WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

відомостях і первинних документах, невеликі погрішності у веденні й оформленні первинних документів, невелика кількість виправлень (підписаних бухгалтером).
Якщо залишити осторонь будь-які виправлення, що могли б бути визнані необхідними при можливості одержати достатні підтвердження у відношенні обставин, зазначених у попередніх параграфах дійсного позитивного висновку, перевірена бухгалтерська звітність у частині оплати праці достовірне, тобто підготовлена таким чином, щоб забезпечити у всіх істотних аспектах відображення оплати праці на підприємстві ПП "Еководтехніка" за станом на 01.01.04 по 31.01.04р.
Аудитор надал позитивний висновок по підприємству ПП"Еководтехніка" тому що дотримані такі умови
- аудитор отримав всю інформацію і пояснення, необхідні для цілей аудита;
- пред'явлена інформація є достатньою для відображення реального стану перевіряючого підприємства;
- е адекватні дані по всіх питаннях, суттєвих з точки зору достовірності і повноти інформації;
- фінансова документація складена увідповідності з прийнятою на підприємстві системою бухгалтерського звіту, яка відповідає законодавчим і нормативним вимогам;
- у фінансовій звітності використані достовірні звітні дані, які не містять протиріч;
- фінансова звітність складена відповідним чином, по встановленій формі.
Якщо в процесі перевірки у аудитора виникає заперечення чи сумніви відносно правильності тих чи інших використаних перевіряючим підприємством рішень, але йому було представлено їх аргументоване і переконане обгрунтування, то у звіті аудитора ці рішення не обов'язково вказувати, оскільки вони не змінять позитивного висновку.
Висновки
Стан ПП "Еководтехніка" незалежний і фінансово стійкий ділова активність низька короткостроковість зобов'язання можуть бути покриті в рамках нормативної величени кількості раз в рамках допустимої величени. Матеріальні запаси та затрати майже повністю покривається влисними та позичковими коштами. Хоч на кінець звітного періода цей показник і погіршився. Неплатежі на кінець періоду збільшилися на 392,1тис. грн і становлять 2322,8 тис. грн.
В активі балансу: наявно, що питома вага необоротних активів зменшилась з 47,60% до 46,81% на кінець звітного періоду, але питома вага оборотних активів збільшилась з 52,40% до 53,17% на кінець звітного періоду.
В пасиві балансу: питома вага власнго капіталу майже не змінна на кінець звітного періоду і становить 72,25%. Поточні зобов'язання збільшуються з 11,16% до 12,69% на кінець звітного періоду.
Темпи росту обсягу реалізації відстають від темпів росту балансу, що говорить про не зовсім ефективне використання вкладених коштів. На кожну гривню вартості майна на початок звітного періоду припадає більш ніж на кінець звітного періоду (0,206 проти 0,106 грн.). Такаж картина із обсягом реалізації на кінець звітного періоду - 0,6096 (грн.), а на початок звітного періоду - 0,6214 (грн.). На мітилась тенденція до зміни обсягу реалізації продукції на 1 гнр. майна.
На ПП "Еководтехніка" на кінець звітного періоду питома вага необоротних коштів зменшилася з 47,60% до 46,81%. Оборотні активи збільшилися з 46,81% до 53,17% . Питома вага матеріальних оборотних активів зменшилася з 55,29% до 50,67%. Питома вага грошових коштів значно збільшилися з 7,11% до 13,19%. Питома вага дебіторської заборгованості зменшилася з 37,60% до 36,14%. Як видно з аналізу структури оборотних коштів підприємство "Еководтехніка" частково забрало свої кошти у дебіторів, добавило свої кошти і за ці кошти зробило запас.
При аналізі структури позичкових коштів я виявила, що у кредиторської заборгованості менша питома вага ніж у кредитів та інших позикових коштів (59,41% проти 40,59% на початок звітного періоду та 54,26% проти 45,74% на кінець звітного періоду). Крім того до кінця періоду зростає питома вага кредиторської заборгованості (з 40,59% до 45,74%) і відповідно зменшуються кредити та інші позичкові кошти (з 59,41% до 54,26%). В ціломц на кінець звітного періоду сума балансу зросла, що слід ввожати позитивною тенденцією.
Аналізуючи структуру ПП "Еководтехніка", я побачила такі результати в показниках, що характеризують платоспроможність та ліквідність ПП"Еководтехніка":
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що обсяг поточних короткострокових зобов'язань можна погасити за рахунок оборотних активів так як фактичне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності більш нормативного ( на початок звітного періоду 0,272 >0,2 на кінець звітного періоду 0,5529 > 0,2). Спостерігається тенденція до збільшення.
Проміжний коефіцієнт покриття (коефіцієнт швидкої ліквідності) показує на скільки в даний момент можуть бути покриті короткострокові зобов'язання не лише за рахунок грошових та поточних фінансових інвестицій, але й ще дебіторської заборгованості. Для підприємства ПП "Еководтехніка" цей показник на кінець звітного періоду збільшився з 2,0356% до 2,0678%.
Загальний коефіцієнт покриття показує скільки раз наявними обіговими коштами можна покрити короткострокові зобов'язання. В цьому випадку на початок звітного періоду він дорівнює 4,70 (раз), а на кінець звітного періоду 4,19 (раз). Спостерігається тенденція до зниження.
Коефіцієнт чистої виручки показує скільки чистого прибутку разом з амортизаційними відрахуваннями припадає на 1-ну грн. виручки від реалізації. Коефіцієнт чистої виручки на кінець звітного періоду зменшився, що слід розцінювати, як негативний результат.
За результатами аналізу структури ПП "Еководтехніка" саму високу обіговість має показник нематеріальних обігових засобів - 2,52 обороти, з тривалістю приблизно 143 днів кожний. Саму низьку обіговість має все майно підприємства - 0,63 обороти, з тривалістю приблизно 571,43 днів кожний.
На кінець звітного періода виробничі активи зменшилися на 264,2 тис. грн. На початок звітного періода виробничі активи складали 55,32% від всього майна, на кінець звітного періода 50,83%, що слід розцінювати як негативне явище.
Питома вага необоротних акитивів в загальній сумі майна на кінець звітного періода знизилася з4 5,64% до 40,64%. Це також можна розцінювати як негативне явище при оцінці потенційних можливостей ПП "Еководтехніка". Коефіцієнт зносу необоротних активів збільшився з 40,81% до 43,25%. На кінець звітного періода середня норма амортизації значно зменьшилась. На кінець звітного періода сума капітальних вкладень збільшилася на 850 тис.грн.
В роботі проведено аудит оплати праці підприємства ПП "Еководтехніка"
за 01.01.2004 по 31.01.2004 рік. Дані в бухгалтерській звітності підготовлені виконавчим органом підприємства ПП "Еководтехніка" .
Відповідальність за підготовку даних бухгалтерської звітності по оплаті праці несе виконавчий орган підприємства ПП "Еководтехніка" . Обов'язок аудитора полягає в тім, щоб висловити думка про

 
 

Цікаве

Загрузка...