентаризацій, чи проводиться інвентаризація в усіх цехах і виробництвах. Практика контрольно-ревізійної роботи показує, що на окремих підприємствах порушуються терміни проведення інвентаризації. Не рідко матеріали інвентаризації не розглядаються інвентаризаційними комісіями і результати не відображаються в бухгалтерському обліку. Таким чином приховуються факти приписок, неврахованого браку, крадіжок деталей і продукції, а також перекручуються дані про вартість продукції, дійсна величина залишків незавершеного виробництва. Дуже часто виявлені недостачі незавершеного виробництва необґрунтовано списуються на собівартість продукції, замість того, щоб відшкодувати їх з винних осіб. Тому ревізор зобов'язаний проаналізувати результати інвентаризацій за ревізійний період і встановити причини надлишків і недостач. Переважно такими причинами є: приписки в обліку;наявність неврахованого браку;передача деталей без оформлення; крадіжки деталей з виробництва; виробіток неврахованої продукції;відсутність належного контролю в цехах за дотриманням технологічної дисципліни;помилки при проведенні інвентаризацій і в облікових даних.. Надлишки незавершеного виробництва повинні оприбутковуватися і відображатися записом: Дт23, Кт719. Недостача незавершеного виробництва відображається на загальну суму по Дт947 і Кт23. На суму недостач, віднесених за рахунок винних осіб - Дт375 Кт716, а коли винні особи невстановлені - недостачі списують за рахунок фінансових результатів діяльності. Одночасно перевіряють організацію і стан обліку незавершеного виробництва, правильності його оцінки, облік і контроль руху деталей і напівфабрикатів на всіх стадіях технологічного процесу, правильність розподілу витрат між готовою продукцією і залишком незавершеного виробництва.
№ _47_ Перевірка стану бухгалтерського обліку і достовірності звітності по випуску готової продукції
Виконання плану виробництва і випуску продукції в натуральному і вартісному виразі перевіряють на основі даних звіту форми 1-П, використовуючи при цьому накладні та записи по рахунках 26 і 27. При перевірці звітності слід керуватись "Інструкція до складання звітів промислових підприємств по випуску продукції".
Необхідно перевірити чи правильно включені в обсяг продукції в натуральному виразі вироби виготовлені в межах періоду, що перевіряється. Слід мати на увазі те, що вироби вважаються готовими в тому випадку, коли вони повністю укомплектовані, відповідають встановленим стандартам, прийняті відділом технічного контролю і здані на склад.
Продукція яка не відповідає вказаним вимогам, повинна відображатись в звітності і в обліку в складі незавершеною виробництва.
В процесі контролю звертають увагу на правильність оформлення документами прийому випущеної з виробництва готової продукції, так як формування достовірної облікової інформації про виробничі і фінансові результати діяльності підприємства залежить від реальності показників, записаних в приймально-здавальних накладних або приймально-здавальних актах.
Слід встановити чи вся товарна продукція яка включена у виконання плану відповідає вимогам чи не було оформлення безтоварних накладних або здачі незакінченої виробництвом продукції на склад в кінці місяця і закінчення в наступному (тобто фактів приписки).
В практиці неодноразово виявлялись випадки завищення звітних даних про випуск продукції за рахунок незаконного і необґрунтованого включення в звітність виробів які не пройшли обробки, вимагають виправлення і переробки а також вироби випущені після закінчення звітного періоду.

 
 

Цікаве

Загрузка...