WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

посадових осіб.
№ _21_ Техніка вилучення документів в процесі ревізії
Нерідко порушення і зловживання криються за зовнішньо правильно оформленими документами (фіктивними квитанціями, актами). Якщо ревізор виявив ознаки зловживання, він зобов'язаний зосередити свою увагу на їх повному викритті.
За змістом операції, відображеної в документі, ревізор встановлює її законність і доцільність. При цьому операція вважається законною, якщо її зміст не суперечить чинному законодавству, директивам уряду, відомчим інструкціям, постановам, положенням.
Господарська операція може бути законною, але недоцільною, і навпаки. Під час виявлення незаконних і недоцільних операцій ревізор повинен старанно вивчити їхній характер, з'ясувати хто і за чиїм розпорядженням здійснив їх, визначити розмір шкоди або ступінь порушення чинного законодавства и чи вказівок з тим, щоб кваліфіковано встановити порушення нормативних документів і законоположень.
Факти порушень, відображені в акті ревізії, повинні бути підтверджені документально. Неправильні дані, підроблені документи, що мають ознаки підроблення і виправлення з корисних цілей, повинні додаватися до акту ревізії
Ревізорам дозволено вилучати необхідні оригінали документів в тих випадках, коли збереження їх на підприємстві, що ревізуються, не гарантується чи в процесі зберігання можливі підробки в документах.
Вилучати документи чи облікові регістри слід так, щоб вони не були пошкоджені і щоб на них зберігались всі записи та відмітки.
Вилучений документ замінюється ксерокопією із зазначенням на звороті підстави та дати вилучення оригінального документу.
На вилучених оригіналах документів забороняється робити виправлення, помітки та надписи.
Право вилучати документи мають також податкова інспекція та податкова міліція. До документів, що свідчать про приховання (заниження) об'єкту оподаткування відносяться всі первинні документи: відомості, ордери, книги, декларації, розрахунки, кошториси та інші, пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та обов'язкових платежів.
Службові особи державної контрольно-ревізійної служби також мають право:
" Одержувати від Національного банку України та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що ревізуються, а від інших підприємств і організацій, в тому числі недержавних форм власності - довідки і копії документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами, організаціями, що ревізуються або перевіряються;
" При виявленні підробок, інших зловживань вилучати необхідні документи на строк до закінчення ревізії або перевірки, залишаючи у справах акт вилучення та копії або реєстри вилучених документів;
" При вилученні документів у зв'язку з їх підробкою або виявленими зловживаннями, працівник державної контрольно-ревізійної служби зобов'язаний негайно повідомити про це правоохоронні органи. Вилучені документи зберігаються до закінчення ревізії або перевірки. Після цього вони повертаються відповідному підприємству.
Вилучення документів здійснюється на підставі постанови про їх вилучення, яка підписується керівником податкової служби. В ній дається перелік документів, що підлягають вилученню. Присутність посадових осіб (директора, головного бухгалтера) при вилученні є обов'язковою.
При вилученні документів складається протокол та опис оригіналів документів.
№ _22_ Матеріальна шкода: поняття і види
Результатом господарських порушень, як правило, є матеріальна шкода.
Під матеріальною шкодою слід розуміти зменшення майнових чи немайнових благ, що охороняються законом та мають певну економічну цінність і виражаються в грошовому вимірнику.
Наявність шкоди характеризується зафіксованим документально зменшенням будь-якого майна, що відбувається внаслідок знищення, пошкодження, псування, незаконного витрачання, незаконного призупинення діяльності, результатом чого є недоотримання доходу, невиконання обов'язків, виплата неустойок по договорах тощо.
До матеріальної шкоди, що встановлюється в ході ревізії відносять:
" нестачі грошових коштів, тварин, а також товарно-матеріальних цінностей і готової продукції понад норм природного убутку;
" повне або часткове псування товарно-матеріальних цінностей і готової продукції;
" виплату заробітної плати понад встановлених розцінок, внаслідок зниження норм виробітку або дописок обсягів виконаних робіт, а також при підвищенні посадових окладів або утриманні працівників, наявність яких не передбачена штатним розкладом;
" незаконно отримані премії, додаткові винагороди за вислугу років;
" зарплату, виплачену працівникам підприємства за час вимушеного простою;
" відпуск матеріалів, сировини, готової продукції, тварин за заниженими цінами або без оплати або оплати за заниженими цінами;
" не стягнену дебіторську заборгованість, якщо право на її стягнення втрачено через вину працівників підприємства;
" списані на витрати товарно-матеріальні цінності та грошові кошти за безтоварними і безгрошовими (підробленими) документами;
" необґрунтовані витрати підприємства, викликані дописками та неякісним виконанням робіт, неправильне застосування цін, тарифів, розцінок, знижок, надбавок, недотриманням норм витрат матеріальних ресурсів тощо.
Основні причини виникнення матеріальної шкоди:
" відсутність на деяких технологічно обґрунтованих нормах втрачання сировини та матеріалів;
" списання матеріалів на виробництво за завищено ними нормами або заміна дорожчої сировини більш дешевою без відображення таких документів у документах;
" застосування невиправдано високих норм природного убутку і безконтрольність виробничих втрат;
" недостатнє методологічне забезпечення виробництва (в т.ч. складського господарства);
" приймання та відпуск матеріальних цінностей і готової продукції без зважування, виміру, перерахунку, або без технічних випробувань їх якості;
" неправильне застосування кодів (в умові автоматизації обліку у первинних документах, що відображують рух цінностей;
" недосконалість пропускної системи;
" несвоєчасне і неправильне складання первинної документації на витрачання матеріалів, незадовільний стан оперативного кількісного обліку;
" неправильне і нерозбірливе маркування товарно-матеріальних цінностей в документах;
" приховування виручки через несвоєчасну чи нерівномірну здачу

 
 

Цікаве

Загрузка...