WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

створення сприятливої атмосфери з точки зору оподаткування та інвестиції для малого бізнесу. Важливим елементом державної фінансової підтримки зовнішньо-економічної діяльності являються договірні відносини з іншими країнами, укладені для уникнення подвійного оподаткування із метою створення режиму найбільшого сприяння в зовнішній торгівлі. Україна на цьому шляху досягла ряд переваг. Українська держава активним чином стимулює експорт, надаючи експортерам пільги при сплаті податку на добавлену вартість та акцизного збору.
Така політика обумовлена тим, що експортні операції забезпечують притік в країну іноземної валюти, що покращує її платіжний баланс. На ряду з безумовними перевагами існують недоліки. З 1.01.1995 року урядом були скасовані податкові пільги при сплаті податку на прибуток для підприємств з іноземними інвестиціями. Однак для стимулювання іноземних інвестицій та частина податків, яка направлена на інвестиційну діяльність, повинна бути пільговою. Розумним кроком було звільнення від податку на прибуток на протязі 5 років тих підприємств, в які було інвестовано понад 100000 $ США. На даному ж етапі ставка податку на прибуток становить 30%, при відсутності інвестиційних податкових пільг. Світова ж практика свідчить, що інвестори цікавляться насамперед тими країнами, в яких номінальна ставка податку нижча середньо-світової, яка становить 30-35%. На даному етапі розвитку економіки України із всього арсеналу стимулів для зниження податку на прибуток найбільш важливим здається більш повне застосування інвестиційних податкових знижок. До явних переваг таких стимулів серед інших відноситься те, що вони спрямовані на реінвестування. Крім того на відміну від низької ставки податку, яка дає переваги власникам вже вкладеного капіталу, заохочується вкладення довгострокового капіталу. В результаті компанії вкладають капітали на довгостроковий термін. Спрямовуючи капітал на цільове використання інвестиційні податкові знижки сприяють зменшенню капіталовкладень за кордон. Однак головною перевагою інвестиційних податкових знижок є те, що вони забезпечують більший приплив коштів в держбюджет в порівнянні з низькою номінальною ставкою податку. Окрім введення інвестиційних податкових знижок, доцільно було б також диференціювати підхід до оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями не стільки від долі іноземного капіталу в статутному фонді, скільки від виду діяльності. З метою залучення іноземних інвестицій в переробні галузі промисловості, матеріальні виробництва держава може для спільних підприємств встановити мінімальні номінальні ставки податку, якщо вони працюють в вищенаведених галузях. В той же час підвищити ставки податку на прибуток спільних підприємств, які займаються посередницькою діяльністю та в сфері послуг. Податкова система України наряду з фіскальною функцією, ще повинна виконувати стимулюючу функцію. Основним напрямком стимулювання зовнішньо-економічної діяльності є лібералізація оподаткування валютної виручки та імпорту товарів, які ввозяться в Україну на основі принципу порівняльної переваги. Необхідно зменшити обсяг обов'язкового продажу валютної виручки НБУ, та активізувати проведення валютних операцій, звільнивши підприємство-експортера від сплати податку на прибуток від продажу валюти.
Україні на даному етапі розвитку економіки необхідно створити законодавчу базу, яка б відповідним чином сприяла розвитку зовнішньо-економічної діяльності та підвищення рівня економічного розвитку в цілому.
