WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

результати праці;
- порівняння розміру оплати праці робітників, зайнятих у різних галузях виробництва.
Під час використання фонду заробітної плати розрізняють абсолютну і відносну перевитрату (економію). Абсолютну перевитрату визначають порівнянням фактичного фонду заробітної плати з плановим як абсолютну суму його перевищення. Для розрахунку відносної перевитрати фактичний достатнє підвищення заробітків, цим самим оплата, праці стає важливим засобом підвищення її продуктивності. Другою необхідною умовою раціональної оплати праці є не аби яке збільшення заробітків, а таке, при якому темпи зростання продуктивності -праці випереджали б підвищення рівня оплати. Лише за таких умов зменшуються витрати на оплату праці в собівартості продукції, оплата праці стає ефективним засобом ведення господарства.
3. Проведення аудиту розрахунків з оплати праці ПП"Еководтехніка":
3.1. Джерела інфопмації проведення аудиту розрахунків з оплати праціПП"Еководтехніка":
ПП"Еководтехніка" самостійно затверджує правила документообігу та визначає права працівників на підписування документів.
Документообіг - це рух документів на піприємстві з моменту їх отримання (створення) до завершення виконання (передачі в архів).
Перелік джерел інформації проведення аудиту розрахунків з оплати праці на ПП"Еководтехніка" наведемо у вигляді таблиці (табл. 3.1.) з відповідною їх класифікацією по групам джерел інформації.
Таблиця 3.1.
Джерела інформвції проведення аудиту розрахунків з оплати праці ПП"Еководтехніка"
Група джерел інформації Склад джерел інформації Додатки
Звітність:
Фінансова
Баланс
Додаток-9
Податкова Форма - 1 ДФ, Пенсійний фонд, Фонд
соціального забезпечення, Фонд соціального
страхування от нещастних випадків, по
страхуванню на випадок безробіття. Додаток-
23,24,25,
26
Регістри:
Синтетичні
Рахунок - 66; Головна книга. Додаток-
8,12
Аналітичні Відомості нарахування заробітної плати;
відомості по виплаті заробітної плати; табель
обліку рабочого часу. Додаток-
11,14,15,
16,17,18
Первинні документи Особові картки; накази про прийом та
звільнення основних робітників та сумісників; накази накази про відпустки; трудова книжка;
контракт. Додаток-
3,4,5,7
Аудит розрахунків з оплати праці базується на вивченні вищезазначених документів. При цьому перевіряється їх наявність на підприємстві, порядок зберігання правельність оформлення.
3.2. Аудит розрахунків з оплати праці ПП"Еководтехніка" за 2003-2004рр.:
3.2.1. План аудиторської перевірки з оплати праці ПП"Еководтехніка"
В ході проведення аудиторської перевірки, в тому числі і перевірки з оплати праці, аудитор використовує план перевірки. План перевірки аудитор формує самостійно або він може мати рекомендований вигляд, сформований аудиторською компанією.
При поведенні аудиту з оплати праці ПП"Еководтехніка" використовуємо план аудиторської перевірки з оплати праці. Таким планом визначаються основні етапи аудиту з зазначенням терміну проведення кожного з них, який необхідний для повного та точного здійснення всіх поставлених завдань (табл. 3.2.).
.
Таблиця 3.2.
План аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці

п/п
Види робіт Термін проведен-
ня, год.
1 Перевірка обліку чисельності працівників та їх руху 4
2 Перевірка використання робочого часу 3
3 Перевірка тарифних ставок та посадових окладів 3
4 Перевірка розрахунків з оплати праці 6
5 Перевірка джерел фінансування оплати праці 2
Всього 18
Виходячи з наявного плану перевірки, в процесі аудиту розрахунків з оплати праці ПП"Еководтехніка" виконуємо п'ять блоків завдань. Важливе дотримання терміну проведення, що визначається виходячи з обсягів роботи.
Використання плану аудиту дає змогу організувати, систематизувати та полегшити роботу перевіряючого.
3.2.2. Програма аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці
Програма аудиту - це документ, що містить завдання аудиту для конкретного об'єкту, процедури необхідні для виконання поставлених завдань, обсяг і термін їх виконання.
Програму, як правило розробляють досить детально (табл. 3.3.)
Таблиця 3.3.
Програма аудиторської перевірки розрахунків з підзвітними особами ПП"Еководтехніка"

п/п
Завдання Процедура
перевірки Термін,
год. Обсяг
перевірки
1 2 3 4 5
1 Перевірка обліку чисельності працівни-
ків та їх руху:
1.1. Перевірка наявності особових карток, договорів, трудових книжок, докумен-
тів обліку особового складу. Документу-
вання
3,0 Вибірко-
вий
1.2. Перевірка дотримання встановленного
документообігу. Документу-
вання 0,30 Суціль-
ний
1.3. Перевірка своєчасності оформлення
розпорядження наказів про прийом на
роботу, звільнення, надання
відпусток. Документу-
вання
0,30 Вибірко-
вий
2 Перевірка обліку використання
робочого часу:
2.1. Перевірка кількість відпрацьованих
днів, порівняння отриманих даних з
робочими листками, розрахункові та
платіжні відомості. Документу-
вання
2,0 Вибірко-
вий
2.2. Перевірка наявності та умов
договорів Документу-
вання 1,0 Вибірко-
вий
3 Перевірка тарифних ставок та
посадових окладів:
3.1. Перевірка правильності застосування
ставок платежів. Аналітичні розрахунки 1,30 Суціль-
ний
3.2. Перевірка тарифів відрахувань на
соціальне страхування. Аналітичні розрахунки 1,30 Суціль-
ний
4 Перевірка обліку розрахунків оплати
праці:
4.1. Перевірка посадових окладів для
службовців та оплату робітникам. Аналітичні розрахунки 1,30 Вибірко-
вий
4.2. Перевірка обгрунтовування виплат,
доплат і добавок. Аналітичні розрахунки 0,3 Суціль-
ний
4.3. Перевірка відповідності розрахунків
по кожному працівнику даним
розрахунково - платіжної відомості.
Звірка
4,0 Вибірко-
вий
5 Перевірка джерел фінансування оплати
праці:
5.1. Перевірка кореспондуючих рахунків за
різними видами нарахування оплати. Аналітичні розрахунки 1,0 Суціль-
ний
5.2. Перевірка правильності віднесення на собівартість видів оплати праці. Аналітичні розрахунки 0,30 Суціль-
ний
5.3. Перевірка видів оплати за рахунок
прибутку та цільових фондів. Аналітичні розрахунки 0,30 Суціль-
ний
Дана програма перевірки відображує порядок аудиту з відповідними процедурами, які для цього необхідні. Програмою також передбачається час проведення аудиту кожного завдання. В табл. 3.3. зазначено термін проведення розрахунків з оплати праці, відповідно до даних по ПП"Еководтехніка". Використання пограми дає змогу

 
 

Цікаве

Загрузка...