WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота

Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці - Курсова робота


Курсова робота з дисципліни
"Організація і методика аудиту"
на тему:
Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці
ПЛАН:
Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Зміст аудиту розрахунків з оплати праці:………....………………….………6
1.1. Мета та завдання аудиту розрахунків з оплати праці……………….…6
1.2. Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці:…..…….14
1.2.1. Організація і методика аудиту нарахування оплати
праці на підприємстві………………………………….…...…14
1.2.2. Організація і методика розрахунків з працівниками
по оплаті праці………………………………………….……..17
2. Характеристика діяльності ПП "Еководтехніка":..………………………...25
2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності
ПП"Еководтехніка"…………………………………………………….25
2.2. Аналіз фінансового стану ПП"Еководтехніка":…………….…..…...26
2.2.1. Методика попередньої оцінки фінансового стану
ПП"Еководтехніка"…………………………………….…….26
2.2.2. Комплексний аналіз фінансової діяльності підприємства
ПП"Еководтехніка"…………………………………………..28
2.2.3. Аналіз структури ПП "Еководтехніка"……………………. .33
2.2.4. Розрахунок показників фінансового стану
ПП "Еководтехніка"…………………………………………..36
2.2.5. Аналіз використання фонду оплати праці на
ПП "Еководтехніка"……………….………………………….42
3. Проведення аудиту розрахунків з оплати праці ПП"Еководтехніка":……43
3.1. Джерела інфопмації проведення аудиту розрахунків з оплати праці
ПП"Еководтехніка"……………………………………………………...43
3.2. Аудит розрахунків з оплати праці ПП "Еководтехніка"
за 2003-2004рр.:……………………………………...………………….44
3.2.1. План аудиторської перевірки………………………………….44
3.2.2. Програма аудиторської перевірки розрахунків з оплати
праці ……………………………………………………………………44
3.3. Можливі порушення розрахунків з оплати праці ………………....47
Висновок…………………………………………………….…………………….51
Список використаної літератури ………………………………………………..54
Додатки……………………………………………………………………………57
Вступ
В умовах ринку підприємства, кредитні установи, інші об'єкти, що хазяюють, вступають у договірні відносини по використанню майна, коштів, проведенню комерційних операцій і інвестицій. Довірчість цих відносин повинна підкріплюватися можливістю для всіх учасників угод одержувати і використовувати фінансову інформацію. Вірогідність інформації підтверджується незалежним аудитором.
Власники, і насамперед колективні власники - акціонери, пайовики, а також кредитори, позбавлені можливості самостійно переконатися в тім, що всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і правильно відбиті в звітності, тому що звичайно не мають доступу до облікових записів, ні відповідного досвіду, і тому мають потребу в послугах аудиторів.
Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для прийняття рішень в області економіки й оподатковування.
Аудиторські перевірки необхідні державним органом, судам, прокурорам і слідчим для підтвердження вірогідності цікавлючої їхньої фінансової звітності.
Потреба в послугах аудитора виникла в зв'язку з наступними обставинами:
1) можливість необ'єктивної інформації з боку адміністрації у випадках конфлікту між нею і користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами, кредиторами);
2) залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути дуже значні) від якості інформації;
3) необхідність спеціальних знань для перевірки інформації;
4) часта відсутність у користувачів інформації доступу для оцінки її якості.
Усі ці передумови привели до виникнення суспільної потреби в послугах незалежних експертів, що мають відповідні підготовку, кваліфікацію, досвід і дозвіл на право надання такого роду послуг. Аудиторські послуги - це послуги посередників, що установлюють вірогідність фінансової інформації.
Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідки різних економічних рішень.
В умовах ринкової економіки відбулися помітні зміни в оплаті праці, яка залежить вже не тільки від результатів праці робітників, а й від ефективності діяльності виробничих підрозділів.
Оплата праці - це заробіток, розрахований, як правило, в грошовому виражені, який за трудовими договорами власник чи уповноважений ним орган виплачує за виконану роботу чи надані послуги.
Урахування праці та заробітної плати займає одне з центральних місць в системі обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним джереом доходів робітників фірм, підприємств. Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту.
Заробітна плата - є важливим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.
Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, на сам перед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи.
В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування, важливими задачами стали: прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення збитків робочого часу.
Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює штатний розклад , форми і системи оплати праці, преміювання. Урахування праці і заробітної плати - один із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат.
Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства або фірми. Вони регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці встановлюється законодавством.
Необхідно створювати економічно достовірну та обгрунтовану інформацію про виконання нормативів та динаміки показників про працю, стеження за дотриманням співвідношення росту продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат скритих та явних збитків робочого часу, стимулювання праці на підприємстві.
На основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням робочого часу на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, дотриманням правильного співвідношення між ростом продуктивності праці та заробітної плати.
На підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх заробітної плати є документальним, достовірним та однаковим у всіх галузях господарювання. Робітники реалізують

 
 

Цікаве

Загрузка...