WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

пропусків .
До першого рівня відносять помилки і пропуски, суми яких малі та за своїм змістом настільки незначні, що не можуть суттєво вплинути на рішення користувача цієї інформації.
До другого рівня відносять матеріальні помилки і пропуски, що впливають на прийняття користувачем тих чи інших рішень, хоча внаслідок цього зовнішня звітність у цілому об'єктивно відображає реальну дійсність і є корисною.
До третього рівня матеріальності відносять помилки і пропуски в обліку і зовнішній звітності, що можуть негативно вплинути на достовірність і об'єктивність звітної інформації у цілому і користувачі такої інформації можуть прийняти неправильне рішення.
Якщо аудитор дійшов висновку, що помилки і шахрайство є істотними на рівні фінансової звітності підприємства і не можуть бути зроблені виправлення звітності, то йому слід дати аудиторський висновок негативного характеру або відмовитися від надання висновку.
№ _31_ Відповідальність аудитора за некваліфіковане надання аудиторських послуг
Відповідно до чинного законодавства аудитори України несуть визначену відповідальність за некваліфіковане проведення аудиту або надання аудиторських послуг. Стаття 27 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993р. передбачає припинення чинності сертифіката або свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України. Рішення АПУ може бути оскаржене у суді.
Положення про сертифікацію аудиторів від 27.10 97р. зі змінами і доповненнями ст. 4. - 4.7 обумовлює порядок застосування за неналежне виконання професійних обов'язків, припинення чинності сертифіката. Відповідно до ст. Закону ст. 26,27 та п.п.2.2.7 Статуту АПУ можуть бути вжиті заходи впливу у вигляді попередження, призупинення дії сертифіката на строк до 1 року або його анулювання.
Попередження оформляється рішенням АПУ з письмовим повідомленням аудитора. Повторне порушення є підставою для призупинення дії сертифіката. Сертифікат призупиняється строком до одного року, що означає заборону на проведення аудиту та надання аудиторських послуг. Рішення АПУ набирає чинності з дня опублікування в пресі.
Дія сертифіката призупиняється у разі:
- порушення чинного законодавства, нормативів аудиту;
- невиконання аудитором у визначений термін попереджень АПУ.
Анулювання сертифіката здійснюється шляхом відкликання сертифіката та заборони на проведення аудиту на території України протягом 5 років. Анулювання сертифіката здійснюється на підставі рішення АПУ в випадках :
- систематичного чи грубого порушення чинного законодавства України;
- невиконання вимог АПУ з усунення тих порушень, на підставі яких було зроблено попередження або призупинення дії сертифіката строком до одного року;
- за рішенням суду, яким заборонена діяльність аудитора;
- встановлення фактів подання недостовірної інформації в документах, що подавались для видачі сертифіката
- з ініціативи аудитора;
- з інших причин.
Правом анулювання чи припинення чинності сертифіката або свідоцтва в Україні наділена АПУ, але кваліфіковано визначити некомпетентність проведення аудиту чи надання послуг може лише суд.
Послідовність розгляду справи. Економічний суб'єкт направляє скаргу на аудитора до АПУ. АПУ розглядає її і звертається до суду з позовом про встановлення некваліфікований дій аудитора. Тільки в тому разі, коли суд визнає якість проведеної перевірки як незадовільна, аудитор за рішенням суду відшкодовує замовнику понесені ним збитки в повному обсязі, а також витрати на проведення повторної перевірки.
Якщо аудитор здійснив діяльність, яка не передбачена виданим йому сертифікатом, аудитор може бути виключений з Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності.
Зайняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації тягне за собою накладання штрафу від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Анулювання сертифіката відбувається також у випадках порушення принципу незалежності аудитора чи аудиторської фірми в цілому.
Статтями 20, 25 Закону "Про аудиторську діяльність " визначена матеріальна відповідальність. За неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор несе майнову відповідальність визначену у договорі на проведення аудиту. Розмір майнової відповідальності не може перевищувати фактично завданих замовнику збитків з вини аудитора.
№ _32_ Аудиторський висновок: зміст, структура і види
В законодавстві зазначено, що аудитор оформляє результати своєї перевірки аудиторським звітом і аудиторським висновком. Форма аудиторського звіту може бути довільною. Аудиторський звіт не є аудиторським документом, він призначений виключно для замовника і може бути оформлений і оприлюднений лише з його дозволу. Аудиторський висновок призначений для широкого кола користувачів, його робота залежить від того, що річний бухгалтерський звіт підприємства записується як в цілому, так і в окремих деталях. Отже аудиторський звіт - це за обсягом розширений документ, а аудиторський висновок - за обсягом короткий і стислий.
Аудиторський висновок має містити такі основні елементи:
1. заголовок, повну назву суб'єкта, який перевіряється;
2. абзац, а якому йдеться про те, кому адресується аудиторський висновок;
3. вступний абзац (склад звітності, перевіреної аудитором; період і час перевірки; визначення меж відповідальності керівництва підприємства і аудиторів).
4. масштаб перевірки (розкривається зміст проведених аудиторських робіт);
5. розділ, який висвітлює думку аудитора про перевірку звітності;
6. дата складання;
7. адреса аудиторської фірми.
8. підпис.
У заголовку аудиторського висновку повинен бути запис про те, що аудит проводив незалежний аудитор. Слід також зазначити назву фірми або прізвище аудитора, номер ліцензії.
У аудиторському висновку має чітко бути визначено, кому він адресується - правлінню, засновникам, акціонерам, установам, організаціям.
Думка висновку має бути викладена чітко і однозначно. Висновок може бути безумовно позитивним, умовно позитивним, негативним.
Аудиторські висновки можуть бути складені наступних видів:
- безумовно позитивний,
- умовно позитивний,
- негативний..
Аудитор може відмовитись від надання аудиторського висновку.
Безумовно позитивний висновок складають у разі коли на думку аудитора дотримані такі умови:
- аудитор отримав вичерпну інформацію і пояснення, необхідні для проведення аудиту;
- надана інформація є достатня для відображення реального стану суб'єкта перевірки;
- є адекватні дані з усіх питань, суттєвих з погляду достовірності та повноти змісту інформації;
- фінансові документи складено згідно з прийнятою суб'єктом перевірки системою бухгалтерського обліку, яка відповідає існуючим законодавчим і нормативним вимогам;
- звітність ґрунтується на достовірних облікових даних, які не містять протиріч;
- форма звітності

 
 

Цікаве

Загрузка...