WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податки з юридичних осіб - Дипломна робота

Податки з юридичних осіб - Дипломна робота

громад, в неприбуткові організації, але не більше 4% оподатковуваного прибутку передуючому звітному періода;
- суми грошових коштів, перерахованих підприємствами Всеукраїнських об'єднаннь осіб, зазнавших лихо внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75% таких осіб, цим об'єднанням для здійснення їх благодійної діяльності, але не більше 10% оподатковуваного прибутку передуючого звітному періода;
- суми грошових коштів, внесених в страхові резерви;
- суми внесених (нарахованих) податків, зборів, (обов'язкових платежів), встановлених Законом України "Про систему оподаткування";
- суми витрат, не врахованих в минулих податкових періодах в зв'язку з допущенням помилок і виявлених в звітному періоді в розрахунку податкового зобов'язання;
- суми безнадійної заборгованості в частині, не віднесеній на валові витрати, у випадку коли відповідні мірипо стягненню таких боргів не привели до позитивного результату;
- суми витрат, пов'язаних з пліпшенням основних фондів в сумі, яка не перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року, і суми перевищення балансової вартості основних фондів і нематеріальних активів над вартістю їх реалізації;
Не включаються до складу валових витрат затрати на:
- потреби, не пов'язані з веденням господарської діяльності:
а) організація і проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання і розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків та пожертвуваннь неприбутковим організаціям та затрат, пов'язаних з проведенням рекламної діяльності) ;
б) фінансування особистих потреб фізичних осіб;
- придбання, будівництво, реконструкція, модернізація, та інші покращення основних фонів та затрати пов'язані з видобуванням корисних копалин, а також з придбанням нематеріальних активів, які підлягають амортизації;
- сплату штрафів та (або) неустойки, пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних органів, суду, арбітражного або третейського суду;
- утримання органів управління об'єднаннь платників податку, включаючі утримання холдингових компаній, які є відокремлиними юридичними особами;
- сплату вартості торгових патентів;
- виплату емісійного доходу на користь емітента корпоративних прав;
- виплату дивідендів;
Потрібно підкреслити особливості включення затрат подвійного призначення до складу валових витрат платника податку. До таких валових витрат включаються:
- витрати платника податку на забезпечення найманих працівників спецодягом, який необхідний для виконання професійних обов'язків;
- витрати, крім тих, що підлягають амортизації, пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідницько-експерементальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей та зразків;
- будь-які витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійну заміну товарів, реалізованих платником податку, вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких товарів;
- проведення платником податку передпродажних та рекламних заходів відносно товарів (робіт, послуг), які продаються (надаються) такими платниками податку;
- будь-які затрати платника податку, пов'язані з утриманням та експлуотацією фондів природоохоронного призначення (крім тих, підлягають амортизації);
- будь-які затрати по страхуванню ризиків (крім страхування життя);
- будь які затрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами на ведення господарської діяльності;
- затрати на відрядження фізичних осіб, які мають трудові відносини з такими платниками податку або виступають членами керівних органів платника податку;
До складу валових витрат включаються будь-які затрати, пов'язані з виплатою та нарахуванням відсотків за борговими зобов'язаннями на протязі звітного періоду, якщо такі виплати і нарахквання здійснюються в зв'язку з веденням господарської діяльності платника податку.
До складу валових витрат платника податку включаються затрати на оплату праці фізичних осіб, суми валових внесків робітника за додатковими пенсійними планами, суми зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового (у тому числі державного) соціального страхування фізичних осіб які знаходяться в трудових відносинах з такими платниками податку.
Не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення податкового обліку.
Амортизація.
Під терміном амортизація основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступовк віднесення витрат на придбання, виготовлення або поліпшення їх, на зменшення скоригованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахуваннь, установлених статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
Основні фонди- це матеріальні цінності, що використовуються в господарській діяльності платника податкупротягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуотацію, та вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом. Основні фонди підлягають розподілу на три групи, в залежності від яких встановлюються норми амортизації у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного періоду.
Для мети стягнення податку на прибуток використовуються такі податкові періоди:
- звітний (податковий) рік - період, який починається 1 січня поточного року і закінчується 31 грудня поточного року;
- звітний (податковий) квартал;
Датою збільшення валових витрат виробництва рахується дата, яка приходиться на податковий перід, на протязі якого відбувається будь-яка з подій яка сталася раніше;
- або дата списання коштів з банківських рахунків платника податку для оплати товарів (робіт, послуг), а у випадку їх придбання за готівку - день її видичи з каси платника податку;
- або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг).
У випадку, якщо платник податку придбаває товари (роботи, послуги) звикористанням кредитних, дебетових карток або комерційних чеків, датою збільшення валових витрат рахується дата оформлення відповідного рахунку (товарного чеку).
Для товарообмінних (бартерних) операцій - дата здійснення завершальної (балансуючої) операції, яка здійснюється після першої операції.
Датою збільшення валового доходу вважається дата, яка приходиться на податковий період, на протязі якого відбувається будь-яка з подій, яка сталася раніше:
- або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника подаку для оплати товарів (робіт, послуг), які підлягають реалізації, у випадку реалізації товарів (робіт, послуг) за готівку - дата їх оприходування в касу платника податку, а при відсутності такої - дата

 
 

Цікаве

Загрузка...