WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

про документи і записи в бухгалтерському обліку.
Недоброякісним вважається документ, що не відповідає вимогам і відображає здійснену операцію в спотвореному вигляді. Недоброякісні документи за змістом відображених в них операцій вважаються підробленими і поділяються на дві групи: з матеріальною підробкою та з інтелектуальною підробкою.
Матеріальна підробка - це зміна змісту оригіналу документа шляхом підчисток, виправлень, дописок, відмітки заднім числом та інших способів. Ревізору важко встановити подібні факти. Якщо ж в документі видно сліди підчисток, виправлень та інших підробок, то вони повинні вилучатись ревізором для експертизи.
Інтелектуальна підробка - це складання і видача документа, правильно оформленого з формальної сторони, але такого, що заздалегідь містить неправдиві дані. Наприклад, платіжна відомість із завищеною сумою заробітної плати, що нарахована і видана організатору крадіжки або його спільнику. Щоб документ мав доказову силу, необхідно встановити:
" походження документа, час, місце та способи його складання;
" достовірність документа;
" автора (виробника) документа та його зв'язок з встановленим фактом;
" джерело та сферу ознайомлення автора (виробника) документа;
" дотримання вимог закону та відомчих правил при складанні документа;
" наявність інших даних, що підтверджують його достовірність, точність та повноту.
Ці дані встановлюються під час огляду документа, але можливі і інші шляхи: додаткові запити, вимога оригіналів документа, отримання пояснень у осіб, що оформляли документ тощо.
Документи можна досліджувати наступними способами:
o Хронологічним - перевірка документів за всіма розділами і операціями без попереднього їх групування чи систематизації операцій. В цьому випадку ревізор досліджує документи за датами складання.
o Систематизованими - який полягає в перевірці документів по кожному розділу окремо (наприклад, касові операції, операції по рахунках в банку тощо). Систематизована перевірка господарських операцій вимагає розгляду документів, регістрів та записів як за принципом однорідності господарських операцій, що перевіряються, так і за принципом їх комплектності та взаємозв'язку.
o Комбінованим - дослідження документів поєднує хронологічний і систематизований способи, тобто ряд документів перевіряється в порядку їх підшивки, а інші - за економічно однорідними операціями.
o Вибірковий - який полягає в тому, що ревізор за певною схемою відбирає частину документів для їх вивчення.
Документальна перевірка первинних документів здійснюється одночасно з перевіркою облікових регістрів по цих господарських операціях в наступній послідовності: від первинного документа до балансу або від балансу до первинного документа. В першому випадку перевірка здійснюється за схемою: первинні документи ? зведені документи (звіти матеріально відповідальних осіб виписки банка тощо) ? аналітичні регістри підприємства ? зведені журнали ? Головна книга ? баланс. В другому випадку перевірка здійснюється за такою схемою: баланс ? Головна книга ? зведений журнал ? аналітичні регістри по підприємству (складах) ? зведені документи (звіти матеріально відповідальних осіб, виписки банка) ? первинні документи.
№ _20_ Техніка та способи ревізійного дослідження документів.
В процесі ревізії розглядається та вивчається велика кількість різних документів, кожна однорідна сукупність яких має свої особливості і потребує специфічних прийомів їх вивчення.
Документальний метод - базується на застосуванні первинних документів та реєстрів обліку, з залученням головної книги. Спочатку робиться звірка відповідності даних головної книги з даними зазначеними у фінансовій звітності. Якщо ці дані між собою не співпадають, то ревізор проводить суцільну перевірку первинних документів і реєстрів обліку, оскільки підставою для складання бухгалтерських записів є первинні документи. Від своєчасності, повноти їх оформлення залежить правильність формування звітності.
Документ, який є об'єктом дослідження, повинен бути перевірений ревізором за формою і за змістом відображених в ньому операцій. Після перевірки його можна характеризувати як доброякісний або недоброякісний.
Перевірку документів необхідно проводити поєднуючи різноманітні способи їх дослідження.
Документи можна досліджувати наступними способами:
Хронологічним - перевірка документів за всіма розділами і операціями без попереднього їх групування чи систематизації операцій. В цьому випадку ревізор досліджує документи за датами складання.
Систематизованими, який полягає в перевірці документів по кожному розділу окремо (наприклад, касові операції, операції по рахунках в банку тощо). Систематизована перевірка господарських операцій вимагає розгляду документів, регістрів та записів як за принципом однорідності господарських операцій, що перевіряються, так і за принципом їх комплектності та взаємозв'язку.
Комбінованим - дослідження документів поєднує хронологічний і систематизований способи, тобто ряд документів перевіряється в порядку їх підшивки, а інші - за економічно однорідними операціями.
Вибірковий, який полягає в тому, що ревізор за певною схемою відбирає частину документів для їх вивчення.
Документальна перевірка первинних документів здійснюється одночасно з перевіркою облікових регістрів по цих господарських операціях в наступній послідовності: від первинного документа до балансу або від балансу до первинного документа.
В першому випадку перевірка здійснюється за схемою: первинні документи ? зведені документи (звіти матеріально відповідальних осіб виписки банка тощо) ? аналітичні регістри підприємства ? зведені журнали ? Головна книга ? баланс. В другому випадку перевірка здійснюється за такою схемою: баланс ? Головна книга ? зведений журнал ? аналітичні регістри по підприємству (складах) ? зведені документи (звіти матеріально відповідальних осіб, виписки банка) ? первинні документи.
Документально-методичні прийоми використовуються для встановлення суті, правильності, достовірності, законності і доцільності здійснених господарських операцій. Найважливішими методами документального контролю є:
" спосіб спеціальних розрахунків
" техніко-економічні розрахунки
" нормативно-правове регулювання
" камеральні перевірки
" перевірка документів (формальна, логічна, арифметична)
" зустрічна перевірка
" прийоми взаємного контролю
" перевірка кореспонденції балансових рахунків і достовірності записів в облікових регістрах
" пояснення

 
 

Цікаве

Загрузка...