WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

ревізії необхідно встановити чи повністю задовольняють потреби підприємства наявні складські приміщення, чи немає фактів зберігання матеріальних цінностей під відкритим небом. Необхідно з'ясувати чи не було фактів псування матеріалів через порушення правил їх зберігання і чи відшкодовані нанесені збитки з винних осіб.
Важливе значення в запобіганні розкрадань матеріальних цінностей має правильна організація пропускної системи при ввозі їх на територію підприємства і вивозі з підприємства. Перевірці підлягають книги реєстрації перепусток, журнали зважування вантажів на автомобільних вагах, інформація охоронників про вивіз і винос з території підприємства матеріальних цінностей без документального оформлення, накази про прийняті заходи щодо усунення виявлених порушень тощо.
Одночасно перевіряють організацію складського обліку та внутрішньогосподарського контролю на підприємстві, для того щоб встановити:
o своєчасність оформлення приймання і відпуску матеріалів;
o повноту оприбуткування матеріалів;
o правильність і своєчасність записів в карточки складського обліку (Ф.М-12);
o наявність в документах підписів, які мають право розпорядження на видачу та одержання матеріальних цінностей;
o дотримання встановленого порядку видачі довіреностей;
o своєчасність проведення на підприємстві інвентаризації матеріальних цінностей і відображення в обліку її результатів.
№ _41_ Порядок проведення інвентаризації запасів та відображення в обліку її результатів.
Перевірка збереження виробничих запасів починається з інвентаризації. Прибувши на підприємство, ревізійна група відразу приступає до інвентаризації виробничих запасів на складах.
Головною метою інвентаризації є визначення фактичної наявності та стану майна об'єкта інвентаризації.
До складу інвентаризаційної комісії повинні входити головний бухгалтер і МВО. До початку перевірки фактичної наявності виробничих запасів інвентаризаційна комісія зобов'язана опломбувати підсобні приміщення та інші місця зберігання цінностей, які мають окремі входи і виходи, перевірити справність усіх ваговимірювальних приладів, отримати останні на момент початку інвентаризації реєстри прибуткових документів або звітів про рух товарно-матеріальних цінностей. Голова комісії візує прибуткові та видаткові документи, що додаються до реєстрів (звітів), за значенням "До інвентаризації" (дата). Для бухгалтерії ці документи є підставою для визначення залишків запасів на початок інвентаризації за даними обліку.
Особи, відповідальні за збереження, дають розписку про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові і видаткові документи на виробничі запаси здано до бухгалтерії, всі запаси, що надійшли під їх відповідальність, оприбутковано, а ті, які вибули, списано у видаток.
Наявність запасів при інвентаризації визначають підрахунком та зважуванням. Масу (об'єм) матеріалів, які зберігаються навалом, можна зафіксувати на основі обмірів, технічних розрахунках та додати акти обмірів і розрахунків до описів.
Забороняється проводити комісії інвентаризацію в неповному складі та вносити до опису дані про залишок запасів зі слів матеріально-відповідальних осіб або за даними обліку без перевірки їх фактичної наявності.
Ревізор повинен сам слідкувати за правильністю підрахунку чи зважування виробничих запасів і сам записувати результати. Щоб запобігти розбіжностям записи результатів веде і матеріально-відповідальна особа. Періодично ці записи звіряються.
В практиці бувають випадки, коли ревізори при інвентаризації не включають в опис виробничі запаси, які по заявці матеріально-відповідальних осіб начебто не належать даному підприємству, а знаходяться на зберіганні. Це неправильно. На виробничі запаси, що належать іншим підприємствам, чи знаходяться в дорозі, які переробляють на інших підприємствах, складають окремі акти, посилаючись на відповідні виправні документи. Потім зустрічною перевіркою виясняють кому вони належать, і чому зберігаються на складі іншого підприємства.
По даних інвентаризації складають описи, які підписують усі члени інвентаризаційної комісії, МВО, крім того по кожному опису дають розписку наявного змісту: "Всі цінності пойменовані в дальшому інвентаризаційному описі комісією перевірені в натурі в моїй присутності і внесені в опис, в зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Запаси перераховані в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні".
Оформлений опис ревізор передає в бухгалтерію, де фактична наявність виробничих запасів порівнюється з обліковими даними і складаються порівняльні відомості. У порівняльні відомості записують лише ті цінності, по яких виявлені відхилення від облікових даних. Вони підписуються головним бухгалтером і МВО. Якщо виявлені недостача або надлишок, матеріально-відповідальна особа представляє письмове пояснення. Недостачі запасів зверх норми природних втрат відносяться на винних осіб, а надлишки підлягають оприбуткуванню. Взаємний залік надлишків і недостач в результаті пересортиці допускається як виняток за один і той же ревізійний період у однієї і тої ж МВО, по цінностях одного і того ж найменування в тотожній кількості.
Слід детально перевірити чи правильно регулюються інвентаризаційні різниці, зокрема втрати запасів у межах встановлених норм. Норми природних втрат застосовують тільки до цінностей, по яких встановлено недостачу. При відсутності норм, втрати розглядають як понаднормову недостачу.
Втрати від псування і нестачі відшкодовують в установленому порядку винні особи згідно з оцінкою, що діє для обчислення завданого збитку від розкрадання, нестачі знищення та псування запасів за цінами, діючими на момент виявлення недостачі.
Недостача запасів понад норми збитку і втрати від псування запасів, коли конкретні винуватці не встановлені, може бути списана за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.
№ _42_ Контроль і ревізія стану обліку виробничих запасів у бухгалтерії
В процесі ревізії операцій по руху матеріальних цінностей необхідно перевірити:
" законність і правильність операцій по надходженню, переміщенню і відпуску виробничих запасів;
" правильність ведення оперативно-бухгалтерського обліку запасів на складах;
" використання в обліку типової первинної документації;
" правильність обліку розрахунків з постачальниками.
Необхідно перевірити яка первинна

 
 

Цікаве

Загрузка...