Список литератури.
1.Андpiйчук В., Киpиченко О. Рефоpми i зовнiшня тоpгiвля. Полiтика i час.1997. N3 с.24-31.
2. Беляєв В. У pамках СНД: Зовнiшня тоpгiвля Укpаїни. Полiтика i час. 1997 p. N1.с.22-26.
3.Введение в pыночную экономику: Учебное пособие для
экономических специальных вузов.Под pедакцией А.Я.Лившица,Н.Н.Никулиной. М.:"Высш.школа.",1994 , 447 с.
4.Внешнетоpговые документы: контpакты, соглашения, тpанспоpтные документы, финансовая отчетность.К.:"Инфоpм-Гео",1992. 128 с.
5.Внешнетоpговые сделки Составитель Н.С.Гpинько.Сумы:Фиpма "Реал",1994.464 с.
6.Декpет Кабiнету Мiнiстpiв "Пpо систему валютного pегулювання i валютного контpолю" вiд 19.02.1993 p.
7.Iнстpукцiя пpо поpядок здiйснення pозpахункiв у iноземнiй валютi за експоpтно-iмпоpтними опеpацiями на умовах вiдстpочки платежiв чи поставок. Наказ НБУ вiд 16.06.1994 p. N139 (зi змiнами вiд 22.02.1995 p.)
8. Iнстpукцiя пpо поpядок pеєстpацiї пpедставництв iноземних суб'єктiвгосподаpської дiяльностi в Укpаїнi. Наказ МЗЕЗ тоpгу вiд 18.01.1996 p.
9.Закон Укpаїни "Пpо зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" вiд 16.04.1991 p.
10.Закон Укpаїни "Пpо опеpацiї з давальницькою сиpовиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiд 15.09.1995 p.
11.Закон Укpаїни "Пpо поpядок здiйснення pозpахункiв в
iноземнiй валютi" вiд 23.09.1994 p. (зi змiнами вiд 07.05.1996 p.)
12.Закон Укpаїни "Пpо pежим iноземного iнвестування" вiд
19.03.1996 p.
13.Занятие для оптимистов:экспоpт-импоpт Укpаины в 1996 году: Внешняя тоpговля.Бизнес. 1996. 3 декабpя. с.14-15.
14.Кокоть В. Пpiоpитети зовнiшньоекономiчних зв'язкiв
Укpаiни. Закон i бiзнес.1996.7 лютого.с.2
15.Колосов О.Iноземнi iнвестицii за будь-яку цiну? Фiнансова Укpаiна.1997.8 квiтня.с.9
16.Макконелл Кемпбелл Р., Бpю Стэнли Л.Экономика. т.2.М.:"Республика". 1992. 400 с.
17.Михайлов В. Внешняя тоpговля Укpаины: тенденции, оценки. Финансовая Укpаина.1996.5 июля.с.27.
18.Михайлов В. Заpубежные инвестиции в экономику Укpаины: Ожидания и pеальность. Финансовая Укpаина.1996.5 июля.с.23.
19.Пеpесада А.А. Основы инвестиционной деятельности. К:"Издательство либpа", 1996.344 с.
20.Плотников А. Такой нужный капитал: Инвестиции: пpивлечение и стимулиpование. Посpедник.1996.2 октябpя.с.15
21."Положення пpо поpядок контpолю та звiтностi щодо викоpистання майнових цiнностей, якi iнвестуються за межами Укpаїни" вiд 19.02.1929 p.
22.Полунєєв Ю. Фiнансування та стpахування експоpту в Укpаїні. Банкiвськi спpави.1997 p.N1.с.24-25.
23.Рузавин Г. Основы pыночной экономики.М.:" Республика",1996. 450 с.
24.Савєльєв В. Зовнiшньоекономiчнi вiдносини: стpатегiя pозвитку. Дiло.1996.N18.с.13.
25.Семюельсон П. Ноpдгауз В. Макpоэкономика. К: "Видавництво Лiбpа".1995.500 с.
26.Сiденко В. Зовнiшньоекономiчнi вiдносини Укpаїни:
Пpоблеми pефоpмування. Вiсник НАН Укpаїни. 1996 p. N11-12.с.20-26.
27.Соколенко С.Н. Совpеменные миpовые pынки и Укpаина.-К.:"Демос".1995.354 с.
28.Указ Пpезидента Укpаїни "Пpо pегулювання баpтеpних
(товаpообмiнних опеpацiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" вiд 27.01.1995 p.
29.Указ Пpезидента Укpаiни "Пpо спpавляння податку на добавлену ваpтiсть з iмпоpтних товаpiв" вiд 30.06.1995 p.
30.Фiлiпенко А. Особливостi pозвитку iноземного iнвестування в економiку Укpаiни. Фiнанси Укpаiни.1997 p. N2 с.79-82.
31.Шкiль О. Концепцiя визначення пpiоpитетiв i "точок" для iнвестицiй. Економiка Укpаїни.1996 p.N9.c.87-88.

 
 

Цікаве

Загрузка...