WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва - Курсова робота

Особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва - Курсова робота

незавершеного виробництва схема бухгалтерських проводок буде наступною:

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
дебет кредит
1 Відкоригована собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) на вартість сировини, матеріалів, які не піддані обробці (використанню) станом на 31 грудня звітного року (методом сторно) 79
841 841
20
2 Відкоригована собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) на вартість сировини, матеріалів, не завершених обробкою (деталей, не завершених збиранням і комплектуванням) станом на 31 грудня звітного року (методом сторно)
79
23
3 Відкоригована собівартість нереалізованої продукції на вартість сировини, матеріалів, не завершених обробкою (деталей, не завершених збиранням і комплектуванням) станом на 31 грудня звітного року та на ) на вартість сировини, матеріалів, які не піддані обробці (використанню) станом на 31 грудня звітного року(методом сторно)
23
841
26
26
Цей варіант спрощеного обліку є небезпечним для застосування такими СМП, що є платниками податку на прибуток. Це пов'язано з тим, що після закінчення кварталу повинен застосовуватись механізм перерахунку залишків матеріальних запасів згідно з вимогами п. 5.9 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Тому, перш ніж перейти на такий спрощений варіант, СМП повинні вирішити, що "дорожче": простота обліку, чи штрафні санкції за заниження оподатковуваного прибутку.
Варіант ІІІ спрощеного обліку СМП передбачає списання у дебет рах. 79 "Фінансові результати" всю суму витрат операційної діяльності з кредиту рахунків чи субрахунків обліку витрат за елементами списування у дебет рах. 79 "Фінансові результати"
Із цього випливає, що виробничі СМП і СМП, які виконують роботи (надають послуги) протягом звітного періоду (року, кварталу) можуть не застосовувати рах. 23 "Виробництво" та 26 "Готова продукція"
Для торгівельних СМП нічого не змінюється.
Схема обліку виробничих СМП і СМП, які виконують роботи (надають послуги)
К-т 20
К-т 66
К-т 64
К-т 13
К-т 68
Після закінчення звітного року або кварталу СМП може визначити вартість незавершеного виробництва і готової продукції, корегуванням виробничих витрат, відображенням за дебетом рах. 79
Для правильного відображення фінансового результату за наслідками діяльності СМП за рік необхідно сформувати рахунки 23 і 26, які на початку наступного року списуються відразу у дебет рах. 79. У частині незавершеного виробництва це здійснюється так:
1. Оцінюються прямі матеріальні витрати у незавершеному виробництві
2. оцінюються прямі витрати на оплату праці
3. сума таких витрат оформлюється записом:
Д-т 23 К-т 79
Запропонована система визначення вартості незавершеного виробництва можлива лише за умови використання калькуляцій собівартості одиниці виготовленої продукції. Тільки при їх наявності можна визначити перелічені прямі витрати.
У частині готової, але ще не реалізованої продукції визначення її вартості відбувається так:
1. на підставі первинних документів, якими оформляється рух готової продукції (виготовлення, передача в місця зберігання , відпуск на сторону, реалізація) СМП визначає залишок готової продукції у кількісному виразі
2. кількісний залишок продукції оцінюється за справедливою вартістю (ціна реалізації за вирахуванням непрямих податків, витрат на збут і суми прибутку). Однак, якщо є калькуляція собівартості продукції, то простіше брати саме її показник - собівартість одиниці виготовленої продукції.
3. коригують виробничі витрати записом: Д-т 26 К-т 79
ІV варіант обліку витрат передбачає СМП загального плану рахунків № 291 та рахунків обліку витрат класу 9. При цьому методика обліку витрат буде аналогічна тій, що використовують всі підприємства та організації України (крім бюджетних та фінансових установ).
Кожен СМП має право обирати любий із 4 варіантів ведення бухгалтерського обліку, що запропоновані Мінфіном України, який максимально спростить його бухгалтерський облік, та не викличе труднощів під час складання фінансової звітності та проведення інвентаризації.
2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ
Не саму останню роль при виборі приватним підприємцем форми бухгалтерського обліку відіграє система оподатковування.
Так, згідно ст. 13 Декрету Кабміну України "Про прибутковий податок із громадян" від 26.12.92р. № 13-92 оподатковуванню підлягають доходи з громадян, отримані в продовж календарного року від здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи.
Оподатковуваним доходом вважається сукупний доход, тобто різниця між валовим доходом (виторгом у грошовій і натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо зв'язаними з одержанням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то їхній розмір розраховується податковими органами при проведенні остаточних розрахунків по нормах у відсотках до валового доходу. Норми витрат приведені в додатку № 7 до Інструкції про прибутковий податок.
Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, не будучи юридичною особою і платником податку на прибуток, не зобов'язано вести бухгалтерський облік. Однак йому не заборонено формувати витрати відповідно до норм ст. 5 "Валові витрати" і ст.8 "Амортизація" Закону про прибуток.
Головною особливістю є те, що в декларацію про доходи, отриманих за звітний період, включають тільки прямі валові витрати і суми амортизаційних відрахувань, підтверджені документальноі відповідні фактичній сумі отриманого валового доходу в цьому періоді в будь-якій формі і від визначеного виду діяльності.
Таким чином, винятково факт одержання доходу може бути основою для включення витрат у валові витрати звітного періоду: не всіх підряд витрат, а тільки тієї їхньої частки, що прямо відповідає цьому доходу.
Для обліку доходів і витрат, зв'язаних з виробництвом, реалізацією товарів, наданням послуг, приватні підприємці повинні вести книгу обліку доходів і витрат за формою № 10, додаток 10 до Інструкції про прибутковий податок. У залежності від виду і специфіки підприємницької діяльності податковий орган може вносити зміни і доповнення в книгу ф. №10. Підсумкові дані книги за квартал (рік) є підставою для заповнення громадянами декларацій про доходи підметів оподатковуванню (п. 19.1.1 Інструкції про прибутковий податок).
Якщо приватний підприємець відповідно до останнього абзацу п.14.1.2 Інструкції про прибутковий податок сплачує фіксований податок, то він звільняється від обов'язкового ведення обліку доходів і витрат, безпосередньо зв'язаних з цією діяльністю. При цьому доходи, отримані від здійснення інших видів підприємницької діяльності, підлягають обліку, оподатковуванню і декларуванню в загальному порядку.
2.1 Особливості бухгалтерського обліку у фізичних осіб - платників фіксованого податку
Згідно ст.14 Декрету про прибутковий податок громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, мають право самостійно обирати спосіб оподаткування прибутків, отриманих від діяльності, по фіксованому розміру податку шляхом придбання патенту.
Оплата фіксованого податку шляхом

 
 

Цікаве

Загрузка...