WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва - Курсова робота

Особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва - Курсова робота

пайовий, додатковий, резервний, неоплачений i вилучений капітали
44 Нерозподілена прибутки
(непокриті збитки) Облік та узагальнення інформації про нерозподілені прибутки (непокриті збитки), про використання прибутку
47 Забезпечення майбутніх витрат i платежів Облік та узагальнення інформації про забезпечення майбутніх витрат i платежів, цільове фінансування i цільові надходження
55 Iншi довгострокові зобов'язання Облік та узагальнення інформації про довгострокові позики, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов'язання за облігаціями, довгострокові зобов'язання з оренди та iншi довгострокові зобов'язання
64 Розрахунки за податками й платежами Облік та узагальнення інформації про розрахунки за податками, обов'язковими платежами, про податкові зобов'язання, податковий кредит, розрахунки за пенсійним забезпеченням, соціальним страхуванням, страхуванням на випадок безробіття, індивідуальним страхуванням та страхуванням майна
66 Розрахунки з оплати праці Облік та узагальнення інформації про розрахунки з оплати праці
68 Розрахунки за іншими операціями Облік та узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками та підрядниками, з учасниками, про короткострокові позики, короткострокові векселі видані, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями i розрахунки за іншими операціями
69 Доходи майбутніх періодів Облік та узагальнення інформації про доходи майбутніх періодів
70 Доходи Облік та узагальнення інформації про доходи від реалізації, iншi операційні, iншi звичайні i надзвичайні доходи, вирахування з доходу
79 Фінансові результати Облік та узагальнення інформації про фінансові результати
84 Витрати операційної діяльності Облік та узагальнення інформації про елементи витрат операційної діяльності: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальна заходи, амортизацію, iншi операційні витрати
85 Iншi затрати Облік та узагальнення інформації про неоперацiйнi витрати звичайної діяльності, податок на прибуток i надзвичайні витрати
Спрощений План рахунків передбачає тільки синтетичні балансові рахунки, кількість яких становить 25 (замість 68 Плану рахунків, який застосовують решта підприємств і організацій України, крім бюджетних та фінансових установ).До вищевказаного Плану не включено жодного рахунку класу 9 "Витрати діяльності" це і є однією із основних особливостей, що значно спрощує облікову систему СМП. При такій системі витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) витрати пов'язані із здійсненням торгівельної діяльності, а також інші витрати періоду СМП відображають безпосередньо за дебетом рахунку класу 8 "Витрати за елементами" спрощеного Плану рахунків. Це правило є загальним для всіх СМП. Закриття рахунків класу 8 спрощеного Плану рахунків здійснюється у дебет рахунків фінансових результатів або рахунків класу 2 спрощеного Плану рахунків. За рахунок цього зменшується обсяг аналітичної інформації, яка здебільшого для СМП є непотрібною. Крім того, форми фінансової звітності, встановлені Положенням №196 не вимагають інформації, яку містять рахунки класу 9 "Витрати діяльності" Плану рахунків. Обліковуючи решту господарських операцій (щодо необоротних активів, запасів, власного капіталу, зобов'язань тощо) СМП керуються загальними нормами П(С)БО 1-25 та Інструкції №291.
Є також інші особливості спрощеного Плану рахунків. До нього не включають рахунки 17 "Відстрочені податкові активи" та 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" , оскільки з вимогами чинної нормативної бази СМП не повинні обчислювати різниці між податковим прибутком (збитком) і обліковим прибутком (збитком) за певний період, що виникає у звітному періоді. Також не входять до спрощеного Плану рахунків рахунки 49 "Страхові резерви" та 76 "Страхові платежі" Плану рахунків, оскільки вони передбачені для суб'єктів страхової діяльності , які не входять до переліку СМП і на них не поширюється дія П(С)БО 25 та спрощеного Плану рахунків.
МІНУСИ Перші висновки, які можна зробити, порівнюючи новоспечений спрощений План рахунків для суб'єктів малого підприємництва із загальним для всіх підприємств Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим Наказом Міністерства фінансів № 291 від 30.11.99, є такими: якщо план "для всіх" свого часу здивував бухгалтерів абсолютно нікому не потрібною, зайвою подрібненістю рахунків на субрахунки, то в спрощеному плані - явний перебір з узагальненням; кореспонденція рахунків, що випливає зі структури спрощеного плану, буде не менш громіздкою, ніж при використанні повного плану рахунків. Також у спрощеному плані рахунків, на відміну від загального плану, немає чіткого поділу рахунків на класи.
1.4 Характеристика форм бухгалтерського обліку та критерії їх відбору.
Ефективність системи обліку великою мірою залежить від вибору відповідної до умов здійснення господарської діяльності форми бух обліку. Ця відповідність повинна забезпечувати, з одного боку, достатню аналітичність сформованої інформації, а з іншого, раціональне використання робочого часу працівників бухгалтерії на процес формування цієї інформації.
Законом №996 СМП надано право з урахуванням особливостей своєї господарської діяльності і технології обробки первинних облікових даних самостійно обирати форму бух обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, а саме:
- єдиної методологічної основи (принцип подвійного запису)
- взаємозв'язку даних аналітичного та синтетичного обліку
- суцільного відображення усіх господарських операцій в реєстрах обліку на підставі первинних облікових документів
- нагромаджені та систематизації даних первинних документів щодо показників, необхідних для управління і контролю за господарською діяльністю підприємства, а також для складання і подання бухгалтерської звітності та декларацій з оподаткування.
Під час організації синтетичного та аналітичного обліку СМП з урахуванням своїх класифікаційних засад можуть використовувати одну з таких форм обліку:
- спрощену
- журнальну
- автоматизовану
Невеликі обсяги господарської діяльності СМП здебільш зумовлюють їх вибір на користь спрощеної форми бухгалтерського обліку, який визначений у Положенні №196 і можливий за умов здійснення СМП за місяць не більше 300 господарських операцій іможливий у таких варіантах:
- проста форма (без використання реєстрів обліку майна)
- форма бух обліку з використанням реєстрів обліку майна
При простій формі обліку реєстрація первинних облікових документів, відображення операцій на рахунках, визначення собівартості продукції і фінансового результату ведеться в одному бухгалтерському реєстрі - Книзі обліку господарських операцій за формою №К-1:
Приклад
Книга обліку господарських операцій
№ піп Дата і номер
документа Зміст операції Сума Витрати операційної діяльності Каса Поточний
рахунок
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Виписка банку 10.10.03р. Отримано грошові кошти у касу з банківської установи 200,00 200,00 200,00
2. Виписка банку
11.10.03р. Сплачено за оренду

 
 

Цікаве

Загрузка...