WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Планування, стадії і процедури аудиту - Курсова робота

Планування, стадії і процедури аудиту - Курсова робота

розрахунках, економічному аналізі).
Порівняльно-зіставні - передбачають порівняння і зіставлення об'єкта з його аналогом, затвердженими зразками, нормативно-правовими актами для виявлення відхилень від них. Слід зазначити, що причини відхилень досліджують за допомогою інших контрольно-аудиторських процедур. Порівняльно-зіставні процедури широко використовують разом з іншими методичними прийомами аудиту, але особливо важливу роль вони відіграють при дослідженні документів.
Аудитор одержує аудиторські свідчення шляхом застосування однієї або кількох із процедур, які він безпосередньо використовує під час аудиту аідприємства:
" перевірка;
" спостереження;
" опитування ;
" підтвердження;
" підрахунки.
Перевірка - складається із вивчення бухгалтерських регістрів; документів, які дають змогу зібрати аудиторські свідчення різного ступеня надійності. До основної категорії документальних аудиторських свідчень, які мають різний ступінь надійності належать: аудиторські свідчення , які створенні і зберігаються трьома особами; документальні аудиторські свідчення, які зберігаються в клієнта.
Спостереження - аналіз процесу або процедури, що використовується іншими особами.
Опитування - зберігання інформації від обізнаних осіб клієнта і позамежами їх. Воно може дати аудитору нову інформацію або підтвердити стару інформацію.
Підрахунки - перевірка відповідності сум, які зазначені в регістрах обліку і первинних документах.
Отже, контрольно-аудиторські процедури - це дії, які конкретизують застосування методичних прийомів контролю процесу розширеного відтворення суспільно необхідного продукту, забезпечують виявлення конфліктних ситуацій з метою їх своєчасного усунення.
Висновок.
З прийняттям Закону "Про аудиторську діяльність" в нашій державі дещо вщухли дискусії про право існування професії аудитора, цьому також допомогли Національні нормативи аудиту Аудиторської палати України та Кодекс професійної етики аудиторів України, які набули чинності з 1 січня 1999р.
Саме тепер важливо зіставити відповідність вимог національних нормативів до аудиту, нових вимог до обліку і звітності, щоб виявити і усунути певні неузгодженості. Хоча національні нормативи аудиту грунтуються на Міжнародних стандартах аудиту, і, на перший погляд, таких неузгодженостей не повинно бути. Проте слід врахувати, що новий підхід до ролі аудитора потребує низки змін у чинних актах законодавства, для того, щоб створити юридичне забезпечення цієї ролі.
Що стосується даної теми, то на мою думку, вона є актуальної в даний час. Насамперед це стосується планування аудиту, якщо аудитор вірно складе аудиторський план і програму аудиту, то у нього не буде проблем щодо самого проведення аудиту на підприємстві. Аудитор повинен займатись плануванням дуже ретельно, не поспішати з рішеннями про виконавців аудиту, адже кожен аудитор є фахівцем в окремих галузях.
Процедури аудиту також займають вагоме місце в аудиторській перевірці. Адже, щоб ретельно і правильно перевірити клієнта необхідно в конкретній ситуації вибрати таку процедуру, щоб вона в повній мірі забезпечила правильність перевірки інформації наданої замовником. А це в наш час дуже важливо тому, що аудитор діє в інтересах клієнта.
Отже, роглянувши дану тему, можна з впевненістю сказати, що розгляд даної теми потребує уваги і на сьогоднішній день в нашій державі, тому що нехтуючи даними питаннями, аудитори не зможуть правильно проводити аудиторську перевірку.
Література:
1. Закон "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993р. зі змінами і доповненнями 26 береня 1996р.
2. Кодекс професійної етики аудиторів України від 18.12.98.
3. Національний норматив аудиту № 9 " Планування"
4. Положення про ліцензування аудиту затверджене АПУ від 17 лютого 1994р. №12
5. Білуха М.Т. Курс аудиту: - К.: Вища школа- Знання, 1998, 574с.
6. Жила В.Т. Ревізія і аудит : - К.: МАУП, 1998, 96с.
7. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту: - К.: Ділова Україна - 1996, 370с.
8. Лабынцев Н.Т. Аудит: - М.: ПРИОР- 1999.- 208с.
9. Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Автоматизация аудита: - М.: ЮНИТИ, 1999.-336с.
10. Шишкин А.К. Учет, анализ, аудит: - М.: ЮНИТИ, 1996.-496с.
11. Вимоги ло аудиту в умовах реформування обліку і звітності в Україні //Аудит, ревізія, контроль// №10, 1999р., с38-42.
Додатки
Додаток 1.
План аудиту.
Види робіт Строки виконання
Схвалення замовника та укладання договору. Ознайомлення з особливостями діяльності клієнта та станом галузі.
Березень
Перший рівень планування: огляд результатів попереднього аудиту; оцінка фінансових показників діяльності за І квартал; розрахунок попереднього бюджету часу.
Квітень-травень
Другий рівень планування: огляд звітності за ІІ квартал; коригування бюджету часу; аналіз звітності;підготовка меморандуму планування; зустрічі з замовником; підготовка програми проміжних аудиторських процедур
Липень-серпень
Проміжні аудиторські процедури Вересень-листопад
Процедури в кінці звітнього року. Заключні процедури Грудень-лютий
Отримання пояснень керівництва та юриста. Звіт Останній день роботи
Додаток 2.
Бюджет витрат часу.
Об'єкти перевірки Витрати часу за категоріями персоналу
Всього
год.
Факт.
год.
Пояснення відхилень
Асист. 1 Асист. 2 Ст. аудит.
Грошові кошти 30 2 32 28
Дебітори 60 5 65 110 v
Запаси 30 30 5 65 96 v
Основні засоби 20 10 30 33
Інвестиції 5 5 7
Інші активи 5 5 3
Кредитори 10 10 3 23 22
Разом 90 100 35 225 299
Додаток 3.
Програма аудиту коштів у касі та касових операцій.
Завдання
Процедури перевірки Терміни проведення Обсяг перевірки Посилання на робочі документи
Оцінка системи внутрішнього
контролю Оцінка системи внутр. контролю. Встановленя наявності договору з касиром про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
проміжний аудит
Суцільна
Систематичного здійснення інвентаризації коштів у касі проміжний аудит
Суцільна
Результатів інвентаризації проміжний аудит на 31.02 Суцільна
Своєчасності оприбуткування коштів проміжний аудит Вибіркова
Акуратності ведення касових документів проміжний аудит Вибіркова
Відповідності умов обладн. приміщення каси, зберіг-ня коштів, цінних паперів проміжний аудит Суцільна
Реальність існування Спостереження за інвента-
ризацією грош. коштів на 31.12 звітн. року Суцільна
Право власника Вивчення прибуткових ка-
сових ордерів, витягів банку проміжний аудит Вибіркова

 
 

Цікаве

Загрузка...