WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

аудиторської перевірки з'ясувати повноту та своєчасність перерахування депонованих сум в бюджет.
На останньому етапі аудитору слід перевірити ідентичність даних аналітичного обліку щодо оплати праці показникам синтетичного обліку з рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці" у Головній книзі й балансі на початок та кінець звітного періоду (Додаток-8,9,12) .
З цією метою звіряють сальдо на перше число відповідного місяця у Головній книзі й балансі з підсумковими сумами (сумами до видачі) розрахункове - платіжних відомостей (Додаток-2,8,9) . Причинами розходжень можуть бути:
перекручення даних внаслідок зловживань (виключень виплат, утримань); неповного утримання авансів; повторного списання грошових документів ізвнесенням виплат у дебет рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці";
зменшення дебіторської заборгованості або збільшення кредиторської заборгованості під час перенесення сальдо з одної розрахункової відомості в іншу.
2.Характеристика діяльності ПП "Еководтехніка"
2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності ПП "Еководтехніка":
Коротка характеристика підприємства.
ПП "Еководтехніка" зареєстровано Печерською Податковою Адміністрацією м.Києва 05.02.1998р. ПП "Еководтехніка" є юридичною особою і діє на підставі Статуту і законодавства України.
Місцезнаходження: м.Київ.
Основним видом діяльності є будівельні та монтажні роботи.
ПП "Еководтехніка" є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий і інший рахунки, фірмове найменування, круглу печатку. ПП"Еководтехніка" здобуває права юридичної особи з моменту державної реєстрації. ПП "Еководтехніка" для досягнення своїх цілей вправі від свого імені робити угоди, здобувати майнові права і нести обов'язку, бути позивачем і відповідачем у суді. ПП "Еководтехніка" відповідає
за своїми обов'язками усім своїм майном.
ПП "Еководтехніка" діє в умовах повної самостійності і самоврядування,
госпрозрахунку і самофінансування, на основі демократичних принципів. Економічну основу підприємства складає власність на засоби будівництва та монтажні роботи. ПП "Еководтехніка" не має вищестоящої організації.
Чисельність працюючих на підприємстві -11 чоловік.
Керування підприємства здійснює керівник, і приймає рішення в області економіки і налогооблажения.
Аудиторські перевірки необхідні державним органам, судам, прокурорам і слідчим для підтвердження вірогідності цікавлячої їхньої фінансової звітності.
Затрати підприємства ПП "Еководтехніка", пов'язані з використанням найманої робочої сили, не обмежуються лише виплатою заробітної плати робітникам, що мають трудові відносини з підприємством та віднесені до його облікового складу. З одного боку, підприємство для виконання певних робіт по мірі необхідності може притягувати фізичних осіб (що не мають трудові відносини з підприємством ПП "Еководтехніка" та, відповідно, не віднесені до його облікового складу) та сплачувати за їх працю договорами цивільно-правового характеру. З іншого боку, окрім власне заробітної плати, робітникам можуть сплачуватись різного роду надбавки та доплати, премії, компенсації та інше. Крім того, деякі види компенсаційних виплат, що фінансуються державою або відповідними фондами, сплачуються громадянам через підприємства, на яких воно працюють. Але на підприємство ПП "Еководтехніка" покладено зобов'язання утримувати з заробітної плати робітників податок на прибуток та збори в загальнодержавні фонди, а також деякі інші суми, встановлені законодавством (наприклад, аліменти) або за згодою сторін (наприклад, перерахування частини заробітної плати на погашення товарного кредиту, отриманого робітником на іншому підприємстві).
Таким чином, між підприємством ПП "Еководтехніка" та його робітником постійно здійснюються розрахунки, більшість яких пов'язана з оплатою праці. Як і будь які інші господарські операції, ці розрахунки повинні бути відображенні в бухгалтерському обліку. Підставою для відображення в обліку цих, так само як і будь яких інших операцій, є первинні документи.
2.2. Аналіз фінансового стану ПП "Еководтехніка"
Основним джереом інформації для аналізу фінансового стану ПП"Еководтехніка" є баланс та форма 2 - "Звіт про фінансові результати" (Додаток -10 ).
Аналіз фінансового стану підприємства буває:
- попередній;
- комплексний.
Попередній аналіз - проводиться банком, що обслуговує дане підприємство, працівниками свого підприємства для власних потреб та працівниками даного підприємства за матеріалами підприємства суміжника. Цей аналіз простий проводиться дуже швидко охоплює останній рік роботи і зводиться він до того, що розраховуються і аналізуються дев'ять основних показників.
Комплексний аналіз - це більш складний аналіз, він охоплює показники роботи підприємства за 3-4 роки. Виконується незалежною аудиторською службою за наказом підприємства.
2.2.1. Попередня оцінки фінансового стану ПП"Еководтехніка":
1) Неплатежі (прострочені виплати по судах, внескам до бюджету, затримка оплати рахунків постачальників, погашення зобов'язань іншим кредиторам), дані з Форми(Ф.)-1 стр.620 (Додаток-9).
На початок звітного періоду(п.п.) = 1930,4 тис. грн.
На кінець звітного періоду(к.п.) = 2322,8 тис. грн.
Неплатежі на кінець періоду збільшилися на 392,1 і становлять 2322,8 тис. грн.
2) Коефіцієнт незалежності:
Коефіцієнт незалежності _ Джерела власних коштів _ стр.380
Валюта балансу стр.640
На початок звітного періоду = 12545,5 / 17301,7 = 0,73
На кінець звітного періоду = 13228,7 / 18310,1 = 0,72
2) Коефіцієнт фінансової стійкості:
Коефіцієнт фінансової _ Джерела власних коштів +
стійкості Довгострокові позичкові кошти _ стр.380 + 480
Валюта балансу стр.640
На початок звітного періоду = (12545,5+2825,8) / 17301,7 = 0,89
На кінець звітного періоду = (13228,7+2755,0) / 18310,1 = 0,87
4) Коефіцієнт ділової активності (Додаток-9,10) :
Коефіцієнт ділової _ Чистий доход _ ______Ф.-2 стр.35___________ _
активності Сер.валюта балансу Ф.-1 стр.640(п.п.)+стр.640(п.п.)
2
_ ____11162,7___
17301,7+18310,1 _ 0,63 (оборотів)
2
5) Коефіцієнт використання фінансових ресурсів:
Коефіцієнт використання _ Загальна сума прибутку _
фінансових ресурсів Валюта балансу
_ Ф.-2 стр.17 - стр.175+стр.200 - стр.205
Ф.-1 стр.640
На початок звітного періоду = 3568,2 / 17301,7 = 0,21 (грн.)
На кінець звітного періоду = 1944,2 / 18310,1 = 0,11 (грн.)
6) Коефіцієнт ефективності використання власних коштів:
Коефіцієнт ефективності _ Чистий прибуток____ _ Ф.-2 стр.220
використання власних коштів Джерела власних коштів Ф.-1 стр.380
На початок звітного періоду =

 
 

Цікаве

Загрузка...