WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 34 задачі з розв’язками на державний іспит «Контроль і ревізія» - Реферат

34 задачі з розв’язками на державний іспит «Контроль і ревізія» - Реферат

продукції в сторону її зменшення.
Джерела контролю:
1.Інвентарна картка ОЗ-6;
2.Акт прийому-передачі основних засобів ф.ОЗ-1;
3.Журнал №5 по включенню нарахованої амортизації (зносу ОЗ) у витрати виробництва. 4.П(с)БО 7 "Основні засоби"
10. ОЗ
Необхідно:
Перевірити правильність відображення в обліку операцій з основними засобами і пояснити їх законність або допущенні помилки.
Дані для виконання:
Підприємство ВАТ "Мрія" у листопаді поточного року придбало принтер і почало нараховувати амортизацію з грудня поточного року.
У грудні поточного року підприємство ВАТ "Мрія" придбало комп'ютер разом з мишкою і клавіатурою. Вартість комп'ютера при оприбуткуванні по даних обліку віднесли до складу основних засобів, а мишку і клавіатуру до інших необоротних активів.
Розв'язок:
- Підприємство-покупець правильно розпочало нарахування амортизації (з першого числа місяця наступного за місяцем введення в експлуатацію.
- Помилки допущена при відображенні в обліку операцій пов'язаних з надходженням ОЗ: мишка і клавіатура є складовими персонального комп'ютера , тому їх вартість необхідно оприбуткувати разом з комп'ютером по рахунку 104 і віднести до складу ОЗ для нарахування амортизації
11. КАСА
За грудень 200_ року за даними касової книги залишок готівки становив:
02.12 - 137 грн.
03.12 - 3525 грн.65 коп.
04.12 - 2125 грн.
05.12 - 1842 грн.
08.12 - 532 грн.20 коп. 09.12 - 65 грн.
10.12 -298 грн.
11.12 - 280 грн.
12.12 -150грн.
17.12 - 302 грн.20 коп.
18.12 - 4252 грн.25 коп. 19.12 - 1525 грн.
22.12 - 925 грн.
23.12 - 102 грн.
24.12 - 230 грн.
25.12 - 280 грн.
Ліміт залишку готівки в касі, встановлений банком на 200_рік становить 290 грн. Терміни виплати заробітної плати погоджені з банком і встановлені 18 числа звітного місяця - аванс за першу половину місяця, 4 числа наступного місяця - зарплата за другу половину місяця.
НЕОБХІДНО:
1. Перевірити дотримання встановленого банком ліміту залишку готівки в касі.
2. Визначити розмір фінансових санкцій за перевищення ліміту залишку готівки в касі.
3. Зробити запис для включення в акт ревізії.
4.
Розв'язок:
Перевищення ліміту залишку готівки в касі в дні виплати заробітної плати не вважається порушенням. За умовою задачі ці дні припадають на такі дати 4, 5, 8 грудня 200_ року - по виплаті авансу за першу половину місяця та 18, 19 та 22 грудня 200_ року - по виплаті зарплати за другу половину місяця, оскільки згідно чинного законодавства для виплати заробітної плати визначено термін протягом трьох робочих днів. 6-7 грудня та 20-21 грудня в даному році були вихідними.
Отже, порушення порядку ведення касових операцій допущено касиром по даній ситуації 3, 10 та 17 грудня на загальну суму 3255 грн.
03.12 - (3525 грн.65 коп. - 290 грн.) = 3235 грн.
10.12 - (298 грн. - 290 грн.) = 8 грн.
17.12 - (302 грн.20 коп. - 290 грн.) = 12 грн.
Чинним законодавством за даний вид порушення передбачено штрафну санкцію в двохкратному розмірі суми перевищення встановленого банком ліміту залишку готівки в касі, тобто 6310 грн. (3255 грн. х 2).
12. КАСА
Згідно з випискою банку від 14.07.2003 р. з розрахункового рахунку було одержано 1500 грн. на виплату заробітної плати. За звітом касира ця сума була оприбуткована 16.07.2003 р., частково виплачена 18.07.2003 р., решта суми - 19.07.2003 р.
Розв'язання:
У цьому випадку підприємство припустилося порушень касової дисципліни, зміст яких полягає в тому, що: гроші, отримані з розрахункового рахунку 14.07.2002 р., необхідно було в той самий день оприбуткувати в касу підприємства згідно за прибутковим касовим ордером;
згідно з п.9 Інструкції про порядок ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженої Постановою правління НБУ від 13.10.1997 р. №334, підприємства мають право зберігати готівку в касах, одержану з банку, для виплати заробітної плати понад встановлений ліміт протягом 3 робочих днів. Після цих термінів суми грошей, не використані за призначенням, повертаються в банк не пізніше наступного дня. У наведеному випадку кошти на виплату заробітної плати зберігалися понад 3 дні, тому на підприємстві починаючи з 17.07 по 18.07.2002 можливе перевищення ліміту каси.
13. КАСА
Необхідно:
Вказати які завдання програми контролю може вирішити ревізійна бригада скориставшись наступними джерелами інформації.
Вихідні дані:
1.Касова книга, звіт касира, касові прибуткові та видаткові ордера. Журнал 1р.І та відомість1.1. головна книга (рахунок №301 і 302). Ліміт банку по касовій наявності грошей на кінець дня.
2.Виписка банку по рахунках, які обліковуються на бухгалтерському рахунку №31 (Рахунки в банку). Банківські документи (доручення, акредитиви, платіжні вимоги, тощо). Головна книга по рахунках №311, 312, 313, 314. журнал 1 розд.2 та відомість 1.2 "Баланс".
Розв'язок:
На основі вказаних джерел контролю ревізійна бригада може перевірити:
1). Дотримання касиром та головним бухгалтером правил ведення касової книги та касових документів. Відсутність (наявність) нестач грошей у касі. Дотримання цільового використання коштів. Відсутність (наявність) зловживань. Відповідність аналітичного і синтетичного обліку. Вияснити причини порушень (взяти пояснювальні записки).
2). Правильність ведення банківських операцій, відсутність (наявність) зловживань. Дотримання правил ведення банківських документів. Відповідність первинної хронологічної реєстрації банківських операцій та їх відображення в облікових регістрах.
14. КАСА
Необхідно:
Розглянути ситуації по веденню касових операцій і пояснити їх законність або допущені помилки.
Дані для виконання:
1) Касир організації виписує прибуткові та видаткові касові ордери в момент здійснення операцій і дані по них записує в касову книгу.
2) Організація веде касову книгу за встановленою формою.
3) Порядок ведення касової книги в організації відповідає встановленому Порядку ведення касових операцій.
4) Залишок готівки в касі організації на кожен день не перевищує ліміту, встановленого банком по узгодженню з керівником організації ( за винятком грошей, призначених на оплату праці ), протягом 3-х днів, враховуючи день отримання грошей в банку
Розв'язок:
Згідно Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України порушення по наведених ситуаціях допущені в пункті1, оскільки прибуткові і видаткові касові ордери повинні виписуватись працівником бухгалтерії з обов'язковою реєстрацією в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів ф.КО-3. Прибуткові ордери повинні бути підписані гол. бух , а видаткові керівником і гол. бух. підприємства, після чого ордери передаються в касу для виконання операцій.
Касові операції по пунктах 2,3,4 здійснюються з дотриманням діючогозаконодавства та нормативних актів і порушень

 
 

Цікаве

Загрузка...