WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

робіт передбачає обсяг і склад документів, які будуть передані замовнику за результатами аудиту. В цьому ж розділі обговорюються умови відмови від підписання до приймання виконаних аудитором робіт.
Наступний розділ "Відповідальність сторін", в ньому йдеться про наступне:
1. Замовник відповідає за достовірність наданої інформації;
2. На замовника покладається відповідальність за виявленні порушення в документах та помилки обман і пропуски у фінансовій звітності;
3. Замовник відповідає за покладенні на себе зобов'язання з приймання та оплати виконаної роботи.
Аудитор несе відповідальність: за якість проведеного аудиту, за порушення конфіденційності інформації.
Реквізити сторін передбачають зазначення юридичної адреси та платіжних реквізитів кожної сторони.
№ _27_ Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє
Робочі документи аудитора - це записи, зроблені ним під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, отримана в ході аудиту від третіх осіб, підприємства-клієнта чи усні відомості, документовані аудитором за допомогою тестування.
Мета складання робочих документів аудитора полягає в наступному:
" планування аудиторської перевірки;
" документальне підтвердження виконаних аудиторських робіт;
" збирання матеріалів з перевірки фінансової звітності і їх узагальнення;
" складання аудиторського звіту і аудиторського висновку;
" контроль якості проведеної перевірки, тощо;
" документальне оформлення встановленого або визначеного самим аудитором аудиторського ризику з вказанням його величини;
При цьому робочі аудиторські документи повинні відповідати ряду вимог:
" містити достатньо повну і детальну інформацію;
" скласти документи в ході аудиторської перевірки;
" відображати найсуттєвіші моменти, охоплювати найважливіші напрямки перевірки;
" відображати стан і оцінку системи внутрішнього контролю на підприємстві і ступінь довіри до нього;
" містити джерела інформації, дату і місце складання, прізвище аудитора, його підпис, номер документу;
" складати документи чітко, розбірливо.
Сукупність робочих документів, складених аудитором до початку і в процесі перевірки фінансової звітності підприємства - клієнта, являє собою аудиторське досьє (папку), яке має свій номер, відмітку про дату початку і закінчення аудиторської перевірки.
Вимоги до робочих документів аудитора визначають їх обов'язкові реквізити і складові частини, зокрема: найменування документу, назва клієнта, порядковий номер документу і сторінка його розміщення в аудиторському досьє, період перевірки, зміст, вказані особи, які складали і перевірили документ, їх підписи, дата складення документа і інші спеціальні реквізити.
Отримані аудитором висновки і результати, які зафіксовані в одному документі, можуть використовуватись і відображатись в інших робочих документах, складених в процесі перевірки.
Робочі документи аудитора повинні знаходитись в досьє в наступній послідовності: організаційні; адміністративні; документи аудиторських процедур по окремих статтях річного звіту та інші аудиторські дані; висновок; рекомендації (пропозиції).
Найбільша кількість робочих документів складається на стадії оцінки звітності, тобто при безпосередній перевірці статей і показників фінансової (бухгалтерської) звітності. Це документи по аналітичному огляді, перевірці і підтвердженню окремих документів.
По закінченню оцінки окремих статей звітності і узагальнення одержаних результатів на завершуючому етапі (аудитора) аудита складають звіт про перевірку, який містить висновок аудитора по фінансовій (бухгалтерській) звітності підприємства-клієнта.
На протязі всього терміну ведення досьє, а також після закінчення аудиторської перевірки і пред'явлення звіту клієнту аудитор повинен забезпечувати відповідні умови зберігання документів.
Робочі документи повинні зберігатися в поточному архіві аудитора на протязі року, а потім передаються в постійний архів аудиторської фірми на тривале зберігання.
Особливості уваги потребує проблема конфіденційності інформації (змісту) робочих документів. Це одне з головних вимог і принципів роботи аудитора і правил аудиторської етики. Документи аудиторської перевірки є власністю аудитора, їх зміст конфіденційний і не підлягає розголошенню. Аудитор повинен зберігати комерційну таємницю підприємства-клієнта і без його згоди не передавати кому-небудь робочі документи про поведену перевірку, крім особливих випадків (наприклад, на вимогу правоохоронних органів; передача довгострокових документів аудитору, який буде виконувати наступну аудиторську перевірку; у випадку контролю роботи аудитора і її якості іншими аудиторами фірми або її директором, менеджером).
№ _28_ Професійна етика аудиторів та її функціональні засади.
Під професією розуміють оволодіння певною групою людей знань та навиків.
За останні 10 років в Україні поряд з іншими професіями виникла професія аудитора.
В Україні принципи професійної етики викладені в кодексі "Професійної етики аудиторів України" який затверджений АПУ від 18.12.98р. №73. Професійні права і обов'язки аудиторіввикладені в ст.22-24 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.98р. Основне завдання. Кодексу професійної етики - встановлення етичних норм для аудиторів з метою забезпечення гарантії, високої якості їх роботи та задоволення інтересів суспільства.
Аудитори - це висококваліфіковані фахівці в галузі обліку і контролю. Користувачі, які користуються послугами аудитора повинні бути впевнені в тому ,що аудитор ніколи не порушить принципи професійної етики і буде дотримуватися їх протягом всієї практичної діяльності.
Крім довіри суспільство висуває свої вимоги до професії аудитора:
1. Потребує достовірної інформації;
2. Аудиторські послуги повинні виконуватись у відповідності до нормативів, правил аудиту і Кодексу професійної етики;
3. Висуває вимоги до самого аудитора як фахівця.
В кодексі професійної етики сформовані фундаментальні засади етики, яких повинен дотримуватись кожен аудитор, а саме: - чесність; - об'єктивність; - конфіденційність; - професійна етика; - професійні норми.
Чесність - проявляється в тому, що аудитор при виконанні своїх професійних обов'язків повинен бути чесним, так як це вимога суспільство. Довіра суспільства без чесності не існує.
У вирішенні різних питань об'єктивність аудитора проявляється в тому, що він повинен самостійно вирішувати і приймати рішення без впливу сторонніх осіб, які впливали б на його думку. Об'єктивність не можлива, якщо аудитор не володіє певним рівнем знань і не підвищує свою кваліфікацію. Професійна компетентність визначається Законом України "Про аудиторську діяльність" де чітко зазначенні вимоги до аудиторів. Одночасно аудитор не повинен залишатись на тому ж самому рівні знань. Він повинен підвищувати свою кваліфікацію участю в конференціях, семінарах , перепідготовки фахівців, курсах підвищення

 
 

Цікаве

Загрузка...