WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Підготовка організації і проведення аудиту на підприємстві - Курсова робота

Підготовка організації і проведення аудиту на підприємстві - Курсова робота

контролю залежить обсяг перевірки. Зниження ризику контролю дозволяє зменшити обсяг перевірки та спиратись на дані внутрішнього контролю привинесенні аудиторського висновку.
Загальний план
При підготовці загального плану і програми перевірки слід встановити рівень суттєвості (ступінь точності підготовленої бухгалтерської звітності клієнта, в межах якої її можна вважати достовірною).
План повинен складатись до початку конкретної роботи з клієнтом і повинен враховувати:
" умови договору на виконання аудиту;
" зміст аудиторського висновку, терміни його представлення;
" відповідальність аудитора, передбачену законодавством;
" відповідальність підприємства за бухгалтерську звітність, яка надається для перевірки;
" відповідальність підприємства за повноту і достовірність іншої необхідної інформації; систему і форму бухгалтерського обліку; список членів аудиторської робочої групи, тривалість роботи, бюджет часу і витрат;
" ступінь впливу на аудит нових бухгалтерських або аудиторських законів, нормативів, інструкцій;
" рівень суттєвості завдань аудиту;
" найбільш важливі етапи і завдання аудиту;
" ступінь довіри до надійності системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;
" порядок узгодження роботи внутрішніх аудиторів і співпрацю з ними;
" сутність і обсяг аудиторських доказів;
" умови, які вимагають особистої уваги (можливість помилки, обману тощо);
" ступінь аудиторського ризику;
" список помічників, які будуть використовуватись в аудиті.
При цьому слід врахувати такі фактори, як реальні затрати праці, необхідні для роботи, затрати часу попередньої перевірки, рівень суттєвості і проведення оцінки ризиків.
У складі загального плану повинна бути інформація про:
а) склад аудиторської групи;
б) їх підпорядкованість;
в) інструктаж;
г) перевірку якості роботи молодих старшими працівниками тощо.
У процесі роботи аудитори можуть вносити корективи та зміни до плану, при чому їх причини повинні докладно документуватись.
Якщо перевірка проводиться не вперше, доцільно вивчити матеріали попередньої перевірки, обговорити з клієнтом зміни, що відбулись в діяльності підприємства і в системі обліку, його проблеми, оцінити дії клієнта щодо усунення недоліків та виконання рекомендацій попереднього аудитора.
План бажано погодити з керівництвом фірми. Це дасть можливість узгодити аудиторські процедури з діяльністю персоналу підприємства.
Орієнтовна послідовність складання плану зображена в таблиці 2.
Таблиця 2. Порядок складання плану аудиту
Види робіт Приблизні строки виконання
Домовленість до контракту
- схвалення замовника та укладення контракту
- ознайомлення з особливостями діяльності клієнта та станом галузі
1. Рівень планування
- огляд результатів попереднього аудиту
- оцінка фінансових показників діяльності за попередній період
- розрахунок попереднього бюджету часу
2. Рівень планування
- зустріч із замовником
- коригування питань, поставлених перед аудитором
- підготовка програми проміжних аудиторських процедур
3. Рівень підготовки
- аудиторська перевірка
4. Рівень підготовки
- аудиторський звіт
5. Аудиторський висновок
Загальний план аудиту варто розробляти настільки детально, щоб аудитор мав можливість завдяки йому підготувати програму аудиту.
Вивчення системи внутрішнього контролю з метою планування аудиторських процедур
Будь-який економічний суб'єкт має свою цільову функцію, яка реалізується та досягається за допомогою ефективно діючого управління.
Однією з функцій управління окремим суб'єктом є внутрішній контроль. Суб'єкти внутрішнього контролю здійснюють порівняння планових і фактичних значень параметрів, проводять аналогію із зовнішнім економіко-правовим середовищем, виявляють відхилення в параметрах, визначають оцінку небезпечності розміру відхилень для суб'єкта господарювання, виявляють фактори, що викликали відхилення, а також визначають ступінь їх впливу, проводять підготовку інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.
Суть внутрішнього контролю
Внутрішній контроль, будучи функцією управління, виступає засобом двостороннього зв'язку між об'єктом управління і органом управління, інформуючи про дійсний стан об'єкта і фактичне виконання управлінських рішень. Внутрішній контроль - це процес, який забезпечує належне функціонування конкретного об'єкта, прийнятий управлінським рішенням і направлений на успішне досягнення поставленої мети. Основною його метою є об'єктивне вивчення фактичного стану справ у суб'єкта господарювання, виявлення та попередження тих факторів і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і досягнення поставленої мети, та доведення цієї інформації до органу управління. Внутрішній контроль за діяльністю цехів, бригад, ділянок та інших внутрігосподарських формувань проводиться в господарюючих суб'єктах їх керівниками і спеціалістами при виконанні ними своїх функціональних обов'язків, а також штатними контролерами, ревізорами та аудиторами.
Завдання внутрішнього контролю
Як функція управління, внутрішній контроль виконує такі завдання:
" дає інформацію щодо процесів, які відбуваються в суб'єкта господарювання;
" допомагає приймати найбільш доцільні рішення із загальних і спеціальних питань розвитку підприємства;
" надає можливість судити про правильність прийнятих рішень, своєчасність і результативність їх виконання;
" дозволяє своєчасно виявити і усунути ті умови і фактори, які не сприяють ефективному веденню виробництва і досягненню поставленої мети;
" дозволяє скорегувати діяльність суб'єкта господарювання або окремих його виробничих підрозділів;
" дає можливість встановити, які саме служби і підрозділи підприємства, а також напрямки його діяльності сприяють досягненню поставленої мети і підвищенню результативності діяльності підприємства.
Перевагою внутрішнього контролю є те, що він здійснюється як попередній, поточний (оперативний) і наступний, може бути документальним, фактичним і комбінованим; може проводитись у вигляді: ревізії, тематичної перевірки, розслідування та службового розслідування.
У зв'язку з цим внутрішній контроль є одним із найбільш ефективних (за умови вмілого використання функцій контролю) засобів контролю органами управління.
Суб'єкти
Суб'єктами внутрішнього контролю є:
" управлінський персонал та спеціалісти, до функцій яких входить попередній, поточний та наступний контроль;
" обліковий персонал на чолі з головним бухгалтером, якому належать функції контролю на всіх етапах відображення господарських процесів;
" спеціальні внутрішні контролюючі служби, створені на підприємстві з метою проведення того чи іншого контролю:
" спостережні ради;
" ревізійні комісії;
" інвентаризаційні комісії;
" комісії для

 
 

Цікаве

Загрузка...