WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва - Курсова робота

Особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва - Курсова робота

150,00 150,00 150,00
Дана книга містить всі бухгалтерські рахунки, які використовує СМП і є комбінованим реєстром аналітичного і синтетичного обліку, на підставі якого можна визначити наявність засобів та їх джерел на визначену дату та скласти бухгалтерську звітність.
Поряд з Книгою обліку для обліку розрахунків по оплаті праці з працівниками та бюджетом по прибутковому податку СМП ведуть Відомість обліку заробітної плати за формою № В-8. ця відомість заповнюється на основі особистих рахунків, затверджених тарифів відрахувань із заробітної плати в бюджет, не бюджетні фонди, Пенсійний фонд.
Операції по обліку заробітної плати і пов'язаних з нею утримань згруповані у таблиці:
№ Зміст господарської операції Дебет рахунка Кредит рахунка
1 2 3 4
1 Нараховано зарплату 81 661
2 Віднесення витрат на оплату праці на затрати виробництва (якщо ці витрати включають в себе собівартість продукції, робіт, послуг)
23
81
3 Віднесення витрат на оплату праці на фінансові результати (якщо понесені затрати відносяться до затрат звітного періоду і не є прямими або виробничими)
79
81
4 Утримання із зарплати сум прибуткового податку 661 641
5 Утримання із зарплати збір в Пенсійний фонд 1% або 2% 661 651
6 Утримання із зарплати сум внесків у Фонд соцстрахування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 661 652
7 Утримання із зарплати внесків по страхуванню на випадок безробіття 0,5% 661 653
8 Отримано грошових коштів з банку на виплату зарплати 301 311
9 Виплата зарплати 661 301
Нарахування в Фонд оплати праці (платниками єдиного податку не впроваджується)*
10 Нарахування на Фонд оплати праці:
10.1 Збір в Пенсійний фонд 821 651
10.2 Збір у Фонд соцстрахування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 822 652
10.3 Збір в Фонд обов'язкового страхування по страхуванню на випадок безробіття 823 653
10.4 Збір у Фонд соцстрахування від нещасних випадків 825 656**
11 Включення у виробничу собівартість суми відрахувань на соціальні міроприємства на Фонд оплати праці робітників, зайнятих безпосереднім виробництвом продукції:
11.1 в Пенсійний фонд 23 821
11.2 у Фонд соцстрахування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 23 822
11.3 в Фонд обов'язкового страхування по страхуванню на випадок безробіття 23 823
11.4 у Фонд соцстрахування від нещасних випадків 23 825
12 Списання відрахувань на соціальні міроприємства на Фонд оплати праці робітників апарату управління:
12.1 в Пенсійний фонд 79 821
12.2 у Фонд соцстрахування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 79 822
12.3 в Фонд обов'язкового страхування по страхуванню на випадок безробіття 79 823
12.4 у Фонд соцстрахування від нещасних випадків 79 825
*платники єдиного податку звільняються від всіх відрахувань крім внеску у Фонд соцстрахування від нещасних випадків
**такий субрахунок може бути відкритий для зручностей нарахування внесків
Схема обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку без використання реєстрів обліку майна СМП
СМП на балансі яких обліковуються власні основні засоби, виробничі запаси, товари і готова продукція та які здійснюють понад 100 господарських операцій, можуть використовувати форму бух обліку з використанням реєстрів обліку майна.
Облікові реєстри:
" відомість обліку основних засобів, нарахування амортизаційних відрахувань (зносу) - форма В-1. Дані записуються позиційно по кожному об'єкту окремо.
"відомість обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів - форма В-2. ця відомість відображає рахунки 20,26,28,22, ведеться кожного місяця окремо по виробничим запасам, готовій продукції, товарам, МШП у розрізі найменувань та місць зберігання цінностей. Підставою для заповнення відомості є прибуткові ордери, акти про прийом матеріалів, накладні на відпуск матеріалів, торгівельно-закупочні акти, розрахунки сум дооцінки товаро-матеріальних цінностей. На кожний номенклатурний номер матеріалу відкривається окрема картонка. На основі первинних документів в картонках обліку матеріалів на складі робляться записи по приходу і витраті матеріалів та кожного дня виводяться їх залишки. На перше число кожного місяця робиться звірка даних обліку на складі з обліком у бухгалтерії.
"відомість обліку витрат на виробництво - форма В-3. складається на основі первинних документів по витратам матеріалів, нарахуванню заробітної плати, розрахунків амортизації основних засобів, накладних на здачу готової продукції на склад, актів на брак продукції, виконаних робіт(послуг). Затрати по дебету рах.23 "Виробництво" відображаються у кореспонденції рахунків класу 8 в розмірі економічних елементів.
"відомість обліку грошових коштів і фондів В-4. застосовується для обліку засобів і фондів, облік яких ведеться на балансових рахунках 13"Амортизація майна" 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках" 79 "Фінансові результати" 44 "нерозподілені прибутки". Ведеться на основі виписок банку і прикладених до них документам, касових звітів, розрахунків бухгалтерії.
"відомість обліку розрахунків та інших операцій В-5. Використовується для обліку операцій на рахунках 36 "Розрахунки з покупцями та заказниками" 33 "Інші грошові засоби", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 64 "Розрахунки по податкам і платежам" 65 "Розрахунки по страхуванню" , рах. 60 "Короткострокові займи". Крім того в цій відомості відображаються затрати в розрізі економічних елементів, які обліковуються на рахунках класу 8 .
Новий План рахунків припускає особливе відображення в бух обліку отриманих передоплат(авансів) за продукцію (товари, роботи, послуги) яка полягає в тому, що суми попередньої оплати авансів транзитом через субрахунок 681 "Розрахунки по авансах одержаним": при надходженні коштів робиться запис Д-т 311 - К-т 681 - одержання передоплати( при відвантаження оплачених товарів (продукції, робіт, послуг) - Д-т 681 - К-т 361 - залік заборгованості. Це обумовлено тим, що рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" є активним і не може мати кредитового сальдо.
У відомість У-5 дані записуються на підставівиписок банку, акти приймання-здачі виконаних робіт, авансових звітів, розрахунків по податках і ін. документів. Вона відкривається на кожен рахунок окремо. Наприкінці місяця по кожнім рахунку підводяться підсумки по дебету і кредиту і виводиться сальдо на перший день місяця.
"відомість обліку реалізації - форма В-6.
При заповненні цієї відомості варто врахувати, що в залежності від установленого порядку визначення виторгу від реалізації продукції СПД можуть вести відомість реалізації форми В-6 (відвантаження) або відомість форми В-6 (оплата).
"відомість обліку розрахунків з постачальниками - форми В-7
Застосовується для обліку рах ,63 "Розрахунки з поставниками та підрядчиками". Підставою для заповнення даного документу є накладні, акти прийому-здачі виконаних робіт, виписки із банківських рахунків, векселі.
Відомість відкривається перенесенням залишків заборгованості в розрізі рахунків постачальників із відомості за минулий рік. В віддміть по кредиту рах.63 позиційним способом записуються дані від одержаних від постачальників і підрядчиків про

 
 

Цікаве

Загрузка...