WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва - Курсова робота

Особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва - Курсова робота

осіб та обсяг виручки яких від реалізації продуктів (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис.грн. ;
-юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньо облікова чисельність працюючих за календарний рік не перевищує 50 осіб, а обсяг річного валового доходу - 500 тис. євро.
Зміни, що торкнулися юридичних осіб, заслуговують на особливу увагу. Так, якщо раніше обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) таких підприємств не повинен був перевищувати 1млн. грн. за календарний рік (виходячи з вимог Указу №456), то у теперішній час обсяг річного валового доходу не повинен бути більше 500 тис. євро (що складає близько 2,37 млн. грн.). З розширенням кола суб'єктів малого підприємництва внаслідок збільшення граничного обсягу валового доходу з'явилися і додаткові обмеження: до суб'єктів малого підприємництва не відносяться ломбарди, суб'єкти підприємництва, які займаються гральним бізнесом, пункти обміну іноземної валюти, виробники та імпортери підакцизних товарів. Незмінним залишилося обмеження за чисельністю найманих працівників - не більш 50 осіб, а також "не віднесення" до суб'єктів малого підприємництва довірчих товариств, страхових компаній, банків, а також суб'єктів підприємницької діяльності, більш 25% статутного фонду яких належить юридичним особам, які не є суб'єктами малого підприємництва.
Як відомо, значна частина суб'єктів малого підприємництва - платники єдиного податку. У багатьох з них виникає питання: чи відобразилася зміна законодавчої бази з питань віднесення до суб'єктів малого підприємництва на обкладанні єдиним податком? Простіше кажучи, чи збільшилася тепер гранична річна виручка єдинників до бажаних 500 тис. євро? Але треба стерегтися - Закон №2063 не є законом про оподаткування. Це означає, що збільшення обсягу виручки (більше 1 млн. грн.), а також обмеження для підприємств сфери грального бізнесу, виробників або імпортерів підакцизних товарів і деякі інші не повинні застосовуватися платниками єдиного податку. Тільки з прийняттям Закону про спрощену систему оподаткування і внесенням до нього зазначених змін для суб'єктів малого підприємництва можливі податкові наслідки.
Не слід плутати суб'єктів малого підприємництва з малими підприємствами. Критерій віднесення підприємств до категорії малих, а саме - чисельність працюючих залежно від галузі, до якої належить підприємство, визначений у Законі №887. Наприклад, установи науки і наукового обслуговування відносяться до малих підприємств , якщо чисельність їх працівників не перевищує 100 осіб, а підприємства промисловості і будівництва - 200 осіб. Таким чином, підприємство може бути малим і при цьому не відноситися до суб'єктів малого підприємництва, оскільки не виконуються обмеження за
чисельністю (не більше 50 осіб). Такі підприємства, природно, не можуть застосовувати спрощену систему бухгалтерського обліку та звітності.
1.2 Організація документообігу СМП.
Основою бухгалтерського обліку є чітке та обов'язкове документування усіх господарських операцій. При організації документування і документообігу СМП керуються вимогами Закону №996 (4) і Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.
Бухгалтерія СМП підприємств повинна створити пакети первинних документів відповідно до завдань обліку за кожною ділянкою (облік основних засобів, матеріальних цінностей, оплати праці, випуску та реалізації продукції, робіт, послуг, тощо)
Для документування господарських операцій СМП можуть застосовувати міжвідомчі форми. Їм також надано право самостійно розробляти первинні облікові документи з урахуванням особливостей господарської діяльності і потреб управління.
Бухгалтерія СМП також повинна визначити шляхи руху первинних документів від моменту створення до передачі в архів або знищення. Для цього розробляється графік документообігу з обов'язковим зазначенням виконавців, відповідальних за перевірку та обробку документів, дати виконання та пункти передачі документів для подальшої обробки, використання та зберігання.
Перевірені дані цих первинних документів реєструються і узагальнюються у облікових реєстрах, склад яких визначається формою бухгалтерського обліку, за допомогою рахунків та субрахунків спрощеного Плану рахунків.
1.3 Спрощений План рахунків бухгалтерського обліку.
Особливості господарської діяльності, різноманітність її видів обумовлюють можливість застосування СМП бухгалтерських рахунків спрощеного Плану рахунків, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2000 № 186 "Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку".
ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань
i господарських операцій суб'єктів малого підприємництва
Синтетичні рахунки Призначення
код назва
1 2 3
10 Основні засоби Облік та узагальнення інформації про основні засоби, iншi необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи
13 Знос необоротних активів Облік та узагальнення інформації про знос основних засобів, інших необоротних матеріальних активів i нематеріальних активів
14 Довгострокові фінансові інвестиції Облік та узагальнення інформації про довгострокові фінансові інвестиції
15 Капітальні інвестиції Облік та узагальнення інформації про капітальні інвестиції
18 Iншi необоротні активи Облік та узагальнення інформації про довгострокову дебіторську заборгованість, iншi необоротні активи
20 Виробничі запаси Облік та узагальнення інформації про сировину й матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тару й тарні матеріали, будівельні матеріали та матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, iншi матеріали, тварин на вирощуванні i вiдгодiвлi, малоцінні та швидкозношувані предмети i транспортно-заготiвельнi витрати
23 Виробництво Облік та узагальнення інформації про витрати на основне i допоміжні виробництва, виробничий брак
26 Готова продукція Облік та узагальнення інформації про готову продукцію, товари, транспортно-заготiвельнi витрати i торгову націнку
30 Каса Облік та узагальнення інформації про грошову готівку та грошові документи
31 Рахунки в банках Облік та узагальнення інформації про грошові кошти на рахунках у банках, еквівалентигрошових коштів та грошові кошти в дорозі
35 Поточні фінансові інвестиції Облік та узагальнення інформації про поточні фінансові інвестиції
37 Розрахунки з різними дебіторами Облік та узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками, з підзвітними особами, з іншими дебіторами, про короткострокові векселі одержані, про резерв сумнівних боргів
39 Витрати майбутніх періодів Облік та узагальнення інформації про витрати майбутніх періодів
40 Власний капітал Облік та узагальнення інформації про статутний,

 
 

Цікаве

Загрузка...