WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

2907,3 / 12545,5 = 0,23 (грн.)
На кінець звітного періоду = 1360,9 / 13228,7 = 0,10 (грн.)
7) Коефіцієнт вигідності підприємства:
Коефіцієнт вигідності _ Коефіцієнт використання власних коштів . 100%
підприємства Відсоток середнього доходу цінних паперів
Ро = Д_ Кз = Д_ ,
Кз Ро
Ро - середня вартість акцій;
Кз - середній відсоток дохідності;
Д - дивіденди.
8) Загальний коефіцієнт покриття по балансу:
Загальний кефіцієнт _ Всі оборотні кошти______ _ стр.260
покриття по балансу Короткострокові зобов'язання стр.620
На початок звітного періоду = 9065,3 / 1930,4 = 4,7 (раз)
На кінець звітного періоду = 9736,3 / 2322,8 = 4,2 (раз)
9)Коефіцієнт участі власних та довгострокових позикових коштів запасів та затрат:
Коефіцієнт участі власних Власні та довгострокові
та довгострокових позикових_ позичкові кошти_ _
коштів запасів та затрат Запаси та затрати
_ стр.380 - стр.80+стр.480____
стр.100+стр.120+стр.130+стр.140
На початок періоду = (12545,5+2825,88236,4) / (1641,6+34,0+3073,0+264,0) = =1,423 (один.)
На кінець періоду = (13228,7+2755,0 - 8570,5) / (1932,0+23,1+2933,8+44,3) = =4,2(один.)
2.2.2. Комплексний аналіз фінансової діяльності підприємства ПП"Еководтехніка":
Комплексний аналіз починають з читання балансу:
- Актив:
1. Необоротні активи:
Необоротні _ Усього за розділом
активи необоротних активів . 100% _ стр.080 . 100%
Баланс стр.280
На початок звітного періоду(2003р.) = (8236,4 / 17301,7)*100% = 47,60%
На кінець звітного періоду(2004р.) = (8570,5 / 18310,1)*100% = 46,81%
Питома вага необоротних активів зменшилась з 47,60% до 46,81% на 2004р.
2. Оборотні активи:
Оборотні _ Усього за розділом
активи оборотних активів . 100% _ стр.260 . 100%
Баланс стр.280
На початок звітного періоду = (9065,3 / 17301,7)*100% = 52,40%
На кінець звітного періоду = (9736,3 / 18310,1)*100% = 53,17%
Питома вага оборотних активів збільшилась з 52,40% до 53,17% на кінець звітного періоду.
3. Витрати майбутніх періодів:
Витрати майбутніх _ Витрати майбутніх періодів
періодів (на кінець звітного періоду) . 100% _ стр.270 . 100%
Баланс стр.280
На кінець звітного періоду = (3,3 / 18310,1)*100% = 0,02%
- Пасив:
1. Власний капітал:
Власний _ Усього за розділом
капітал власного капітала . 100% _ стр.380 . 100%
Баланс стр.640
На початок звітного періоду = (12545,5 / 17301,7)*100% = 72,51%
На кінець звітного періоду = (13228,7 / 18310,1)*100% = 72,25%
Питома вага власнго капіталу майже не змінна на кінець звітного періоду і становить 72,25%.
2. Забезпечення наступних витрат і платежів:
Забезпечення наступних Усього за розділом
витрат і платежів _ забезпечення наступних . 100% _ стр.430 .100%
витрат і платежів стр.640
Баланс
На кінець звітного періоду = (3,6 / 18310,1)*100% = 0,02%
3. Довгострокові зобов'язання:
Довгострокові _ Інші довгострокові
зобов'язання фінансові зобов'язання . 100% _ стр.450 . 100%
Баланс стр.640
На початок звітного періоду = (2825,8 / 17301,7)*100% = 16,33%
На кінець звітного періоду = (2755,0 / 18310,1)*100% = 15,05%
6. Поточні зобов'язання:
Поточні _ Усього за розділом
зобов'язання поточних зобов'язань . 100% _ стр.620 . 100%
Баланс стр.640
На початок звітного періоду = (1930,4 / 17301,7)*100% = 11,16%
На кінець звітного періоду = (2322,8 / 18310,1)*100% = 12,69%
Поточні зобов'язання збільшуються з 11,16% до 12,69% на кінець звітного
періоду.
Проаналізуємо динаміку балансу, обсягів прибутку та реалізації:
1. Динаміка по балансу:
Відсоток по _ Баланс на кінець звітного періоду .100% _ стр.640(п.п.)
балансу Баланс на початок звітного періоду стр.640(к.п.)
Відсоток по _ 18310,1 . 100% _ 105,83%
балансу 17301,7
2. Динаміка по обсягу реалізації:
Динаміка по _ Чистий доход від реалізації продукції на (п.п) . 100%_
обсягу реалізації Чистий доход від реалізації продукції на (к.п)
_ стр.35(п.п) . 100%
стр.35(к.п.)
Динаміка по обсягу реалізації = (11162,7 / 10750,5)*100% = 103,83%
Темпи росту обсягу реалізації відстають від темпів росту балансу, що говорить про не зовсім ефективне використання вкладених коштів.
Розрахуємо прибуток на 1грн. майна:
На початок звітного періоду = 3568,2 / 17301,7 = 0,206 (грн.)
На кінець звітного періоду = 1944,2 / 18310,1 = 0,106 (грн.)
Обсяг реалізованої продукції на 1 грн. майна:
Обсяг реалізованої _ Чистий дохід від реалізації продукції _ Ф.-2 стр.35
продукції на 1 грн. майна Баланс стр.640
На початок звітного періоду = 10750,5 / 17301,7 = 0,6214 (грн.)
На кінець звітного періоду = 11162,7 / 18310,1 = 0,6096 (грн.)
На кожну гривню вартості майна на початок звітного періоду припадає більш ніж на кінець звітного періоду (0,206 проти 0,106 грн.).
Така сама картина із обсягом реалізації на кінець звітного періоду - 0,6096 (грн.), а на початок звітного періоду - 0,6214 (грн.). На мітилась тенденція до зміни обсягу реалізації продукції на 1 грн. майна.
Позитивної оцінки заслуговує:
Таблиця 2.1.
Актив балансу :
Назва рядка стр. № На п.п.
(грн.) На к.п.
(грн.)
Збільшення грошових коштів та цінних папері:
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
230
306,4
550,3
в іноземній валюті 240 215,2 734,0
Всього: 644,7 1284,3
Збільшення короткострокових та довгострокових фінансових вкладень:
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковую-
ться за методом участі в капіталі інших підприємств
40
336,0
1186,0
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Всього: 336,0 1186,0
Збільшення нематеріальних активів:
Залишкова вартість 10 104,3 117,8
Збільшення виробничих запасів:
Виробничі запаси 100 1641,6 1932,0
Пасив балансу :
Загальна сума по розділу І. 380 12545,5 13228,7
Загальна сума по розділу ІІ. 430 - 3,6
Цільове фінансування 420 - 3,6
Нерозподілений прибуток

 
 

Цікаве

Загрузка...