WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія - Контрольна робота

Контроль і ревізія - Контрольна робота


К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А
з дисципліни
" Контроль і ревізія "
З А В Д А Н Н Я
1. Зробити розрахунок фінансових санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки, якщо документальною перевіркою касових операцій підприємства "Х,Лтд" за період 01.01.2002 р. по 05.01.2002 р. у касовій книзі підприємства відображено рух коштів, наведений у таблиці .....................................- 3
2. Способи створення неврахованих надлишків матеріальних цінностей та методи їх виявлення ..............................................................................................................................…...- 5
3. Ревізія розрахункових та кредитних операцій .............................................................…....- 7
4. Ревізія достовірності обліку основних засобів та ТМЦ ......................................….... - 9
Література ..............................................................................................................................................- 15
1. Зробити розрахунок фінансових санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки, якщо документальною перевіркою касових операцій підприємства "Х,Лтд" за період 01.01.2002 р. по 05.01.2002 р. у касовій книзі підприємства відображено рух коштів, наведений у таблиці № 1.1.
Таблиця № 1.1. Довідка про рух готівкових коштів по касі підприємства "Х,Лтд" за період 01.01.2002 р. по 05.01.2002 р.
Дані касової книги Дата
01.01 02.01 03.01 04.01 05.01
Сума готівки на початок дня 0 11208 808 308 233
Виручка від реалізації 80 200 350 0 150
Отримано готівки з банку для виплати зарплати 12000 0 0 0 0
Поверненно невитрачених коштів виданих під звіт 98 0 0 0 20
Видана зарплата 650 10600 800 0 0
Видано кошти під звіт 200 0 0 0 0
Видана метеріальна допомога 120 0 50 75 0
Здано готівку в банк 0 0 0 0 50
Розрахуємо штрафні санкції за порушення норм регулювання обігу готівки у касі підприємства у вигляді таблиці № 1.2.
Таблиця № 1.2
Дата Всього
01.01 02.01 03.01 04.01 05.01
Залишок коштів на кінець дня 11208 808 308 233 353 -
Сума витраченої готівки з виручки 220 75 295
Сума нецільового використання коштів 22,0 22,0
Сума незаконного перевищення ліміту залишку готівки в касі 103,0 233,0 158,0 278,0 772,0
Сума штрафу 22,0 103,0 453,0 233,0 278,0 794,0
В порушення п. 2. 13 Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління національного банку Україні 19. 02. 2001 року N 72, зареєстрованого в Мінюсті України 15.03.2001 року за N 237/5428, де передбачено:
"Підприємства (підприємці), що мають поточні рахунки в установах банків, одержують готівку з цих рахунків в установах банків у межах наявних коштів і витрачають її виключно на цілі, які визначені в грошовому чеку та не суперечать чинному законодавству України. " ПП "Х, Лтд" 01.01.2002 року з отриманої готівки з установи банку для виплати зарплати видало кошті під звіт в розмірі 22,0 грн.
Пунктом 1, абз. 7 Указу Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 12.08.95 року N 436 з послідуючими змінами, доповненнями від 11.05.1999 року N 491/99 за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням - передбачені фінансові санкції у розмірі витраченої готівки , а саме в сумі 22,0 грн.
В порушення п. 2. 12 Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління національного банку Україні 19.02.2001 року N 72, зареєстрованого в Мінюсті України 15.03.2001 року за N 237/5428, де передбачено:
"Підприємства, що мають податковий борг, здійснюють виплати, що пов'язані з оплатою праці, виключно за рахунок коштів, одержаних з установ банків." ПП "Х,Лтд" видало з виручки зарплату та матеріальну допомогу 03.01.2002 року - в розмірі 220,0 грн., 04.01.2002 року - в сумі 75,0 грн.
Згідно п. 1. 2 Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління національного банку Україні 19.02.2001 року N 72, зареєстрованого в Мінюсті України 15. 03. 2001 року за N 237/5428, де передбачено:
"виплати, пов'язані з оплатою праці - виплата основної та додаткової заробітної плати, заохочувальні та компенсаційні виплати та інші виплати,що не входять до фонду оплати праці... "
Пунктом 1, абз. 4 Указу Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України" від 12. 08. 95 року N 438 з послідуючими змінами, доповненнями від 11.05.1999 року N 491/99 за витрачання готівки з виручки, отриманої від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень, на виплату заробітної плати, матеріального заохочення, допомог, усів видів компенсацій при наявності податкової заборгованості передбачені фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі здійснення виплат, а саме в сумі 295,0 грн.
В порушення п. 2. 9 Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління національного банку Україні 19.02.2001 року N 72, зареєстрованого в Мінюсті України 15.03.2001 року за N 237/5428, де передбачено:
"Підприємства зобов' язані здавати готівкову виручку понад установлений ліміт каси в порядку і строки, визначені установою банку для зарахування на їх поточні рахунки ... " ПП "X, Лтд" не здало до банку залишок коштів понад установлений ліміт каси 75,0 грн., а саме: 02.01.2002 року в сумі 103,0 грн., 03.01.2002 року - 233,0 грн. , 04.01.2002 року - в сумі 158,0 грн., 05.01.2002 року - в сумі 278,0 грн.
Пунктом 1, абз. 2 Указу Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 12. 06. 95 року N 436 з послідуючими змінами, доповненнями від 11.05.1999 року N 491/99 за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах, передбачені фінансові санкції у двократному розмірі сум, виявленої понадлімітної готівки за кожний день.
Таким чином, фінансові санкції складають 1544,0 грн.
(772,0 грн. х 2 = 1544,0 грн. )
2. Способи створення неврахованих надлишків матеріальних цінностей та методи їх виявлення.
Вартість товарів, що входять до складу товарно-матеріальних запасів підприемства, відображається в обліку у відповідності з принципом собівартості, який можна визначити таким чином:
Базисною величиною для обліку вартосгі товарно-матеріальних запасів є вартість, яка становить собою ціну, сплачену за ці товари; або вартість того, що було використано, щоб придбати ці активи. Відносно товарно-матеріальних запасів вартість визначається як сума витрат, які прямо чи побічно мали місце у зв'зку з придбанням відповідних активів і доведенням їх до поточного стану, а також приставленням їх до теперішнього місця перебування .
3гідно з принципом вартості, побічні витрати, що мають місце у зв'зку з придбанням товарів (такі, яквартість транспортування, страхування, зберігання і так далі),

 
 

Цікаве

Загрузка...