WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

відповідає затвердженій в установленому порядку формі.
Безумовно позитивний висновок має містити однозначне і чітко висловлене схвалення аудитором стану обліку та звітності суб'єкта перевірки.
В безумовно позитивному висновку використовуються вислови: відповідає вимогам, належно, дає достовірне і дійсне уявлення, відповідає.
Аудитор не може видати безумовно позитивний висновок за таких обставин:
" непевність (не може аудитор сформулювати думку),
" незгода (аудитор сформулював думку, але вона суперечить даним перевірки фінансової документації).
Наявність не фундаментальної невпевненості або незгоди є підставою для формування умовно позитивного висновку, а фундаментальної незгоди - для видання негативного висновку.
Наявність фундаментальної невпевненості є підставою для відмови від видання висновку.
№ _33_ Завдання, послідовність, джерела ревізії виробничих підприємств
Роль промислових виробничих підприємств у забезпеченні товарною масою дедалі посилюється, що вимагає перегляду питань матеріально-технічного забезпечення їх діяльності. Звідси випливає вирішальна роль глибокої перевірки виробничої діяльності підприємства.
На промислових підприємствах державної і комунальної форм власності перевіряються дотримання чинних нормативних актів, цільового і ефективного використання кредитів, отриманих під гарантію Кабінету Міністрів України, фінансові можливості до їх повернення, достовірність звітності та належний стан бухгалтерського обліку.
Крім того, на підприємстві перевіряються правильність розрахунків з бюджетом, законності отримання доходів, пільг, дотримання чинного законодавства при зміні форм власності шляхом приватизації, законності проведення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, повноти відрахування коштів до галузевих державних фондів, правильність формування собівартості, готової продукції, збереження власності підприємства,
Ревізія або перевірка за ініціативою ДКРС на державних та казенних промислових підприємствах може проводитися не частіше, ніж один раз на рік.
Важливими завданнями ревізії є перевірка:
- стану економіки підприємств і аналіз їхньої виробничо-господарської діяльності;
- виконання встановлених завдань за основними техніко-економічними показниками;
- правильності відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку і звітності з метою виявлення перекручень і приписок;
- дотримання встановлених норм витрачання сировини і матеріалів і виходу готової продукції;
- якості продукції і встановлення випадків випуску браку, причин цього, винних осіб і розробки заходів щодо їх усунення;
- виявлення резервів зниження собівартості і підвищення рентабельності виробництва;
o виконання договорів на постачання сировини, матеріалів і реалізації продукції;
o повноти використання відходів;
o дотримання державної дисципліни і забезпечення збереження власності підприємства.
Для виконання вищевказаних завдань ревізію доцільно проводити у такій послідовності. Спочатку інвентаризують матеріальні цінності. Свої специфічні властивості має інвентаризація незавершеного виробництва. Потім ревізор приступає до огляду і обстеження підприємства, його структурних підрозділів. Відтак проводиться документальна ревізія. Важливою ділянкою ревізії є перевірка надходження сировини, матеріалів і їх відпуску у виробництво. Відповідальним моментом є ревізія витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, її відпуску, реалізації і якості. При цьому ревізору необхідно керуватися Типовим положенням з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.96 р. №473. Крім того, на підприємстві перевіряються правильність розрахунків з бюджетом, законності отримання доходів, пільг, дотримання чинного законодавства при зміні форм власності шляхом приватизації, законності проведення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, повноти відрахування коштів до галузевих державних фондів, правильність формування собівартості, готової продукції, збереження власності підприємства,
Основними джерелами ревізії є:
o звіти матеріально-відповідальних осіб і додані до них документи;
o реєстри аналітичного і синтетичного обліку з рахунків №20 "Виробничі запаси", 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція", 70 "Дохід від реалізації", 79 "Фінансові результати діяльності" 90 "Собівартість реалізації" тощо;
o бухгалтерська, статистична і оперативна звітність;
o калькуляції, договори тощо.
№ _34_ Завдання, послідовність і джерела контролю основних засобів
Важливою умовою підвищення ефективності діяльності підприємств є забезпечення і збереження раціонального використання основних засобів. Тому в програму комплексних ревізій включають завдання по контролю операцій з основними засобами.
Керівники і спеціалісти повинні постійно стежити за технічним станом будівель, споруд, техніки, забезпечувати організацію їх ремонту, вживати заходів по найбільш повному використанню виробничих потужностей і експлуатаційних можливостей, дотриманню правил експлуатації машин і обладнання та їх зберігання.
Завдання контролю основних засобів полягають у перевірці наступних аспектів:
" дотримання умов збереження основних засобів;
" законність операцій по руху основних засобів, правильність документального оформлення цих операцій і відображення в обліку;
" дотримання встановлених норм амортизації, своєчасності і правильності її нарахування повноти включення у витрати виробництва;
" правильність визначення і списання зносу основних засобів;
" виконання планів і кошторисів, витрат по здійсненню ремонтів основних засобів, їх своєчасності і якості;
" стан бухгалтерського і податкового обліку основних засобів;
" оцінка ефективності використання основних засобів.
Джерела основних засобів ревізії:
" первинна документація по руху основних засобів;
" інвентарні картки;
" описи інвентарних карток обліку основних засобів;
" інвентарні списки основних засобів по місцях їх знаходження в експлуатації
" акти інвентаризації та порівняльні відомості по результатах інвентаризації;
" кошториси та плани капітального ремонту основних засобів, дефектні відомості на проведення капітальних ремонтів;
" таблиці для здійснення розрахунків амортизації та зносу основних засобів;
" облікові регістри по рахунках 10, 13 та ін. (журнали № 4, відомість 4.1);
" річна і періодична звітність.
Найтиповіші порушення в обліку операцій з основними засобами:
1. приховування недостачі основних засобів внаслідок незадовільного стану аналітичного обліку, неякісного проведення інвентаризації;
2. завищення чи заниження первинної вартості;
3. порушення порядку нарахування амортизації;
4. ви

 
 

Цікаве

Загрузка...