WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

вірогідність у всіх істотних аспектах даної звітності в частині оплати праці на основі проведеного аудита.
Аудит проведений відповідно до Національних Нормативів Аудита в Україні. Аудит планувався і проводився таким чином, щоб одержати достатню впевненість у тім, що бухгалтерська звітність у частині оплати праці не містить істотних перекручувань. Аудит містив у собі перевірку на вибірковій основі підтверджень числових даних і пояснень, що містяться в бухгалтерській звітності в частині оплати праці.
У результаті перевірки були випадки незначної розбіжності записів у розрахунково-платіжних відомостях і первинних документах, невеликі погрішності у веденні й оформленні первинних документів, невелика кількість виправлень (підписаних бухгалтером).
На мою думку, якщо залишити осторонь будь-які виправлення, що могли б бути визнані необхідними при можливості одержати достатні підтвердження у відношенні обставин, зазначених у попередніх параграфах дійсного Висновку, перевірена бухгалтерська звітність у частині оплати праці достовірне, тобто підготовлена таким чином, щоб забезпечити у всіх істотних аспектах відображення оплати праці на підприємствіПП "Еководтехніка" за станом на 01.01.04 по 31.01.04р.
Список використаної літератури:
1. Закон України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Затверджено Президентом України від 16.07.1999 р.
2. Закон України " Про аудиторську діяльність" №3125-12 від 22.04.1994.1993
3. Закон України "Про оплату праці", затверджений постановою ВР України від 20.02.96р.№49/96-ВР;
4. Закон України "Про обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.97р.№400/97-ВР;
5. Закон України "Про обов'язкове соціальне страхування" від 26.06.97р.№400/97-ВР;
6. "Бізнес" Газета №1-3(416-418)15.01.2001р.;
7. Закон України "Про загальнообов'язкове соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленними народженням та похованням" від 18.01.2001р., Орієнтир-2001-№9(28.02.2001р.);
8. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування"від 11.01.2001р.,Відомості ВР України-2001-№11(16.03.2001р.);
9. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про відпустки"від 02.11.2000р., Урядовий курей,єр-2000-18.11.2000р.-с.13;
10. Закон України "Про загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття"від 02.03.2000р., Голос України-2000-11.04.2000р.;
11. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993р. із змінами та доповненнями,внесенними Законами України від 14.03.1995р., 20.02.1996р.
12. Адамс Р. Основы аудита. - М.:Аудит, ЮНИТИ, 1995. - 398с.
13. Белуха Н.Т. "Аудит" Підручник для до.: "Знання", КОО,2000. -769с.
14. Богомолов А.М., Голощапов Н.А. Внутренний аудит. Организация и методики проведения. - М.: Экзамен, 1999. - 192с.
15. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. "Бухгалтерський облік у виробничих і торгових підприємствах"-К., 2000р.- 624с.
16. Давидов Г.М. "Аудит" Навчальний посібник для вищих навчальних закладів, 2-гі видання (переробл.та допущ.) - К.: "Знання", 200.1-374с.
17. Дорош Н.І. "Аудит: методологія та організація"-К.:2000. - 402с.
18. План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ, затверджений мінфіном України 30.11.1999 р.
19. Положення (стандарт) бухгалтерского обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": Наказ Міністерства Фінансів України, затв. 31.03.99 №87 // Реформування системи бухгалтерского обліку в Україні. - К.: Модель, 2000.
20. Положення (стандарт) бухгалтерского обліку 3 "Звіт про фінансовіі результати": Наказ Міністерства Фінансів України, затв. 31.03.99 №87 // Реформування системи бухгалтерского обліку в Україні. - К.: Модель, 2000.
21. Положення (стандарт) бухгалтерского обліку 4 "Звіт про рух грошовмх коштів": Наказ Міністерства Фінансів України, затв. 31.03.99 №87 // Реформування системи бухгалтерского обліку в Україні. - К.: Модель, 2000.
22. Положення (стандарт) бухгалтерского обліку 16 "Витрати"": Наказ Міністерства Фінансів України, затв. 31.03.99 №87 // Реформування системи бухгалтерского обліку в Україні. - К.: Модель, 2000.
23. Вказівки про склад та порядок заповнення обліковіх реєстрів малими підприємствами. Наказ Міністерства Фінансів України від 31 травня 1996р. - №112 // Діло. - 1996. - №62.
24. Винников А. - Оплата работ (услуг) в натуральной форме // Персонал. - 2002.- № 4. - с. 58-60.
25. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні , Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-клуб" , 2001р.
26. Жиляєв І.Б. - Тенденції в оплаті праці соціальній сфері України // Проблеми науки. - 2002. - № 3. - с. 9-15.
27. Калина А.В. - Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): Учеб. пос. - 3-е изд., перераб. и доп. - К.: МАПУ, 2001. - с. 312.
28. Крамаровский Л.М. "Ревізія і контроль" Підручник.-3-і изд., перераб. і доп.-М.: Фінанси і статистика, 1982.-232с.
29. Кучер Г. - Реформа заробітної плати в Україні // Еконаміст. - 1999. - № 3. - с. 66-68.
30. Кучма Л. - Досягти відчутних зрушень в організації оплати праці [Виступ Президента України Л.Д. Кучми на нараді з питань удосконалення оплати праці 12 грудня 2000 року] // Урядовий кур'єр - 2000.-15грудня (№ 234) - с.4.
31. Неруш А. - Заработная плата как средство управления персоналом // Персонал. - 2003. - № 3. - с. 56-57.
32. Новиков В. - Оплата праці, у бюджетній сфері // Урядовий Кур'єр. - 2002.- 20 грудня (№ 238). - с. 5.Партин Г.О. - Бухгалтерській облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, - 2000. - с. 245.
33. Петрова І. - Оплата праці в мотиваційній системі сучасного підприємства // Україна: аспекти праці. - 2001. - № 7. - с. 22-27.
34. Поплавська О.М. - Економічна сутність і методи визначення реальної заробітної плати, як показника купівельної спроможності населення // Україна: аспекти праці. - 2001. - № 6. - с. 16-20.
35. Поплавська О.М. - Договірне регулювання, оплати праці як основа соціальної безпеки, // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 5, - с. 70-72.
36. Соболевская А. - Роль заработной плати в рыночной экономике // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 12. - с. 49-57.
37. Сопко В.В."Бухгалтерський облік"-К.:КНБУ,1999-500с.
38. Теліщук Л.О. - Заробітна плата і, питання її трансформації // Фінанси України, - 2003. - №6.- с.98-102.
39. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський та фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2002.- 784 с.
40. Червінська Л. - Мотивація в системі реформування оплати праці (на матеріалах АПК) // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - № 3. - с. 10-15.

 
 

Цікаве

Загрузка...