WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

документація використовується на підприємстві і чи відповідає вона типовим і відомчим формам. Особлива увага звертається на якість документації і своєчасність оприбуткування виробничих запасів. Для цього необхідно спів ставити прибуткові документи з даними документів постачальника (платіжні вимоги, рахунки). Детально слід перевірити журнал № 3 і відомості № 3.3. При цьому слід обов'язково звернути увагу на правильність відображення сум по претензіях (рах. 374 "Розрахунки по претензіях"). Ревізор перевіряє своєчасність і правильність складання комерційних актів та актів приймання виробничих запасів, дотримання діючого порядку складання їх. Наступним етапом перевірки є вибіркове з'ясування наявності взаємозв'язку первинного та зведеного обліку. При цьому перевіряють повноту та своєчасність записів про надходження виробничих запасів у карточки складського обліку, правильності сальдових чи оборотних відомостей в цілому чи групах виробничих запасів.
Джерелами перевірки повноти оприбуткування виробничих запасів, що надійшли є регістри синтетичного й аналітичного обліку щодо наявності та руху матеріальних цінностей, звіти матеріально відповідальних осіб з прикладеними до них документами, регістри синтетичного і аналітичного обліку розрахунків із постачальниками тощо.
Щоб встановити повноту оприбуткування виробничих запасів, слід співставити дані про їх кількість і вартість по платіжних документах (платіжних дорученнях і вимогах-дорученнях) з даними документів на їх оприбуткування (рахунків, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних) і показниками аналітичного обліку розрахунків з постачальниками (реєстрів операцій по розрахунках з постачальниками), книгами (карточками) складського обліку, звітами руху матеріальних запасів. При перевірці звертається увага на правильність застосування постачальниками цін, тарифів за послуги. Подібні факти виявляються співставленням цін, вказаних в рахунках постачальників, з цінами, вказаними в заключених договорах.
Перевіркою повноти оприбуткування і правильності оцінки куплених матеріальних цінностей ревізори з'ясовують, чи відповідають підсумкові суми, відображені у відомостях обліку матеріальних цінностей, даним інших облікових регістрів (журналів-ордерів). Поряд із тим доцільно перевірити погодженість записів між синтетичним і аналітичним обліком за балансовими рахунками і субрахунками, на яких обліковуються матеріальні цінності. Виявлені розходження є результатом неповного оприбуткування цінностей. Особливу увагу приділяють перевірці операцій за рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", за дебетом якого відображається оплата боргу постачальнику за доставлені матеріальні цінності, за кредитом - їх надходження (оприбуткування). Після цього слід перевірити правильність відображення на рахунках невідфактурованих поставок і облік матеріалів в дорозі. Необхідно також встановити які заходи приймає підприємство по розшуку ненадійшовших вантажів і реальність сум цих вантажів по залишках в балансі.
№ _43_ Перевірка використання сировини і матеріалів у виробництві.
Особливу увагу приділяють питанням контролю витрачання матеріальних цінностей. Необхідно вивчити законність операцій, пов'язаних з витрачанням цінностей. Досліджують можливі випадки перевитрати сировини і матеріалів.
Використання сировини і матеріалів на виробництві перевіряються з врахуванням типів і галузевої специфіки виробництва, особливостей організації і технології виробництва, номенклатури використовуваних матеріалів і виробленої продукції, методів обліку витрат.
При ревізії слід перевірити існуючу систему нормування витрат матеріалів на виробництво а саме які служби здійснюють формування, які норми використовуються на підприємстві і чи відповідають вони технічно обґрунтованим нормам даної галузі.
Порушення можуть бути пов'язані з незаконним списанням матеріалів і сировини на виробництво, використанням завищених норм витрачання їх, за рахунок чого створюються запаси сировини і матеріалів, які застосовують для виготовлення необлікованої продукції, а гроші від реалізації присвоюють.
Необхідно провести контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво або контрольний обмір, результати яких показують фактичні витрати.
Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво здійснюють спеціалісти, які контролюють переробку їх на готову продукцію. Результати контрольного запуску матеріалів оформляють актом, у якому зазначають, кількість витрачених матеріалів і сировини, їхню якість, устаткування, режим його роботи в процесі запуску, конкретні дані про виробника продукції, кількість і якість готової продукції, відходи.
Дані контрольного запуску сировини і матеріалів у виробництво співставляють з даними виробничих звітів по випуску продукції, виявляючи факти списання матеріалів на виробництво по завищених нормах, а не по фактичних витратах.
Для виявлення необґрунтованого і неправильного списання матеріальних цінностей н виробництво слід провести інвентаризацію незавершеного виробництва.
Результати контрольного запуску поширюють на кількість випущеної готової продукції за відповідний період і визначають достовірність списання матеріалів і сировини на її виготовлення.
За участю спеціалістів перевіряють відповідність випущеної та наявної в коморах продукції вимогам стандартів і технічних вимог. Лабораторно встановлюють повноту вкладання сировини і матеріалів у готові вироби.
Для того щоб викрити випуск не облікованої продукції, слід зіставити кількість оприбуткованої продукції за документами складу з кількістю продукції за виготовлення якої нарахована заробітна плата, з кількістю товарів витрачених на пакування продукції та списаної тари.
Перерозхід сировини і матеріалів є результатом списання недостач, втрат від псування і браку. Можливі також випадки неповного оприбуткування випущеної продукції, крадіжок продукції, сировини і матеріалів. Значна економія у витраченні матеріальних цінностей свідчить про наявність необґрунтованих норм витрат, несвоєчасний перегляд норм, створення неврахованих залишків сировини і матеріалів в цехах і на складах.
В акті ревізії факти перевитрат матеріальних цінностей слід узагальнити і згрупувати:
" по окремих видах продукції;
" по місцях виникнення перерозходу;
" по причинах перерозходу і винним особам.
Ревізор перевіряє також відходи, що одержані при обробці сировини і матеріалів, правильність їх обліку, використання і реалізації. На окремих підприємствах допускаються

 
 

Цікаве

Загрузка...