WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Підготовка організації і проведення аудиту на підприємстві - Курсова робота

Підготовка організації і проведення аудиту на підприємстві - Курсова робота

системи внутрішнього контролю;
" розмір необхідної вибірки;
" попередню оцінку власного ризику;
" попередній розрахунок витрат часу на аудиторську перевірку;
" попередній розрахунок власної спроможності.
Для визначення всіх аспектів незалежності аудитора збір інформації про нового клієнта досить часто здійснюється за неофіційними каналами шляхом проведення усного опитування осіб, які мають відповідні стосунки з потенційним замовником (юристи, банкіри, постачальники, покупці, контролюючі органи та інші джерела інформації).
Офіційним джерелом інформації з цього приводу є попередній аудитор. Аудитор, що має проводити аудит, може звернутись з проханням до попереднього аудитора з метою одержання всієї необхідної інформації щодо клієнта. Проте для цього він повинен отримати дозвіл замовника на контакт з попереднім аудитором.
У процесі проведення підготовчої роботи, тобто початкового вивчення підприємства, аудитор зобов'язаний:
" визначити приблизний обсяг роботи та тривалість перевірки;
виділити найбільш важливі питання аудиту;
" з'ясувати питання, які вимагають особливої уваги (можливість матеріальних помилок, обману або залучення інших підприємств, організацій до сфери зловживань тощо);
" визначити ступінь довіри до облікової системи і внутрішнього контролю клієнта;
" встановити суть і обсяг необхідних аудиторських доказів;
" проаналізувати роботу суб'єктів внутрішнього контролю і можливість їх залучення до аудиту;
" вивчити доцільність залучення інших аудиторів для проведення аудиту у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства, виділених на окремі баланси;
" виявити необхідність залучення експертів.
У відповідності з обсягом і складністю роботи встановлюється та погоджується з клієнтом вартість аудиту. Якщо клієнт невпевнений в обґрунтованості суми, слід підкріпити її величину відповідними розрахунками. Погоджена сума вказується в договорі на проведення аудиторської перевірки.
Підготовчий процес закінчується складанням договору на проведення аудиту.
Якщо керівництво аудиторської фірми прийняло рішення почати аудит і договір про проведення аудиту був підписаний обома сторонами, аудитору необхідно одержати подальшу більш детальну інформацію для підготовки до планування аудиту.
Підготовчі роботи
Під час підготовки до планування аудиту необхідно:
" вивчити організаційно-управлінську структуру підприємства;
" отримати інформацію про види діяльності і номенклатуру продукції, яка виготовляється підприємством;
" розрахувати основні економічні показники діяльності підприємства та провести фінансовий аналіз діяльності підприємства за попередній звітний період;
" провести аналіз структури власного і залученого капіталу;
" ознайомитись з технологічними особливостями виробництва продукції;
" провести аналіз інформації про основних покупців і постачальників;
" з'ясувати порядок розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства;
" отримати інформацію про дочірні та споріднені підприємства;
" провести аналіз системи внутрішнього контролю;
" проаналізувати робочу програму внутрішнього аудиту;
" перевірити виконання рекомендацій, наданих за результатами попереднього аудиту;
" ознайомитись з актами перевірок державних контролюючих органів;
" ознайомитись зі змінами в діяльності підприємства, які відбулися з моменту останнього аудиту.
Джерелом отримання інформації про діяльність підприємства для аудитора можуть бути:
" статут підприємства;
" документи про реєстрацію підприємства;
" протоколи засідань ради директорів, зборів акціонерів або інших аналогічних органів управління підприємства;
" документи, які регламентують облікову політику підприємства;
" бухгалтерські документи та звітність;
" статистична звітність;
" документи планування діяльності підприємства;
контракти, договори, угоди;
" внутрішні звіти аудиторів, консультантів;
" внутрішні інструкції;
" акти податкових перевірок;
" документи з арбітражних та судових справ;
" документи, які регламентують виробничу і організаційну структуру підприємства, а також список його філій і дочірніх компаній;
" відомості, отримані з бесід з керівництвом, про існування споріднених підприємств;
" інші джерела
Аудитові (аудиторській фірмі) для правильної оцінки початкових залишків по рахунках, якщо існує така необхідність, попередній аудитор надає відповідні пояснення. За згодою підприємства він дає пояснення аудитору, який починає роботу, використовуючи свою робочу документацію.
Оцінка системи внутрішнього контролю
Щоб повніше визначити характер, обсяг і зміст аудиторських процедур на етапі планування аудиту, аудитор повинен дати оцінку системі бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю у клієнта. В процесі такої оцінки встановлюється ймовірність наявності помилок в бухгалтерському обліку, які впливають на достовірність фінансової інформації. При цьому слід мати на увазі, що система внутрішнього контролю не може дати абсолютних гарантій щодо його ефективності, оскільки:
" ніхто не може гарантувати відсутність корисливих мотивів у працівника, наділеного владою;
" керівництво часто ігнорує контроль, який воно саме встановило;
" незважаючи на відбір кваліфікованих кадрів, які заслужили довіру, можливий вплив на них як всередині, так і за межами підприємства;
" можливі помилки і неточності в записах, підрахунках в результаті нерозуміння завдання, втоми або неохайності.
Враховуючи наведені обмеження ефективності внутрішнього контролю, зовнішній аудитор повинен дати оцінку результативності внутрішнього контролю за наступними ознаками:
" ступінь незалежності внутрішнього контролю;
" чисельність, кваліфікація і досвід персоналу, який займається внутрішнім аудитом;
" масштаб, глибина, напрямок і строки проведення перевірок суб'єктами внутрішнього контролю;
" огляд всіх документів, які стосуються внутрішнього аудиту, перевірок, які може надати клієнт;
" ступінь впливу органів управління на роботу суб'єктів внутрішнього контролю.
На початковому етапі планування рекомендується виконати аналітичні процедури, які допоможуть аудитору виявити вагомі для аудиту питання і тим самим краще спланувати роботу. Це може бути тестування економічних показників за декілька років, виявлення значних відхилень, що свідчать про необхідність загострення уваги на цих позиціях, тестування облікових даних по місцях тощо.
Важливим етапом у підготовці загального плану перевірки є вивчення системи бухгалтерського обліку, оцінка системи внутрішнього контролю, які здійснюються шляхом:
" аналізу відповідної документації;
" бесід з керівництвом;
" опитування персоналу, зайнятого в цих системах.
Від оцінки системи бухгалтерського обліку і внутрішнього

 
 

Цікаве

Загрузка...