WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 34 задачі з розв’язками на державний іспит «Контроль і ревізія» - Реферат

34 задачі з розв’язками на державний іспит «Контроль і ревізія» - Реферат

даними перевірки
Залишок готової продукції на 1.03.2003
80000 78000/за даними обліку 76000 /за даними перевірки
По результатах проведеного розрахунку виявлено помилки при визначені фактичної собівартості відвантаженої продукції(вона занижена на 2000 грн. /114000-112000/), що в свою чергу вплинуло на величину залишку готової продукції на складі станом на 1 березня 2003 р. Обліковим працівникам необхідно провести коригування записів по синтетичних рахунках 26 "Готова продукція" та 90 "Собівартість реалізації" з метою правильного визначення фінансових результатів діяльності підприємства та об'єктивного відображення звітних даних.
6. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
Необхідно:
Проаналізувати наведену виробничу ситуацію, вказати виявлені порушення і сформулювати висновки.
Вихідні дані:
Ревізійна комісія проводить інвентаризацію. Для вирішення виниклих проблем був запрошений її керівник.
Перелік проблем:
1) частина готової продукції надійшла на склад в час проведення інвентаризації ;
2) існують запасні частини, які ніде не враховані, так як кладовщик відносить їх до відходів;
3) ревізори перевірили 20 одиниць готової продукції і порівняли результати з даними обліку, яких виявилось 8 од.
4) Кладовщик запропонував завершити інвентаризацію не в п'ятницю, а в понеділок рано;
5) На подвір'ї підприємства знаходиться велика кількість відходів (приблизно 9 т ). Вартість їх значна з точки зору мети контролю.
Розв'язок:
1) На дату проведення інвентаризації всі операції повинні бути припинені. В іншому випадку, продукція, що надійшла, помічається "до перевірки" і "після перевірки". На кількість і вартість продукції, що надійшла "після перевірки" величина запасів повинна бути відкоректована.
2) Наявність будь-яких цінностей повинна бути вказана в інвентаризаційних відомостях. В даному випадку, запасні частини, які кладовщик рахував відходами повинні бути відображені як надлишок, виявлений в ході інвентаризації.
3) Наявність надлишку готової продукції свідчить про низький рівень внутрішнього контролю на під-ві. 12 одиниць, виявлених в ході інвентаризації, представляють не оприбутковану продукцію.
4) Перевірку слід завершити в п'ятницю, так як за два неробочих дні кладовщик може завезти невистачаючі матеріальні цінності, або, навпаки, вивезти можливі надлишки.
5) Якщо можливо зважити вибірково частину цінностей, екстраполювати результати на всю сукупність і звірити з обліковими даними. На виявлену вартість відходів скласти окремий акт, згідно якого бухгалтерія повинна буде їх оприбуткувати.
7. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
На підприємстві 17.06 м.р. замінено матеріально- відповідальну особу, в зв'язку з чим було проведено інвентаризацію ТМЦ. За результатами інвентаризації встановлено: недостачу матеріалів на 250 грн.(за обліковими цінами), з якої 100 грн. становить природний убуток, розрахований за відповідними нормами.
Після затвердження результатів інвентаризації були зроблені такі записи:
Дт 375 - Кт 20 - 250 грн.
Дт 947 - Кт 375 - 250 грн.
Необхідно :
Обґрунтувати правильність дій бухгалтера, вказати бухгалтерські записи, які слід було зробити на зазначені операції.
Розв'язок:
В даних обліку підприємства в проводці Дт 375-Кт20 -250 грн. відображено списання всієї суми недостачі на розрахунки по відшкодуванню матеріального збитку, а записом Дт 947 - Кт 375- 250 грн. суми дебіторської заборгованості необґрунтовано закриваються, з наступним списанням на фінансові результати діяльності, що є порушенням.
При відображенні в обліку результатів інвентаризації, проведеної в результаті заміни матеріально- відповідальної особи , по даних обліку на підприємстві допущено помилки. А саме, недостачу ТМЦ , в межах норм природного убутку необхідно було відобразити записом Дт 91"Загальновиробничі витрати" - Кт 20 "Виробничі запаси" на суму 100 грн., оскільки недостачі ТМЦ в межах норм природного убутку відносяться на витрати діяльності підприємства.
На суму виявленої недостачі зверх норм природного убутку, необхідно було зробити наступні записи:
o Списано облікову вартість запасних частин, яких не вистачає Дт 947 - Кт 201 - 150 грн.
o Відображено в позабалансовому обліку невідшкодовані нестачі Дт 072- 150 грн.
o Відображено виникнення дебіторської заборгованості й доходу після встановлення винної особи на загальну суму відшкодування Дт 375 - Кт 716 - 150 грн.
o Списано з позабалансового обліку суму нестачі Кт 072 - 150 грн.
o Відображено утримання суми відшкодування втрат із заробітної плати винної особи
Дт 661 - Кт 375 - 150 грн.
o Відображено закриття рахунків обліку доходів і витрат Дт 791 - Кт 947 - 150 грн.
8. ОЗ
Необхідно :
Розглянути ситуацію з обліку реалізації основних засобів , пояснити суть допущених помилок і вказати, які рекомендації повинен дати ревізор бухгалтеру, щодо правильності відображення ситуації на рахунках бухгалтерського обліку.
Вихідні дані :
Підприємство реалізувало легковий автомобіль ,первісна вартість якого за даними обліку - 21 200 грн. ,нарахований знос за час експлуатації - 2 000 грн., ціна реалізації включаючи ПДВ - 24 000 грн. Дана ситуація в реєстрах бухгалтерського обліку підприємства ображена наступним чином :
Дт 377 - Кт 742 24000 грн.
Дт 131 - Кт 105 2000 грн.
Дт 311 - Кт 377 24000 грн.
Розв'язок:
По даній ситуації виявлені наступні помилки :
не відображено податкових зобов'язань з ПДВ : Дт 742 - Кт 641 4 000 грн. ( 24 000 *20 % / 120 % );
не списано залишкову вартість реалізованого автомобіля : Дт 972 - Кт 105 19 200 грн. ( 21 200 - 2 000);
не підраховано і не відображено фінансового результату від реалізації об'єкту основних засобів : Дт 742 - Кт 793 - 20 000; Дт 793 - Кт 972 -19 200; Дт 793 - Кт441 - 800грн.
9. ОЗ
Необхідно:
Перевірити стан бухгалтерського обліку операцій з основними засобами. По виявлених порушеннях підготувати запис до акту ревізії. Вказати джерела контролю та коригуючі засоби по виправленню допущених помилок.
Дані для виконання:
Під час перевірки по даних первинних документів ревізором встановлено, що на підприємстві 22 липня 2003 року придбано і введено в експлуатацію 10 одиниць нового обладнання . Загальна початкова вартість якого 34,0 тис.грн.. станом на 1 листопада 2003 року та рахунку 10 "Основні засоби" обліковується лише 8 одиниць придбаного обладнання на суму 28,9тис.грн.
Розв'язання:
По даних умови завдання, підприємство придбало і ввело в експлуатацію 10 одиниць нового обладнання на суму 34,0 тис.грн., а по даних обліку оприбутковано лише 8 одиниць ОЗ на суму 28,9 тис.грн. По даній ситуації виявлено такі порушення:
1.Не оприбутковано 2 одиниці обладнання на суму 5,1 тис.грн.(34,0-28,9);
2.Оскільки обладнання не оприбутковувалось на підприємстві , то і відповідно не нараховувалась амортизація, щовплинуло на собівартість

 
 

Цікаве

Загрузка...