WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

систематизувати роботу аудитора та збільшує рівень контролю аудиту.
З метою використання програми аудиту розрахунків з оплати праці співробітниками аудиторської фірми систематизується інформація, результати вивчення якої необхідно документувати в робочих документах довільної форми. Одним з них може бути пропонований тест (табл. 3.4.), який було використано в ході проведення перевірки розрахунків з оплати праці. Відповідь формується на підстві джерел інформації.
Таблиця 3.4.
Тест проведення аудиту розрахунків з оплати праці.

п/п
Інформація Так Ні Додатки
1. Чи наявні розрахунково-платіжні відомості + Додаток-2
2. Чи дотримується порядок документообігу встановленому
на піприємстві -
3. Чи належним чином зберігаються первинні документи на
піприємстві -
4. Чи дотримується піприємство термінів робочого часу
встановленого трудовим законодавством -
5. Чи наявні договори приймання працівниківна піприємство + Додаток-5
6. Чи вірна довідка про середню заробітну плату + Додаток-29
7. Чи вірно ведеться головна книга + Додаток-8
8. Чи вірно визначені суми відрахувань на державне
соціальне страхування + Додаток-26
9. Чи обгрунтовані доплати і надбавки -
10. Чи вірно визначений розмір нарахування премій -
11. Чи вірно визначені суми відрахувань на соціальне
забезпечення + Додаток-24
11. Чи вчасно виплачені нараховані суми заробітної плати
працівникам -
12. Чи вірно застосовані рахунки, щодо оплати праці + Додаток-12
13. Чи вірно віднесені но собівартість види оплати праці -
Результати проведення вищевказаного тесту є отримання позитивних відповідей на поставлені питання, щодо використання подібних тестів дає змогу сконцентрувати увагу на слабких місцях, проте для складання таких тестів та їх проведення, обробку результатів необхідні великі затрати часу. Як правило, аудитор складає досить детальні тести, які допомогають приділити належну увагу на їх аналіз.
Запропонований тест використовується з метою систематизації інформації при виконанні програми аудиту.
3.3. Можливі порушення розрахунків з оплати праці.
На підприємстві ПП"Еководтехніка" була проведена перевірка по розрахунках з оплати праці у відповідності з вимогами Законів України "Про аудиторську діяльність", інших Законів України та Національними нормативами аудиту в Україні. Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій та податковій звітності суттєвих помилок. Було використано принцип вибіркової та суцільної перевірки і брали до уваги тільки суттєві помилки (табл.3.5).
Таблиця 3.5.

п/п Можливі порушення Нормативний документ, який порушено
1 2 3
1 Службовці працювали у віхідний день, і не отримали за цю працю компенсацію. Також директор не надав їм серед робочого тижня вихідного. Із Кодекса Законів о праці:
Стаття 72. "Компенсація за працю у віхідний день". Праця у віхідний день може бути компенсована, за згодою обох сторін, надання іншого дня для відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
Класифікатор виявлених порушень
2 При нарахуванні заробітної плати підприємство не нарахувало збір на обов'язкове соціальне страхування. Закон України ст.5 " Про збір на обов'язкове соціальне страхування" та поручительство Кабінета Міністрів України від 13 серпня 1997р. № інд. 26 і від 23 серпня 1997р. № інд. 26 та встановлює на території України порядок виплат підприємствами, організаціями незалежно від форм властночсті, вида діяльності і особам збіра на обов'язкове соціальне страхування
3
На піприємстві заробітна плата робітникам була виплачена у іноземній валюті. Указ Президента України "Про грошову реформу в Українє" від 25.08.96р. № 762/96. Виплати заробітної плати, стипендії, пенсій, пособій, других грошових виплат населенню проводиться з 2 вересня 1996 року тільки в гривнях без усяких змін порядка і термінів такої виплати.
4 На підприємстві головний бухгалтер частину своєї роботи передав на обробку секретареві. Від перенавантаження секретар не встигає виконувати свої обов'язки, які за ним закріплені. В результаті чого директор не задоволений працею секретаря. Із Закона " Про Охорону праці" від 14.10.92 р. № 2694-12:
Стаття 30 Обов'язок працівника
особисто виконувати доручену йому роботу. Працівник повинен викону-
вати доручену йому роботу і не має права перепоручати її виконання іншій особі, за виключенням випад-
ків, передбаченими законодавством.
Під час аудиту зроблено дослідження шляхом аналізу доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому та податковому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського та податкового обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки (табл.3.6.).
Таблиця 3.6.
Розрахунок нарахувань і утримань по заробітній платі ПП"Еководтехніка"
за лютий 2004р. (Додаток - 2)

п/п Види нарахувань,
утримань За даними
підприємства,
грн. За розрахунками
аудитора Відхилення
1 Нарахована заробітна
плата 404,78 404,78 -
2 Утримання у пенсійний
фонд 8,10 404,78 * 2% =
8,096 0,004
3 Утримання у фонд стра-
хування від безробіття 2,02 404,78 * 0,5% =
2,02 -
4 Утримання у фонд
соціального страхування 2,02 404,78 * 0,5% =
2,02 -
Податок на доходи
фізичних осіб 43,05 (404,78 - 8,096 - 2,02-
-2,02 - 61,50(обща со-
ціальна пільга))*13% =
43,048
0,002
Разом утримань 55,19 55,184 0,006
В роботі проведено аудит оплати праці підприємства ПП "Еководтехніка"
за 01.01.2004 по 31.01.2004 рік. Дані в бухгалтерській звітності підготовлені виконавчим органом підприємства ПП "Еководтехніка" .
Відповідальність за підготовку даних бухгалтерської звітності по оплаті праці несе виконавчий орган підприємства ПП "Еководтехніка" . Обов'язок аудитора полягає в тім, щоб висловити думка про вірогідність у всіх істотних аспектах даної звітності в частині оплати праці на основі проведеного аудита.
Аудит проведений відповідно до Національних Нормативів Аудита в Україні. Аудит планувався і проводився таким чином, щоб одержати достатню впевненість у тім, що бухгалтерська звітність у частині оплати праці не містить істотних перекручувань. Аудит містив у собі перевірку на вибірковій основі підтверджень числових даних і пояснень, що містяться в бухгалтерській звітності в частині оплати праці.
У результаті перевірки були випадки незначної розбіжності записів у розрахунково-платіжних

 
 

Цікаве

Загрузка...