WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

формулювати свою думку.
Внутрішній аудит - проводиться власником залежно від потреб управління, основними завданнями якого є : контроль за активами; відповідність діючого контролю політиці підприємства; оцінка ринків збуту і ціни; необхідність і ефективність придбання ноу-хау; правомірність укладання договорів. Внутрішній аудитор в своїх діях залежить від керівника підприємства у зв'язку з цим дія незалежності дещо послаблюється.
№ _25 _ Сертифікація осіб, які мають намір займатись аудитом.
Сертифікація осіб здійснюється у відповідності до Положення про сертифікацію та Закону України "Про аудиторську діяльність". Сертифікація - це визначення кваліфікаційної придатності особи шляхом проведення іспиту. Громадянин України , який хоче займатись аудитом подає до АПУ або регіонального її відділення клопотання встановленої форми, и: нотаріально завірена копія про закінчену вищу освіту; витяг з трудової книжки; копію документа про оплату; паспорт .
Документи подаються у секретаріат де вони розглядаються і особі видається розписка про отримані документи. Іспит приймає комісія, результат якого повідомляються зацікавленій особі в день складання іспиту. Особа що не склала іспиту має право повторно скласти його через 1 рік. Білети з сертифікації включають в себе перелік питань з обліку , аудиту, аналізу, фінансів та чинного законодавства.
Сертифікати є 2 видів:
- Серії А;
- Серії Б.
Сертифікат серії А отримують особи, які склали іспит і бажають займатись аудитом на підприємствах та господарських товариствах.
Чинним законодавством визначаються умови продовження терміну дії сертифіката, оскільки його видають на 5 років. Особа, яка працювала підряд 3 роки аудитором, строк дії сертифіката якої закінчився не раніше 3 і не пізніше 1 місяця, подає до АПУ клопотання за встановленою формою, витяг з трудової книжки(завірений), сертифікат та реферат про аудиторську діяльність і підвищення кваліфікації за період володіння сертифікатом та документ про оплату коштів . Секретаріат перевіряє поданні документи і передає на розгляд їх кваліфікаційній комісії АПУ, яка приймає рішення. Аудитор який не мав зауважень по роботі та реферату за рішенням комісії вноситься до протоколу осіб, дія сертифіката яким продовжено на 5 років. Якщо аудитор працює менше ніж 3 роки, вчасно подав документи, не мав зауваження по роботі і реферату проходить співбесіду в постійних комісіях з прийому іспиту. При позитивних наслідках співбесіди особа заноситься до протоколу осіб, яким продовжено термін на 5 років. Якщо аудитор працював менше 2 років або вчасно у визначений термін не подав документи для продовження дії сертифіката - складає іспит.
Рішенням АПУ від 31.10.2000р.(Протокол №95) затверджено Положення про реєстрацію суб'єктів аудиторської діяльності. До реєстру заносяться: суб'єкти аудиторської діяльності: аудиторські фірми, які зареєстрували свою діяльність згідно з чинним законодавством України, а саме організація пройшла державну реєстрацію, як аудиторська фірма установчими документами передбачена тільки аудиторська діяльність, загальна частка засновників аудиторської фірми, які не є аудиторами у статутному капіталі не перевищує 30%; аудитор, якщо він зареєстрований як суб'єкт підприємництва.
Про включення до реєстру суб'єкта аудиту видається свідоцтво встановлене АПУ.
Для новостворених суб'єктів необхідно подати такі документи:
- заява;- реєстраційна картка;- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію;- нотаріально засвідчена копія установчих документів;- копія сертифікатів аудиторів та директора фірми;
- документ про оплату.
Подані документи перевіряються секретаріатом на протязі 10 днів після їх подачі. Після цього документи передаються до контрольно - реєстраційної комісії з висновком про відповідність і комплектність поданих документів. Рішення контрольно - реєстраційної комісії затверджує АПУ.
Свідоцтво про включення до реєстру видається строком на 5 років. Включені до реєстру суб'єкти зобов'язані: дотримуватись вимог чинного законодавства; в місячний термін повідомляти АПУ, про всі зміни в документах, що стосуються реєстру суб'єктів аудиторської діяльності і у встановлений термін подавати до АПУ звіт про аудиторську діяльність, повідомляти АПУ про всі зміни, що стосуються обсягу статутного капіталу та кількості членів аудиторської фірми або аудитора. Аудитори зобов'язані своєчасно інформувати і надавати до Аудиторської палати звіт про кількість проведених перевірок наданих послуг.
№ _26_ Порядок укладання договору на проведення аудиту, його зміст і форма
Незважаючи на те, який вид аудиту (обов'язків чи добровільний) проводиться перш за все повинен укладатись договір на його проведення. Укладанню договору передує певна робота, а саме обмін листами . На адресу аудиторської фірми або аудитора замовник направляє лист-пропозицію, в якому зазначається масштаб, предмет аудиту. Після чого аудитор готує лист - зобов'язання, він повинен складатись досить ретельно так, як має неабияке значення для аудитора . Цим листом аудитор розмежовує відповідальність між замовником і виконавцем. В ньому аудитор акцентує увагу на тому, що відповідальність за фінансову звітність покладена на керівника, а за висловлення думки за наданою фінансовою звітністю відповідає аудитор .
Лист - зобов'язання може бути різним ізміст його залежить від запиту клієнта. Разом з тим він повинен містити: - мету аудиту;- відповідальність керівництва за надану інформацію;- масштаб аудиту;- форма звіту;ймовірність аудиторського ризику;доступ до необхідної інформації.
Договір на проведення аудиту - це офіційний документ, який засвідчує досягнення домовленості між двома сторонами, замовником і виконавцем.
Договір на проведення аудиту готує аудиторська фірма або аудитор і передає його на розгляд замовнику, який має право вносити корективи, після чого договір підписується у двохсторонньому порядку.
Договір на проведення аудиту розпочинається з преамбули, в якій зазначається назва договору, його номер, дата і місце складання, повна назва замовника і виконавця, посади, П.І.Б. осіб які підписали договір з обох сторін.
Після чого зазначається предмет договору, в цьому розділі дається характеристика мети і масштабу аудиту.
Наступним елементом договору є зобов'язання сторін . Зобов'язання - це перелік і характеристика дій , які приймають на себе кожна із сторін і включають наступні положення замовника:
1. Доступ до будь-якої інформації, яка стосується аудиту;
2. Відмова від будь-яких дій, тиску на думку аудитора;
3. Зобов'язання по прийманню та оплаті аудиту або послуги.
В свою чергу аудитор зобов'язується :
1. Дотримуватись принципів аудиту;
2. Зобов'язання по якості проведення аудиту або надання послуг;
3. Зобов'язання по складанні і передачі замовнику інформації за результатами аудиту.
Термін виконання робіт передбачає тривалість виконання роботи , дата початку і закінчення, а також строк або термін передачі результатів аудиту замовнику.
Порядок здавання та приймання

 
 

Цікаве

Загрузка...