WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

безобліковий стан відходів, не здійснюється контроль за кількістю і зниженням відходів, не приймаються заходи по використанню їх у виробництві, а це призводить до втрат, безгосподарності і зловживань.
№ _44_ Ревізія операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП)
Практика контрольно-ревізійної роботи свідчить, що при проведенні операцій з МШП мають місце значні втрати та зловживання. При перевірці операцій з МШП необхідно керуватись Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Джерелом контролю по даному питанню є дані рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (МШП) , який призначено для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух МШП, що належать підприємству та складають запаси. Необхідно пам'ятати , що до МШП належать предмети, що використовуються у виробництві чи для потреб управління протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більший одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.
За дебетом рахунка 22 "МШП" відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені МШП, за кредитом - за обліковою вартістю відпуск МШП в експлуатацію зі списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.
При поверненні на склад з експлуатації МШП, придатних для подальшого використання, вони оприбутковуються за дебетом рахунка 22 "МШП" та кредитом рахунка 71 "Інший операційний дохід". Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів за однорідними групами.
При перевірці МШП ревізор зобов'язаний звернути увагу на:
1. умови зберігання МШП в складському приміщенні;
2. наявність договорів про матеріальну відповідальність.(Ревізор особливу увагу звертає на закріплення МШП за конкретними особами в місцях їх зберігання і використання);
3. дотримання порядку оформлення первинними документами руху МШП ;
4. наявність відповідного маркування спецодягу, спецвзуття; (фарбами, прикріпленням жетонів, проставленням штампів тощо),
5. правильність віднесення МШП до складу запасів; Слід встановити, чи нема серед МШП основних засобів і навпаки.
6. своєчасність проведення інвентаризації МШП.
Детальній перевірці підлягають операції з видачею спецодягу, спецвзуття. При цьому слід вияснити:
o хто має право на таке отримання;
o за рахунок яких джерел;
o норми видачі тощо.
Потім переходять до перевірки суті здійснених операцій щодо руху окремих предметів. Виявляють понаднормативні запаси МШП, що довгий час не мали руху.
Встановлюють випадки передчасної заміни спецодягу і спецвзуття, їх причини внаслідок використання МШП не за призначенням або підміни нових предметів тими, що вже були в експлуатації.
Ретельній перевірці підлягають акти на списання МШП. У комісії зі списання МШП повинні брати участь фахівці, акт затверджується керівником. На предмет списання МШП має бути документ, що підтверджує здавання їх у металобрухт або в утильсировину, інакше сума збитку відноситься на рахунок винних.
№ _45_ Перевірка правильності ведення обліку витрат, що включаються до собівартості продукції, робіт, послуг
Собівартість продукції є одним з основних оціночних показників, в якому в концентрованому вигляді знаходять відображення результати господарської діяльності підприємства, його досягнення, невикористані резерви і недоліки Даний показник узагальнює всі понесені витрати на виробництво і реалізацію продукції чи наданих послуг, тому контроль собівартості продукції і її випуску є важливим завданням комплексної ревізії.
Контроль операцій по випуску продукції і формуванню її собівартості включає цілий комплекс завдань.
Ревізору слід:
" дати оцінку обґрунтованості і напруженості планових показників по виробництву продукції та її собівартості і встановити рівень їх виконання;
" здійснити перевірку обґрунтованості формування витрат виробництва по економічних елементах і статтях калькуляції;
" перевірити правильність розподілу витрат між готовою продукцією і незавершеним виробництвом, а також звітними періодами;
" встановити наявність і правильність складання планових і звітних калькуляцій,а також кошторисів по окремих видах накладних витрат;
" виявити випадки незаконного списання витрат і втрат за рахунок собівартості (недостач, крадіжок), встановити причини їх виникнення і винних в цьому посадових осіб;
" перевірити достовірність даних обліку і звітності по випуску продукції та її собівартості;
" виявити резерви зниження собівартості продукції, збільшення її випуску, підвищення якості продукції, покращення використання виробничих потужностей підприємства.
Джерелами інформації по контролю витрат виробництва і випуску продукції є:
бізнес-план підприємства;
кошториси витрат по організації виробництва і управлінню;
планові та звітні калькуляції з окремих видів продукції.
o регістри аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку (карточки обліку витрат по видах продукції, карточки складського обліку готової продукції;
Головна книга по рахунках 23,26,90,91,92,93,70 тощо;
договори на поставку продукції;
періодична та річна бухгалтерська і статистична звітність
При контролі обліку витрат на виробництво продукції ревізору необхідно встановити як дотримувались:
" незмінність вибраного на початку року методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції і його відповідність галузевим і організаційним особливостям підприємства;
" правильність розмежування витрат по звітних періодах і обгрунтованність оцінки витрачених на виробництво продукції матеріальних ресурсів;
" правильність нарахування амортизації по основних засобах, нематеріальних активах і включення її у витрати виробництва;
" обґрунтованість сум накладних витрат і способи їх розподілу по об'єктах калькуляції.
Ревізору слід також оцінити обґрунтованість використання того чи іншого методу обліку витрат (попередільний, позамовний, нормативний) і його вплив на правильність визначення собівартості продукції.
Перевірку віднесення витрат на виробництво потрібно здійснювати у двох напрямках:
o за повнотою і правильністю включення витрат у собівартість продукції та віднесення Їх на незавершене виробництво;
o з'ясування причин перевитрат і виявлення фактів нераціонального використання матеріальних і трудових ресурсів.
Для підсумкової оцінки виконання завдань по зниженню собівартості продукції, фактичні витрати на одну гривню продукції, виходячи з прийнятих в плані цін співставляються з витратами по плану, скоректованими на невраховану економію.
При виконанні вказаних завдань контролю слід керуватися Типовим положенням по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості (від 26.04.1996 р.) а також ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" (від 22. 05, 97р із внесеними змінами і доповненнями).
№ _46_ Ревізія незавершеного виробництва у промисловості
Суттєве

 
 

Цікаве

Загрузка...