WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

350 2384,9 3015,0
Негативної оцінки заслуговує (великим недоліком є наявність дебіторської та кредиторської заборгованості):
Таблиця 2.2.
Кредиторська заборгованість
Назва рядка стр. № На п.п.
(грн.) На к.п.
(грн.)
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за роботу, товари, послуги 530 1464,9 1680,8
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів
540
14,0
125,2
з бюджетом 550 194,4 110,5
з позабюджетних платежів 560 (5,5) -
зі страхування 570 80,5 83,0
з оплати праці 580 95,8 164,0
з учасниками 590 85,3 159,3
із вутрішніх розрахунків 600 - -
Інші поточні зобов'язання 610 1,0 -
Всього: 1930,4 2322,8
Дебіторська заборгованість
Векселі одержані 150 - -
Чиста реалізаційна вартість 160 3242,0 3168,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
170
118,5
170,3
за видами авансами 180 - 162,9
з нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 40,6 17,4
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 6,9 -
Всього: 3408,0 3518,8
2.2.3. Аналіз структури ПП "Еководтехніка"
Аналіз структури коштів підприємства представимо в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3.
Структура коштів ПП "Еководтехніка"
Показники На початок
звітного
періоду
(тис. грн.) На кінець
звітного
періоду
(тис. грн.) Відхилення +
По абс. велич. В %, або в
пункт.
1). Кошти підприємства
Всього (стр. 280) 17301,7 18310,1 +1008,4 +5,83%
2). Необоротні активи (стр.80) 8236,4 8570,5 +334,1 +4,06%
- в % до всіх коштів ((стр.80 / стр.280) *
* 100%) 47,60% 46,81% - - 0,79
пунктів
3). Оборотні активи (стр.260) 9065,3 9736,3 +67,1 +7,40%
- в % до всіх коштів
((стр.260 / стр.280) * 100%) 52,40% 53,17% - +0,77
пунктів
3.1). Матеріальні оборотні активи
(стр. 100+стр.120+стр.130+стр.140) 5012,6 4933,2 - 79,4 - 1,58%
- в % до оборотних коштів
(((стр. 100+стр.120+стр.130+
+стр.140) /стр.260)*100%) 55,29% 50,67% - - 4,62
пунктів
3.2). Грошові кошти та короткострокові
вклади (стр.220+стр.230+стр.240+
+стр.250) 644,7 1284,3 +639,6 +99,21%
- в % до оборотних коштів (((стр.220+стр.230+стр.240+
+стр.250) / стр.260) *100% 7,11% 13,19% - +6,08
пунктів
3.3). Дебіторська заборгованість
(стр.150+стр.160+стр.170+стр.+
+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210) 3408,0 3518,8 +110,8 +3,25%
- в % до оборотних коштів (((стр.150+стр.160+стр.170+стр.+
+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)
/ стр.260)*100%) 37,60% 36,14% - - 1,45
пунктів
4). Витрати майбутніх періодів
(стр. 270) - 3,3 - -
- в % до всіх коштів підприємства
((стр. 270 / стр.280)*100%) - 0,02% - -
47,60% + 52,40% = 100%
46,81% + 53,17% + 0,02% = 100%
55,29% + 7,11% + 37,60% = 100%
50,67% + 13,19% + 36,14% = 100%
На ПП "Еководтехніка" на кінець звітного періоду питома вага необоротних коштів зменшилася з 47,60% до 46,81%. Оборотні активи збільшилися з 46,81% до 53,17% . Питома вага матеріальних оборотних активів зменшилася з 55,29% до 50,67%. Питома вага грошових коштів значно збільшилися з 7,11% до 13,19%. Питома вага дебіторської заборгованості зменшилася з 37,60% до 36,14%. Як видно з аналізу структури оборотних коштів підприємство "Еководтехніка" частково забрало свої кошти у дебіторів, добавило свої кошти і за ці кошти зробило запас.
Аналіз структури джерел утворення коштів представимо в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4.
Структура джерел коштів ПП "Еководтехніка"
Показники
На початок
звітного
періоду
(тис. грн.) На кінець
звітного
періоду
(тис.грн) Відхилення +
По
абс.
велич. В %, або
в
пунк-тах
1 2 3 4 5
1). Джерела коштів підприємства
Всього (стр. 640)
17301,7 18310,1 +1008,4 +5,83%
2). Джерела власних коштів
(стр.380+стр.430) 12545,5 13232,3 +686,8 +5,47%
- в % до власних коштів ((стр.380+
+стр.430)/ стр.640) * 100%) 72,51% 72,27% - - 65,28
пунктів
2.1).Джерела власних оборотних
коштів ((стр.380+стр.430)-стр.80) 4309,1 4661,8 352,7 8,19%
- в % до власних коштів ((стр.380+стр.430)-стр.80)/ стр.640) * 100%)
34,35%
35,23%
-
+0,88
пунктів
3). Позичкові кошти (стр.480+стр.620) 4756,2 5077,9 +321,6 +6,76%
- в % до всіх коштів
(((стр.480+стр.620) /стр.640)*100%) 27,49% 27,73% - +0,24
пунктів
3.1). Кредити та інші позичкові
кошти (стр. 480+стр.500+стр.510) 2825,8 2755,0 - 70,8 - 2,51%
- в % до позичкових коштів
((стр. 480+стр.500+стр.510) / /(стр.480+стр.620)*100%) 59,41% 54,26% - - 5,15
пунктів
3.2). Кредиторська заборгованість (стр.520+стр.530+стр.540+
+стр.550+стр.560+стр.570+стр.580+
+стр.590+стр.600+стр.610) 1930,4 2322,8 +392,4 +20,33%
- в % до позичкових коштів ((стр.520+стр.530+стр.540+
+стр.550+стр.560+стр.570+стр.580+
+стр.590+стр.600+стр.610) /
(стр.480+стр.620) *100%) 40,59% 45,74% - +5,15
пунктів
4). Доходи майбутніх періодів
(стр. 630) - - - -
- в % до всіх коштів підприємства
((стр. 630 / стр.640)*100%) - - - -
Структура джерела коштів на початок звітного періоду:
72,51% + 27,49% = 100%
Структура джерела коштів на кінець звітного періоду:
72,27% + 27,73% = 100%
Власні кошти на початок звітного періоду дорівнювали 72,51%, а на кінець звітного періоду дорівнюють 72,27%. Питома вага джерел власних коштів майже не змінилася. Питома вага позичкових коштів збільшилася з 27,49% до 27,73% .
Структура позичкових коштів:
- на початок звітного періоду дорівнює 59,41% + 40,59% = 100%
- на кінець звітного періоду дорівнює 54,26% + 45,74% = 100%
При аналізі структури позичкових коштів я виявила, що у кредиторської заборгованості менша питома вага ніж у кредитів та інших позикових коштів (59,41% проти 40,59% на початок звітного періоду та 54,26% проти 45,74% на кінець звітного періоду). Крім того до кінця періоду зростає питома вага кредиторської заборгованості (з 40,59% до 45,74%) і відповідно зменшуються кредити та інші позичкові кошти (з 59,41% до 54,26%).
2.2.4. Розрахунок показників фінансового стану
ПП "Еководтехніка":
1. Показники, що характеризують платоспроможність та ліквідність ПП"Еководтехніка":
ў коефіцієнт абсолютної ліквідності:
Коефіцієнт Грошові + Поточні

 
 

Цікаве

Загрузка...