WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудитор, його статус і сертифікація - Реферат

Аудитор, його статус і сертифікація - Реферат

також численні іспити, що є гарантією професіоналізму майбутнього спеціаліста
Сертифікація громадян України здійснюється Аудиторською палатою України (АПУ) та її регіональними відділеннями.
Сертифікація - це визначення кваліфікаційної придатності аудиторів.
Для отримання сертифіката претендент подає до АПУ або до регіонального виділення (РВ) АПУ необхідні документи, які реєструє Секретаріат АПУ або РВ АПУ успеціальному журналі. Відповідальність за достовірність поданих документів несе особа, яка їх подала.
Іспити для визначення рівне знань з питань аудиту складаються кожним претендентом у порядку, затвердженому рішенням АПУ. Дані сертифікації вносять у книгу реєстрації та комп'ютерну базу даних. Видачу сертифікатів здійснює Секретаріат АПУ після затвердження Аудиторською палатою країни протоколів проведених іспитів.
Сертифікат - це офіційний документ, який засвідчує право громадянина України на здійснення аудиту підприємств і господарських товариств (серія "А"), банків (серія "Б") на території України.
Кваліфікаційний сертифікат вважається офіційним документом, який засвідчує право громадян України на здійснення аудиторської діяльності на території України. Термін дії сертифікату - до 5 років.
Кожен аудитор, що отримав сертифікат аудитора України, виголошує і підписує клятву.
Порядок продовження дії сертифікату
Аудитори, строк дії сертифікатів яких закінчується, не раніше трьох і не пізніше одного місяця, повинні подати до Секретаріату АПУ або РВ АПУ необхідні документи, зокрема, документ про проходження підвищених кваліфікації за сорокагодинною програмою.
Секретаріат АІІУ розглядає представлені документи на предмет їх відповідності вимогам "Положення про сертифікацію аудиторів" і передає кваліфікаційним комісіям АПУ, які розглядають їх і приймають рішення.
Припинення чинності сертифікату
За неналежне виконання професійних обов'язків, Аудиторська палата України може застосувати до аудитора стягнення у вигляді попередження, зупинення дії сертифікату на термін до одного року або анулювання сертифікату.
Розгляд питань про застосування стягнень здійснюють (як правило, у присутності аудитора) на підставі рішень суду та у разі порушення нормативів аудиту чи Кодексу професійної етики аудитора України.
Попередження оформляють рішенням АПУ з письмовим повідомленням аудитора. Повторне порушення є підставою для зупинення дії сертифікату або його анулювання.
Припинення чинності сертифікату терміном до одного року означає заборону на проведення аудиту та надання аудиторських послуг на визначений рішенням АПУ термін.
Анулювання сертифікату здійснюють шляхом відкликання сертифікату та заборони на проведення аудиторської діяльності на території України
Анульований сертифікат аудитор зобов'язаний у 10-денний термін з моменту отримання витягу з рішенням АПУ та моменту публікації в пресі повернути до Секретаріату АПУ. Рішення АПУ про накладання стягнення або анулювання сертифікату може бути оскаржено в суді.
Престиж аудитора
БІЛЬШІСТЬ умов престижу аудитора визначають суспільство і держава. Проте, і людина повинна робити все, що від неї залежить, для підтримання цього престижу на належному рівні. Це означає, що соціальний статус аудитора, його престиж пов'язаний з тією роллю і станом контролю, які відводяться йому в державному устрої. Він характеризується соціальною та економічною значимістю, з особливостями функціонування аудиторських фірм у порівнянні з іншими органами, що здійснюють контрольну діяльність. Крім того, авторитет аудитора визначається його соціальною роллю як посадової особи, яка виступає від імені певного органу та одночасно громадянина, ЩО володіє сукупністю визначених прав і обов'язків перед суспільством. Щодо професії аудитора, престиж означає вплив, повагу, якими користується особа, яка здійснює контрольно-перевірочну діяльність.
До умов, які сприяють підвищенню престижу професії аудитора, відносять також рівень професійної підготовки.
Аудит великих багатогалузевих підприємств за своїм характером і обсягом надзвичайно різноманітний. Різноплановість роботи аудитора передбачає його широку бухгалтерську, економічну, фінансову, правову і загальну ерудицію, вміння приймати безпомилкові рішення у зв'язку з виявленими відхиленнями, різними за своїм характером, складністю та способами здійснення. Аудитор повинен бути добрим психологом, тонким знавцем бухгалтерсько-правової справи. У ході аудиту він найчастіше зустрічається з бухгалтерськими, фінансовими та правовими питаннями й тому для нього обов'язковими є звання методики аудиту, точність думки та переконливість аргументації
Діяльність аудитора пов'язана з виконанням великого обсягу роботи з виявлення і попередження господарських порушень, що викликає необхідність безпосереднього контакту, зв'язку з працюючими. Звідси, престиж аудитора значною мірою зумовлений характером оцінки працівниками якості та ефективності його діяльності. Це означає, що поінформованість, обізнаність колективу підприємства, яке підлягає аудиту, про належну, відповідну функціональним обов'язкам діяльність аудитора, служить позитивним фактором престижу і, навпаки неякісне проведення аудиту, недобросовісне ставлення аудитора до справи зменшує довіру до нього, знижує його авторитет.
Велике значення має професійний такт аудитора, дотримання ним норм етики. На практиці зустрічається некоректне ставленні аудиторів до матеріально відповідальних і посадових осіб, інших учасників аудиту, недооцінка думок, що висловлюються обліковими працівниками та іншими особами. Таких вчинків необхідно уникати та підтримувати свій авторитет і престиж професії на належному рівні.
Умови ринкової економіки, в яких функціонують підприємства, є дуже жорсткими, і як ніколи потрібно вміло вибрати правильний шлях і засоби ефективної діяльності при наявності конкуруючих підприємств як вітчизняних, так і зарубіжних. Це накладає додаткові обов'язки на аудиторів, які повинні правильно оцінити фінансове становище підприємства і перспективи його подальшої роботи. Слід зазначити, що традиційний аудит обмежується консультацією, оцінкою минулих фактів і поточних подій, які швидко стають минулими. Аудит повинен не тільки оцінювати минулі та теперішні факти, але й передбачати події, які можуть вплинути на господарську діяльність підприємства та її результати. З окремих фактів, на основі порівняння і вивчення, необхідно виявляти тенденції у розвитку господарської діяльності, прогнозувати обсяг попиту на ту чи

 
 

Цікаве

Загрузка...