WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

товарів, (придбаних на території України за валюту шляхом товарообмінних операцій або отриманих безкоштовно), їм повертаються суми акцизного збору виходячи з митної вартості пропорційно сумі іноземної валюти, яка фактично надійшла на рахунок підприємства, але не вищої сум акцизного збору, сплачених до бюджету виготовлювачем або постачальником підакцизних товарів, якщо не минув річний термін з дня надходження відповідних сум до бюджету. Повернення проводиться фінансовими органами за висновками податкової інспекції у 50ти денний термін після подання вищевказаними підприємствами письмової заяви з документальним підтвердженням:
а) про надходження коштів в іноземній валюті на розрахунковий рахунок;
б) про перетин товаром митного кордону (вантажна митна декларація з штампом митниці "пропуск дозволено", а у відповідних випадках - про відвантаження товару)4
В) про покупку товару (розрахункових документів; доручень, вимог-доручень, вимог);
г) про сплату підприємством-виготовлювачем під акцизного товару акцизного збору, підтверджену податковим органом довідкою;
д) на товари, що підлягають квотуванню і ліцензуванню, копії ліцензії та документів на отримання квот.
Всі інші аспекти впровадження і сплати акцизного збору аналогічні вищенаведеному податку на добавлену вартість.
Розглянемо податок на прибуток.
Балансовий прибуток підприємства - це загальна сума його прибутку від всіх видів діяльності за звітний період, отримана як на території України, і континентальному шельфі, у виключній економічній зоні, так і за її межами, яка відображена в його балансі і включає прибуток від реалізації продукції, в тому числі продукції допоміжних і обслуговуючих виробництв, що не мають окремого балансу, основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів ресурсів та матеріальних цінностей, а також прибуток від орендних операцій, роялті а також від під реалізаційних операцій.
Платниками податку на прибуток є:
- суб'єкти підприємницької діяльності, бюджетні організації в частині здійснення госпрозрахункової діяльності, банки крім НБУ і його установ, за вийнятком госпрозрахункових, а також підприємств пенітенціарних закладів, які є юридичними особами згідно з законодавством України, міжнародні організації, що не мають імунітету та дипломатних привілеїв і здійснюють підприємницьку діяльність в Україні;
- філії , відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що складають окремий баланс та мають розрахунковий рахунок;
- не резиденти, які здійснюють підприємницьку діяльність через постійні представництва, розташовані на території України;
- не резиденти, які здійснюють репатріацію прибутків отриманих з джерел на території України.
НБУ і його установи сплачують до державного бюджету суму перевищення валових доходів над видатками згідно з кошторисом витрат, затверджених Верховною Радою України.
Об'єктом оподаткування податку на прибуток є балансовий прибуток платника податку, збільшений на:
- суму коштів фондів, створених платником податку за рахунок собівартості продукції, робіт, послуг використаних ним не за цільовим призначенням;
- суму коштів включаючи валютні цінності, вартість матеріальних цінностей і нематеріальних активів, включаючи корпоративні права, цінні папери, одержаних платником податку від інших суб'єктів підприємницької діяльності на власні потреби безкоштовно чи у вигляді безповоротної фінансової допомоги або не врахованих на рахунку реалізації.
Для цілей оподаткування балансовий прибуток зменшується на суму:
- прибутку від володіння корпоративними правами;
- податку на майно підприємств, що вноситься до бюджету згідно з законодавством України;
- податку на землю, що використовується у сільському господарстві або виробничому обороті;
- податку з власників транспортних засобів;
- витрат на утримання об'єктів соціально-культурної сфери, що перебувають на балансі підприємства;
- грошових коштів, матеріальних цінностей і нематеріальних активів підприємств, перерахованих до фондів, установ закладів, громадських та релігійних організацій, метою діяльності яких не є отримання прибутку, для здійснення екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної освітньої, наукової та благодійної діяльності, але не більше 4 % балансового прибутку;
- прибутку від реалізації інвесторам належної йому частки житла та об'єктів торгівлі і соціально-побутового призначення, збудованих за рахунок його коштів для військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного законодавства України.
При визначенні прибутку від реалізації продукції, виручка зменшується на суму нарахованого податку на добавлену вартість, акцизного збору, ввізного мита і митного збору та інших обов'язкових зборів і платежів, визначених чинним законодавством, а також на суму витрат виробництва, що відносяться на собівартість реалізованої продукції.
Розглянемо ставки податку на прибуток. Прибуток підприємств, включаючи підприємства, засновані на власності окремого громадянина України, оподатковується за базовою ставкою 30 %.
Прибуток від посередницьких операцій, аукціонних торгів матеріальними цінностями, крімцінних паперів, корпоративних прав, валютних цінностей оподатковується за ставкою 45%.
Прибуток від проведення лотерей, від казино, інших гральних домів, ігрових автоматів з грошовим виграшем та іншого грального бізнесу оподатковуються за ставкою 60 %, якщо інше не встановлено законодавством про оподаткування доходів отриманих від грального бізнесу.
Від сплати податку на прибуток звільняються:
- підприємства - з прибутку, отриманого від виробництва сільськогосподарської продукції та продукції її переробки на власних переробних потужностях, включаючи міжгосподарські підприємства, за вийнятком прибутку отриманого від квітково-декоративного рослинництва, виробництва спирту, лікеро-горілчаних виробів, пива, хутряних та тютюнових виробів, вино матеріалів, крім тих, що реалізуються для наступної переробки;
- рибні господарства та риболовецькі колгоспи - з прибутку від вилову риби та її переробки на власних виробничих потужностях;
- ветеринарно-санітарні заводи - з прибутку отриманого від збору та утилізації трупів загиблих тварин і виробництва з них білково-кормових добавок;
- будівельні, монтажні, проектні та інші підприємства і організації з прибутку отриманого в результаті спорудження в сільській місцевості житла, об'єктів побуту, культури, торгівлі, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, освіти, зв'язку, а також шляхів, енергетичних, газових та водорозподільних систем, тваринницьких приміщень, інженерно-технічних комплексів машинно-тракторного парку та інших об'єктів, які впливають на поліпшення соціального становища села.
Суми податку на прибуток зменшуються:
- до 20 % - на відшкодування витрат підприємства на реконструкцію і модернізацію активної частини основних фондів, здійснених в оподатковуваному періоді, у разі повного використання на цю мету амортизаційних відрахувань і залишків коштів

 
 

Цікаве

Загрузка...