WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 34 задачі з розв’язками на державний іспит «Контроль і ревізія» - Реферат

34 задачі з розв’язками на державний іспит «Контроль і ревізія» - Реферат

сумиперевищення.
П. 4 - термін виплати зарплати встановлено на протязі 3-х робочих днів. Перевищення ліміту каси в ці дні не є порушенням.
По п.1 і п.5 виявлено використання коштів не за цільовим призначенням і зберігання особистих грошей згідно з положенням вважається порушенням касової дисципліни, за які передбачено штрафні санкції.
24. Гот прод
Необхідно:
Розглянути ситуацію з обліку реалізації готової продукції і розрахунків з бюджетом, пояснити суть допущених помилок і вказати джерела контролю.
Дані для виконання:
Підприємство-виробник відвантажило у березні пральну машину вартістю 1200грн., в тому числі ПДВ - 200грн., собівартість машини-700грн.
Дана ситуація відображена в облікових регістрах підприємства наступним чином:Дт361-Кт701 - 1200грн.
Дт901-Кт26 - 700грн.
ДТ701-Кт791 - 1200грн.
Дт791-Кт901 - 700грн.
Розв'язок:
По даній ситуації кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку вказана вірна. Порушенням є не відображення податкових зобов'язань з ПДВ перед бюджетом, які фактично виникають разом із реєстрацією факту реалізації.
Дану ситуацію слід відобразити так :
1 квартал
1) відвантажено пральну машину покупцеві Дт 361 Кт 701 - 1200,00грн.
2) відображено суму ПДВ Дт 701 Кт 641 - 200,00грн.
3) списано собівартість пральної машини на реалізацію Дт 901 Кт 26 - 700,00грн.
4) виручку від реалізації за мінусом ПДВ списано на фінансовий результат Дт 701 Кт 791 1000,00грн.
5) зменшено фінансовий результат на суму собівартість пральної машини Дт 791 Кт 901 - 700,00грн.
Дане порушення привело до необґрунтованого завищення фінансових результатів і заниження ПДВ. При виявленні факту заниження ПДВ до платника податку застосовується штрафна санкція у вигляді штрафу в однократному розмірі до нарахованої за результатами перевірки суми ПДВ.
25. Розмір шкоди
Необхідно:
Визначити розмір шкоди, що підлягає відшкодуванню винною особою і вказати порядок відображення операцій на рахунку бухгалтерського обліку.
Дані для виконання:
На підприємстві під час інвентаризації виявлено нестачу виробничих запасів, первісна вартість яких складає 600 грн.
Встановлено винну особу. Індекс інфляції - 1. За заявою винної особи збитки відшкодовуються шляхом утримання з його заробітної плати.
Розв'язок:
Відшкодування нестачі виробничих запасів з винної особи слід провести в розмірі розрахованому згідно з порядком № 116 Рзб = (Бв - А) х Іінф + ПДВ х 2=[ 600 *1+600*20/120] *2= 1400 грн.
Рз-розмір збитку, Бв- балансова вартість
Облікові записи по відображенню недостачі і відшкодування Рз-розміру збитку:
Дт947-Кт201-600; Дт 072-600; Дт375-Кт 716-600;Дт375- Кт641(або 74)-800грн. (1400-600) ; Кт 072-600
Дт 661-Кт 375 -1400
26. Каса
Необхідно:
Перевірити дотримання вимог касової дисципліни. По результатах перевірки обґрунтувати виявлені недоліки і підготувати запис до акту ревізії.
Дані для виконання:
" Працівники фабрики вносять гроші за придбані відходи лісоматеріалів (дрова), які касир Карпенюк С.І. приймає по "відкритій відомості", тобто власноручно записує в список в порядку надходження платежів. За підсумком цих відомостей періодично складається прибутковий касовий ордер, а загальна їх сума відображається у кореспонденції рахунків Дт30 - Кт20.
" Касир підприємства Карпенюк С.І. одночасно суміщає обов'язки скарбника профспілкової організації і каси взаємодопомоги.
Розв"язок
У ході перевірки виявлені такі неправомірні дії касира Карпенюка С.І., що касир приймає гроші по відкритій відомості, адже на кожне надходження грошей в касу має бути оформлений в бухгалтерію окремий прибутковий касовий ордер, зареєстрований в журналі форми КО 3 "Журнал реєстрації видаткових і прибуткових касових ордерів". Також невірно відображена проводка: Дт 30 - Кт 20.
Правильний запис повинен бути таким:
Дт 36 - Кт 712 - визнано дохід від реалізації інших необоротних активів і відображено дебіторську заборгованість покупців.
Дт 943 - Кт 20 - списано вартість реалізованих матеріалів і відображено їх собівартість.
Дт 30 - Кт 36 - погашено дебіторську заборгованість перед підприємством і оприбутковано виручку в касу.
Також є порушенням суміщення касиром обов'язків скарбника профспілкової організації і каси взаємодопомоги, оскільки в касі повинні зберігатись лише кошти підприємства.
27. Матеріали
Необхідно:
Перевірити стан бухгалтерського обліку операцій по заготівлі і оприбуткуванню матеріалів. Встановити суть виявлених порушень і підготувати запис до акту ревізії.
Дані для виконання :
*Лісоматеріали в багатьох випадках завозять від постачальників безпосередньо у заготівельний цех фабрики. В складі сировини їх не обліковують, а в обліку відображаються записом Дт 231 Кт 63
*Оліфа куплена в магазині майстром оздоблюваного цеху Криницьким С. М. на суму 18 грн. 60 коп. списана на витрати виробництва згідно з авансовим звітом по Дт 231 Кт 372.
Розв'язок:
Матеріали, що надійшли на підприємство від постачальників повинні бути в повному обсязі і своєчасно оприбутковані по дебету рахунків виробничих запасів. Тому дані операції необхідно було відобразити наступним чином: Дт 20 Кт 63. на вартість лісоматеріалів, Дт 201 Кт 372 на вартість оліфи. Якщо матеріали надходять безпосередньо в цех, то на прибуткових документах необхідно поставити штамп "транзит" і на вартість мат. цінностей скласти запис Дт 231 Кт 201
28. Підз особи
Необхідно:
Розглянути ситуації по розрахунках з підзвітними особами і пояснити їх законність або допущені помилки і вказати джерела контролю.
Дані для виконання:
1. Підприємство видало в підзвіт готівку працівнику, який не відзвітувався за попередню видану в підзвіт суму.
2. Працівник повертає невикористані кошти, видані йому в підзвіт на відрядження. Касир видає ці гроші іншому працівнику в рахунку відшкодування
витрат за авансовим звітом.
Розв'язок:
По першій з наведених ситуацій допущено порушення, оскільки видача грошей під звіт повинна проводитись за умови повного звіту по попередньо одержаних підзвітних сумах
По ситуації 2 порушень немає, так як видані грошові кошти використовуються за цільовим призначенням.
29. Каса
Необхідно:
Встановити суть допущеного порушення в обліку касових операцій і розрахувати суму штрафу згідно діючого законодавства.
Дані для виконання:
Із каси підприємства , яке має податкову заборгованість, виплачено зарплату із суми виручки - 900грн. Ліміт каси підприємства - 1000грн. На п'ятий день порушення було виявлено контролюючим органом.
Фактичні залишки готівки в касі:
День здійснення порушення - 150грн.
1-й день після порушення - 500грн.
2-й день - 90грн.
3-й день -300грн.
4-й

 
 

Цікаве

Загрузка...