WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

робітниками і службовцями по заробітній платі" № 144 від 22.05.1996 р. на виконання заходів щодо реалізації державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики (див. ч. І, розділ 4, п. 4.1).
Перевіряючи розрахунки з оплати праці, аудитор керується "Кодексом Законів України", Законом України "Про оплату праці", затвердженим Постановою Верховної Ради України від 20 квітня 1995 р. № 144 / 95 - ВР (зі змінами і доповненнями до нього відповідно до Постанови Верховної РадиУкраїни від 6 лютого 1997 р. № 50 / 97 - ВР), а також Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 11.12.1995 № 323 та Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженою наказом Мінстату № 171 від 07.07.1995 р.
Основними показниками праці та заробітної плати, що підлягають перевірці, є:
o чисельність працівників, їхні професії та кваліфікація;
o витрати робочого часу у людино - годинах, людино - днях;
o кількість виготовленої продукції;
o розмір фонду оплати праці за категоріями працюючих, видами нарахувань;
o нарахування премій, відпускних;
o розмір відрахувань за їх видами та інші.
Виходячи з цих показників праці та заробітної плати, аудитор повинен перевірити:
o дотримання законодавства щодо організації ведення бухгалтерського обліку;
o реальність відображення у первинних документах та формах звітності чисельності працівників та середньо спискової чисельності працюючих на підприємстві;
o правильність визначення обсягів виконання робіт;
o наявність у документах обліку осіб, що не брали участі у виконанні робіт;
o достовірність відображення у документах обліку виконання робіт;
o ідентичність даних аналітичного обліку з оплати праці показникам синтетичного обліку з рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" у Головній книзі й балансі на однакову дату та підписів у відомості й особовій справі;
o законність доплат і надбавок до основної заробітної плати;
o правильність підрахунків підсумків у первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності;
o реальність віднесення витрат з оплати праці на собівартість продукції;
o відповідність даних відомостей на виплату заробітної плати тарифікаційним спискам працівників і відсутність у відомостях підчисток, необумовлених виправлень та підписів керівника та бухгалтера.
При аудиті, перш за все, аудитор проводить оцінку стану організації бухгалтерського обліку та ефективності внутрішньогосподарського контролю на підприємстві, яка впливає на обсяг аудиторської перевірки.
Перевірка здійснюється вибірковим методом. Результат перевірки - визначення зон найвищого ризику, що обумовлено: існуванням підприємства (наявний ризик), постановкою внутрішньогосподарського контролю (ризик контролю) і ризиком з вини аудитора (ризик не виявлення помилок).
При перевірці чисельності працівників підприємства аудитор повинен звернути увагу на правильність визначення середньоспискової чисельності та відображення її у фінансовій звітності згідно Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, № 171 від 07.07.1995 р.
Середньоспискова чисельність працівників на місяць встановлюється шляхом підсумку числа працівників за кожний календарний день і діленням на повне число календарних днів у даному місяці. Фактична чисельність перевіряється шляхом співставлення наявності трудових книжок працівників та табеля обліку робочого часу.
Аудитору слід з'ясувати чи використовується праця інвалідів першої та другої групи. Якщо використовується, необхідно перевірити чи є в наявності документи, що підтверджують інвалідність і трудові книжки цих працівників. З метою контролю відпрацьованого часу аудитору потрібно перевірити правильність оформлення табелів та підрахунки відпрацьованого часу.
Правильність визначення обсягів виконання робіт, наявність приписок аудитору необхідно перевірити на основі розрахунків основної та додаткової
оплати праці (премій, доплат, надбавок) за категоріями працівників.
Достовірність обсягів виконання робіт, наявність приписок (на будівельних підприємствах) виявляють за допомогою порівняльного методу. При цьому обсяг виконаних робіт, вказаний у первинних документах з обліку праці порівнюють з технологічними картами, документами на оприбуткування готової продукції, а також проводять контрольні обміри.
Крім того аудитору необхідно перевірити розрахунки виробітку за виконані роботи і надані послуги. При аудиторській перевірці слід переконатися у правомірності нарахованої заробітної плати на підприємстві в цілому та по окремим підрозділам.
Для перевірки правильності нарахування і виплати заробітної плати аудитору насамперед слід ретельно ознайомитися зі встановленими нормами для різних видів оплат.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, розміри надбавок, доплат, премій підприємства встановлюють самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій передбачених законодавством і угодами. Вибірковим методом аудитором проводиться перевірка правильності застосування тарифних ставок, розцінок та розрахунки сум нарахованої оплати праці, при виявленні порушень всі первинні документи потрібно перевіряти в суцільному порядку.
Перевірка документів спрямована на те, щоб виявити реальність відображення робіт, правильність визначення їх обсягів, строків виконання, норми виробітку, суми нарахованої заробітної плати, включаючи доплати та надбавки. З цією метою поряд з перевіркою документів з обліку праці застосовується зустрічна перевірка інших взаємопов'язаних документів і облікових записів (Положення про оплату праці, норми виробітку).
При виявленні сумнівних операцій опитуються відповідні особи, надсилаються запити в інші організації.
Аудиторська перевірка оплати праці, що нарахована працівникам за встановленими окладами, повинна бути спрямована на відпрацьований працівником час і відповідність фактично одержаних сум окладу, штатному розкладу або наказу по підприємству.
Для нарахування основної заробітної плати працівникам з погодинною оплатою праці аудитору необхідно мати відомості про посадові оклади (за штатним розкладом), присвоєні розряди (на підставі наказів по підприємству), а також дані табельного обліку відпрацьованого ними часу за відповідний період, що ретельно перевіряються.
При нарахуванні основної заробітної плати працівникам, яким встановлена відрядна оплата праці, крім табеля необхідно мати відомості про виробіток і розцінки за виконані роботи.
Для розрахунку заробітної плати спеціаліста за тарифом, годинну тарифну ставку треба помножити на кількість годин зміни. При цьому

 
 

Цікаве

Загрузка...