WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

рішення і додається до матеріалів ревізії.
Такі методи дають можливість встановити необґрунтоване заниження якісних показників, недотримання встановлених стандартів, технічних умов, порушення у встановленій технології, виготовлення виробів.
Службове розслідування - сукупність прийомів перевірки додержання службовими особами, а також робітниками і службовцями нормативно-правових актів, що регулюють виробничі відносини у різних ланках народного господарства (застосовують при перевірці скарг трудящих, вивченні причини порушення діючого законодавства, заподіяння матеріальних збитків тощо).
№ _16_ Інвентаризація як важливий методичний прийом фінансово-господарського контролю. Види інвентаризації, порядок проведення та роль в ревізії.
Інвентаризація - важливий методичний прийом фінансово-господарського контролю. Інвентаризація - це спосіб перевірки фактичного стану і наявності товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, грошових засобів і розрахунків і їх відповідальності даними бухгалтерського обліку.
Результати інвентаризації оформляють типовими формами документів, затвердженими статистичними органами або спеціалізованою документацією, затвердженою міністерствами і відомствами в установленому порядку. До такої документації відносять:
" інвентаризаційний опис ;
" акти інвентаризації ;
" порівняльна відомість та інші.
За часом проведення інвентаризації поділяють на планові і позапланові.
Планові - передбачаються планом поточного контролю збереження цінностей.
Позапланові - проводяться в строки, не передбачені планом, (при зміні матеріально-відповідальних осіб, у зв'язку з стихійним лихом, у випадку викрадення цінностей, коли необхідно терміново і раптово перевірити наявність і стан певної групи цінностей).
Залежно від повноти охоплення перевірки цінностей інвентаризації бувають повні (суцільні) і вибіркові (часткові).
Повна інвентаризація - це перевірка всіх засобів підприємства і джерел утворення їх перед складанням річного звіту, у процесі комплексної ревізії і в деяких інших випадках. Щодо товарно-матеріальних цінностей повна інвентаризація охоплює всю номенклатуру матеріалів, товарів, інвентарю.
Вибіркова інвентаризація - це перевірка повної частини засобів або окремих гру і видів та матеріалів.
Обов'язковими є проведення інвентаризації в строки, встановлені нормативними документами про бухгалтерські звіти і баланси, в разі зміни матеріально-відповідальних осіб, встановлення фактів крадіжок або зловживань, псуванні цінностей після пожежі або стихійного лиха (повінь, землетрус, та інше), переоцінки основних засобів і товарно-матеріальних цінностей.
На підприємстві створюють центральні постійно діючі інвентаризаційні комісії у складі керівника підприємства або його заступника (голова комісії), головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, представників громадськості.
Інвентаризацію проводять на місцях знаходження цінностей, а також за матеріально-відповідальним особами.
Інвентаризацію матеріалів, товарів і тари здійснюють перелічуванням, перемірюванням, переважуванням у порядку розташування цінностей послідовно за місцями зберігання.
Описи підписують усі члени інвентаризаційної комісії і матеріально-відповідальні особи .
Роботу інвентаризаційної комісії оформляють протоколом, у якому відображають результати інвентаризації, стан складського господарства, забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей. Порівняльну відомість складають у разі виявлення розбіжностей між фактичною наявністю матеріальних цінностей та даними бухгалтерського обліку.
Центральна постійно діюча інвентаризаційна комісія підприємства розглядає результати інвентаризації, їх оформлення і регулювання, починаючи з перевірки правильності оформлення порівняльних відомостей. Свої висновки і пропозиції щодо результатів інвентаризації вона викладає у протоколі. Тут же зазначають причини нестач, витрат і надлишків, визначають відповідальних осіб, дають пропозиції щодо регулювання розбіжностей фактичної наявності цінностей з даними бухгалтерського обліку.
Протокол засідання постійно діючої інвентаризаційної комісії затверджує керівник підприємства не пізніше ніж через 10 днів після закінчення інвентаризації. У цей самий строк вживають заходів щодо забезпечення збереження цінностей.
Результати інвентаризації відображають в обліку в той самий період у якому було звершено інвентаризацію.
Отже, інвентаризація як методичний прийом і форма поточного контролю забезпечує виявлення і запобігання нестачам і втратам матеріальних цінностей і коштів, я також сприяє збереженню їх.
№ _17_ Інвентаризаційна робота як об'єкт ревізійного дослідження.
Якщо планом ревізії проведення інвентаризації не передбачено, ревізор за будь-яких обставин повинен оцінити стан інвентаризаційної роботи та перевірити достовірність результатів раніше проведених інвентаризацій.
Перш за все, перевіряється наказ про облікову політику підприємства в якому повинні бути зазначені види об'єктів та кількість запланованих інвентаризацій. Крім цього в бухгалтерії одержується план проведення інвентаризацій за ревізуємий період.
Строки проведення інвентаризацій:
o основні засоби - не менше одного разу на один рік перед складанням річної звітності, але не раніше 1 жовтня звітного року;
o готова продукція на складах, сировина та інші матеріальні цінності - не менше одного разу на рік перед складанням річної бухгалтерської звітності але не раніше 1 жовтня звітного року;
o малоцінні і швидкозношувані предмети - не менше двох разів на рік;
o грошові кошти, грошові документи, цінності і бланки суворої звітності - не менше одного разу на квартал;
o розрахунки по платежах в бюджет і позабюджетні фонди - не менше одного разу на квартал;
o розрахунки з дебіторами і кредиторами - не менше два рази на рік.
Отже, сутність ревізійного дослідження стану інвентаризаційної роботи полягає в перевірці стану інвентаризаційної роботи і якості проведених інвентаризацій на підприємствах; виконання плану проведених інвентаризацій; правильності виведення результатів інвентаризацій та відображення їх в обліку; своєчасності та повноти прийнятих заходів щодо усунення виявлених недоліків.
Так при ознайомленні з інвентаризаційними документами: наказами, інвентаризаційними описами (актами), порівняльними відомостями, поясненнями матеріально відповідальних осіб тощо, ревізором можуть бути виявлені

 
 

Цікаве

Загрузка...