WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

право на працю шляхом заключення трудового договору на підприємстві у відповідності зЗаконом України конкретизуючи права та обов'язки робітників, а також оплата за працю, відрахування у фонди, розрахунок прибуткового податку. У зв'язку з цим на підприємстві організується оперативний та бухгалтерський облік праці та її оплата.
Для того, щоб виконувати задачі, які стоять перед обліком, на підприємстві створені:
- контроль за чисельністю персоналу та використанням робочого часу;
- розподіл заробітної плати по об'єктах калькулювання;
- правильність документального оформлення виробки робочих та службовців;
- своєчасне утримання сум податків та перерахування їх до бюджету;
- планування звітів про працю.
- своєчасне нарахування заробітної плати та допомог, а також їх видача;
На сьогоднішній день складність ситуації, яка склалася з питання розрахунків з працюючими, пояснює актуальність вибраної теми.
Курсова робота виконується за даними приватного підприємства "Еководтехніка" .
1. Зміст аудиту розрахунків з оплати праці
1.1. Мета та завдання аудиту розрахунків з оплати праці :
Винагорода за працю є основним стимулом працівників, які здійснюють процес виробництва та виробляють матеріальні блага. Витрати на оплату праці як складова собівартості безпосередньо впливають на результати фінансово-господарської діяльності підприємства, однак їх збільшення при нормальній організації виробничого процесу є наслідком підвищення рівня продуктивності праці, якісних характеристик продукту, що виробляється, та доходу.
Реформа бухгалтерського обліку вплинула на облік розрахунків з оплати праці не лише в частині зміни рахунків, що беруть участь у відображенні операцій розрахунків з оплати праці. Суттєві зміни методології бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці пов'язані з новим підходом до класифікації витрат підприємства. Сьогодні підприємства мають більше самостійності у виборі прийомів та напрямів власної облікової політики. Зокрема, це стосується самостійного вибору порядку ведення обліку витрат, створення резерву на оплату відпусток, вибору форм і систем оплати праці, що найбільш прийнятні для даного підприємства.
Аудиторська діяльність (аудит) - це підприємницька діяльність аудиторів (аудиторських фірм) по здійсненню незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, розрахунково-платіжній документації, податкових декларацій і інших фінансових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів, а також наданню інших аудиторських послуг:
- постановка, відновлення і ведення бухгалтерського обліку;
- складання декларацій про доходи і бухгалтерської (фінансової) звітності;
- аналіз фінансово-господарської діяльності;
- оцінка активів і пасивів економічного суб'єкта;
- консультування в питаннях фінансового, податкового, банківського й іншого господарського законодавства;
-навчання;
-і ін.
Аудит - незалежна експертиза фінансової звітності підприємства на основі перевірки дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку, відповідності господарських і фінансових операцій законодавству України, повноти і чіткості відображення у фінансовій звітності діяльності підприємства. Експертиза завершується складанням аудиторського висновку.
Мета аудита - рішення конкретного завдання, що визначається законодавством, системою нормативного регулювання аудиторської діяльності, договірним зобов'язанням аудитора і клієнта.
Основною метою аудитора при перевірці оплати праці є визначення сильних сторін контролю, щоб переконатися, що істотні помилки відсутні.
Основне завдання аудита оплати праці - перевірка дотримання нормативно-правових актів при нарахуванні оплати праці, утриманнях з її і правильності ведення бухгалтерського обліку по оплаті праці.
Завдання аудитора:
1. Перевіряючи правильність оплати праці, аудитор повинен перевірити:
-наявність і відповідність законодавству первинних документів по обліку робочого часу, обсягу виконаних робіт, послуг, випущеної продукції;
-відповідність показників аналітичного обліку із записами в Головній книзі і бухгалтерському балансі на одну і ту ж саму дату.
2. При перевірці використання фонду оплати праці, аудитор повинен перевірити :
-дотримання встановлених штатним розкладом посадових окладів працівників підприємства;
-своєчасність їхньої індексації з урахуванням росту цін в умовах інфляції;
-чи затверджений штатний розклад на раді правління зборів акціонерів, засновників;
-правильність оплати по відрядним відпусткам робітників, чи були випадки приписки невиконаних робіт;
-правильність виплати премій працівникам підприємства (на підставі затвердженого положення довільно-вольовим діям керівника).
До найважливіших завдань аудиту розрахунків з працівниками з оплати праці відносяться:
- перевірка правильності нарахування основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат;
- перевірка обґрунтованості віднесення витрат на оплату праці на собівартість продукції або на витрати операційної діяльності, які не включаються до собівартості реалізованої продукції;
- вивчення правильності розподілу витрат на оплату праці між видами готової продукції (виконаних робіт, наданих послуг) та по звітних періодах;
- перевірка своєчасності розрахунків з працівниками з оплати праці;
- перевірка правильності нарахувань на фонд оплати праці та утримань із заробітної плати та своєчасності їх сплати відповідним органам;
- перевірка стану обліку розрахунків з працівниками з оплати праці.
Джерелами інформації при перевірці розрахунків з оплати праці виступають наступні законодавчо-нормативні акти та документи:
Кодекс законів про працю України (КЗпП);
Закон України "Про охорону праці" від 14. 10. 1992 р. № 2694-ХИ;
Закон України "Про відпустки" від 15. 11. 1996 р. № 504/96-ВР;
Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.2001р. №2213-Ш;
Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26. 06. 1997 р. № 400/97-ВР;
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням" від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ;
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02. 03. 2000 р. № 1533-Ш;
Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з, громадян" від 26.12.1992 р. № 13-92;
Інструкція про прибутковий податок з громадян, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.1993 р. № 12;
П(С)БО 1,2,3,4,16, затверджені відповідними наказами Мінфіну України;
- нормативно-довідникова

 
 

Цікаве

Загрузка...