WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 34 задачі з розв’язками на державний іспит «Контроль і ревізія» - Реферат

34 задачі з розв’язками на державний іспит «Контроль і ревізія» - Реферат


34 задачі з розв'язками на державний іспит "Контроль і ревізія"
1. В-ВО, С/В, ГП
Необхідно порівняти фактичні та облікові дані про наявність готової продукції на складі за серпень місяць і дати оцінку причин можливих розбіжностей.
Вихідні дані:
За даними складського обліку на складі готової продукції на початок серпня було 40 виробів, на початок вересня 55, що підтверджується актом інвентаризації готової продукції від 1.09. м. р. За даними відділу збуту покупцям відпущено за серпень місяць 357 виробів. За обліковими даними в серпні було вироблено і здано на склад 392 вироби.
Розв'язок:
Для перевірки відповідності даних бухгалтерського і складського обліку визначимо дані про рух готової продукції : початкове сальдо по рахунку 26 "Готова продукція" складає в натуральних одиницях виміру 40 виробів, оборот по дебету рахунку /продукція, що надійшла з виробництва / - 392 виробів, оборот по кредиту 26 рахунку /продукція, що відпущена зі складу в порядку реалізації покупцям/ - 357 виробів, відповідно сальдо на кінець серпня /станом на 1 .09 / складе 40 + 392 - 357 = 75 /виробів/. По даних проведеної інвентаризації по підприємству на складі готової продукції в наявності є 55 виробів.
75 - 55 = 20 виробів/ - невідповідність показників. Розбіжності, що виникли і виявлені в процесі контролю можуть бути результатом приписок до обсягу виробленої продукції шляхом оформлення безтоварних накладних на передачу готової продукції на склад по закінченні звітного місяця, з метою одержання премій за виконання і перевиконання планових показників випуску продукції. Для перевірки даної виробничої ситуації доцільно провести взаємний контроль документів : накладних на передачу готової продукції на склад, нарядів на відрядну роботу, виробничих звітів цехів про витрати виробничих запасів на виробництво продукції, даних про кількість пакувальних матеріалів чи тари під виготовлену продукцію. Шляхом порівняння взаємопов'язаних показників вказаних первинних документів можна встановити суть допущених порушень та винних в цьому посадових осіб.
2. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
Вихідні дані:
У результаті проведення інвентаризації на складі підприємства виявлено недостачу МШП на суму 300 грн.
Винним у недостачі визнаний комірник.
Згідно даних облікових регістрів на підприємстві врегулювання інвентаризаційних рішень проведено наступним чином:
Дт 947 - Кт22 -300 грн.;Дт 791 - Кт 947 -300 грн.;Дт 072 -300 грн.
Дт 375 - Кт 716 -300 грн.; Кт 072 -300 грн.;Дт 661-Кт 375 -300 грн.
Примітки: Вартість недостачі згідно з Порядком № 116 - 1080 грн.
Необхідно: Дати аналіз правильності відображення в обліку результатів інвентаризації виробничих запасів, вказати які рекомендації може дати ревізор бухгалтеру щодо виправлення виявлених порушень.
Розв'язок:
По даній практичній ситуації облікові записи щодо списання МШП виявлених під час інвентаризації в недостачі зроблено вірно. Порушенням є те що:
1) Не проведено корегування суми податкового кредиту на суму 60 грн. (300*20/100)
2) Відшкодування нестачі МШП з комірника проведено за обліковими цінами, а необхідно відшкодування здійснити в розмірі розрахованому згідно з порядком № 116 Рзб = (Бв - А) х Іінф + ПДВ х 2
3. РОЗРАХУНКИ
В процесі проведення ревізії виявлено, що підприємство занизило прибуток на 1120 грн. Перевірка показала , що вже вдруге протягом року виявлено, що підприємство занизило суму прибутку.
НЕОБХІДНО: За результатами проведеної перевірки провести донарахування суми податку на прибуток. Вказати, які санкції слід застосувати до підприємства і визначити розмір цих санкцій.
Підготувати запис для включення його в акт ревізії.
Розв'язок:
Сума недоїмки до бюджету по нарахуванню податку на прибуток складе :
1120 грн. х 30 % = 336 грн. До платників податків і зборів, за якими виявлено повторне порушення протягом року після перевірки аналогічного порушення, встановленого попередньою перевіркою застосовується штраф у двократному розмірі донарахованої за результатами перевірки суми податку чи іншого платежу. Фінансова санкція за результатами перевірки по даній ситуації буде становити
336 грн. х 2 = 672 грн.
Фінансові санкції застосовуються щодо податків, за якими встановлене обов'язкове подання органам державної податкової служби податкових декларацій. Рішення про застосування фінансових санкцій приймається у строк не пізніше 10 днів з дня складання акту перевірки. Стягненню підлягають усі суми, нараховані за результатами ревізій чи перевірок, незалежно від фінансового стану підприємства.
4. В-ВО, С/В, ГП
Необхідно:
Перевірити правильність визначення фактичної собівартості готової продукції переданої з виробництва на склад.
Дані для виконання:
По даних обліку підприємства за ревізійний період списано фактичну собівартість готової продукції, переданої з основного виробництва на склад на суму 11405грн.
(2000+3200+135+2550+3520).
Незавершене виробництво у відповідності з технологічним процесом відсутнє.
За ревізійний період в обліку відображені наступні операції: (грн.)
Нарахована заробітна плата робітникам цеху основного виробництва за виготовлення продукції - 2000
Витрачено матеріали в цеху основного виробництва на виготовлення продукції - 3200
Списуються витрати від бракованої продукції, що підлягають утриманню з винних осіб-135
Списуються загально виробничі витрати на собівартість продукції - 2550
Списуються адміністративні витрати - 3520
Розв'язок:
Витрати під-ва за період, що ревізується слід відобразити наступними записами:
Дт23-Кт66 -2000;Дт23-Кт20- 3200; Дт375- Кт24-135; Дт23-Кт91-2550;Дт 79-Кт93- 3520. В результаті проведеного взаємного контролю встановлено факт неправильного розрахунку факт. виробничої с/в продукції переданої з в-ва на склад. Порушення полягає в наступних виявлених фактах: 1) в розрахунок факт. с/в включено суму втрат від браку, яка повинна бути відшкодована з винних осіб, які його допустили; 2) адміністративні витрати включені по даних під-ва до факт с/в продукції, а згідно П(С)БО16 "Витрати" їх списують на фінансові результати діяльності".
5. В-ВО, С/В, ГП
Необхідно:
Перевірити правильність розрахунку фактичної виробничої собівартості реалізованої продукції і відображення її на рахунках бухгалтерського обліку.
Дані для виконання:
Операції за лютий місяць минулого року
Показники За плановими цінами За фактичною собівартістю
Залишок готової продукції на 1.02.2003 20000 14600
Надійшло з виробництва 180000 175400
Розв'язок:
Показники За плановими цінами За фактичною собівартістю
Залишок готової продукції на 1.02.2003 20000 14600
Надійшло з виробництва 180000 175400
РАЗОМ 200000 190000
Процентне відношення 190000/200000*100=95%
Відвантажено виробів 120000 112000/за данимиобліку 114000/за

 
 

Цікаве

Загрузка...