WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податки з юридичних осіб - Дипломна робота

Податки з юридичних осіб - Дипломна робота

інкасації готівки в банківській установі, яка обслуговує платника податку;
- або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного представлення результатів робіт (послуг) платником податку.
Датою збільшення валового доходу у випадку здійснення бартерних (товарообмінних) операцій вважається будь-яка з подій , яка сталася раніше:
- або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного представлення результатів робіт (послуг) платником податку;
- або дата оприбуткування товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання результатів робіт (послуг) платником податку;
Датою збільшення валового доходу у випадку реалізації товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата надходження таких коштів на розрахунковий рахунок платника податку або дата отримання компенсації в будь-якому іншому вигляді, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед таким бюджетом.
Датою збільшення валових доходів кредитора від здійснення кредитно-депозитних операцій є дата нарахування відсотків (комісійних) в терміни, визначені кредитним (депозитним) договором.
Прибуток платників податку, включаючи підприємства, створені на власності окремої фізичної особи, обкладається податком за ставкою - 30% об'єкта оподаткування.
Валові доходи від страхової діяльності (крім страхування ризиків життя) страховиків-резидентів оподатковується за ставкою 3% від суми валового доходу, отриманого від страхової діяльності.
За ставкою 15% оподатковується:
- рибуток від продажу іноваційного продукту, заявленого при реєстрації в інноваційних центрах;
- дохід нерезизидента з джерелом його походження з України, отриманий таким нерезидентом від впровадження господарської діяльності при виплаті цього доходу резедентом або постійним представництвом нерезидента (у тому числі, якщо дохід перераховується на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях), крвм доходів від здійснення портфельних інвестицій у процентні облігації чи процентні казначейські зобов'язання, випущені (емітовані) за рішенням резидента, зокрема уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування (за винятком облігацій зовнішніх державних позик України), доходів на безпроцентній (дисконтні) облігації чи казначейські зобов'язання;
- дохід нерезидента, отриманий у вигляді дивідендів.
Суми доходів нерезидентів, що виплачуються резидентами як оплата вартості фрахту транспортних засобів, оподатковуються за ставкою 65.
Для підприємств гірнично-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року, тимчасово встановлюється ставка оподаткування прибутку у розмірі 30% діючої ставки.
Не підлягають оподаткуванню виграші у державних грошових лотореях.
Звільняються від оподаткування прибуток підприємств, заснованих всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інівалідів, які мають там основне місце роботи, становить на менш як 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% від суми витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат.
Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів.
Звільняється від оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо ці кошти використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття Чорнобильської АЕС з експлуотації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему на період проведення цих робіт.
Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами, у вигляді процентів або доходу (дисконту) на деожавні цінні папери, продані (розміщені) нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів - нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані Україною позики (кредити або державні зовнішні запозичення), що відображаються у державному бюджеті України чи кошторисі НБУ.
Пільга у вигляді зниження ставки оподаткування прибутку від продажу інноваційного продукту інноваційними центрами діє протягом перших трьох років після державної реєстрації продукції як їноваційної.
Платники податку самостійно визначають суми податку, які належать до сплати. Податок сплачується до бюджету на пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Платники податку не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надають податковому органу декларацію про прибуток за звітний квартал, розраховану наростаючим підсумком с початку звітного фінансового року.
Відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати, податку і дотримання податкового законодавства несе платник податку. Платники податку, які не мають на момент перевірки податковим органом податкових декларацій і розрахунків, пов'язаних з нарахуванням та сплатою податків за відповідні періоди, сплачують штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за однократне порушення. Якщо протягом наступних 12 місяців платник податку допускає друге та більше порушеннь, такий платник податку сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, помножених на кількість таких порушеннь.
У випадку приховування або занищення сум податку платник податку сплачує суму донарахованного податковим органом податка, штраф у розмірі 30% від суми донарахованого податку (недоімки) і пені, вираховуваної виходячи із 120 % облікової ставки Нацбанку України, яка діяла на момент сплати, нараховану на повну суму недоімки (без урахування штрафів) за весь її строк.
Суми донарахованної недоімки та штрафних санкцій сплачуються платником податку самостійно в термін не більше 10 робочих днів від дня отримання підписанного керівником відповідного податкового органу рішення про застосування фінансових санкційдо платника податку.
Посадові особи, винні в порушенні податкового законодавства можуть притягуватися як до адміністрятивної -штраф, так і до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі.
2.2. Податок з власників транспортних засобів та інших самоходних машин і механізмів.
Податок з власників транспортних засобів стягується відповідно до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самоходних машин і механізмів" від 11 грудня 1991 року в редакції Закону від 18.02.1997 року.
Податки з власників деяких наземних і водних транспортних засобів, самоходних машин та механізмів є джерелом фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування і проведення природоохоронних заходів на водоймищах.
Платниками податку є як юридичні особи, так і фізичні особи

 
 

Цікаве

Загрузка...