WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт про проходження виробничої практики зі спеціальності в ДПІ Києво-Святошинського району Київської області (звіт) - Реферат

Звіт про проходження виробничої практики зі спеціальності в ДПІ Києво-Святошинського району Київської області (звіт) - Реферат

неробочі дні, він також може бути відкликаний із щорічної або додаткової відпусток. Перебування на державній службі обмежується граничним віком: 60 років - для чоловіків і 55 - для жінок. Досягнення граничного віку, якщо не продовжено в установленому порядку терміну перебування на державній службі, відмова від прийняття або порушення Присяги, неподання або подання неправдивих відомостей щодо доходів є підставою для беззастережного звільнення державного службовця з посади.
Встановлення обмежень викликали необхідність застосування особливих форм прийняття на посади державних службовців. Вони визначені Конституцією України, ЗУ "Про державну службу", іншими законами, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України.
Ст.15 ЗУ "Про ДС" визначено, що прийняття на державну службу на посади 3-7 категорії, передбачених ст.25 цього Закону, здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.
Проведення конкурсу регулюється Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим Постановою КМУ від 04.10.95р. № 782.
Рішення про проведення конкурсу та його умови приймається керівником органу, в якому оголошується конкурс. Його наказом утворюється конкурсна комісія, яку очолює, як правило, заступник керівника. Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад та умови конкурсу публікуються в пресі та поширюється через інші засоби масової інформації не пізніше як за місяць до проведення конкурсу і доводяться до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім'я керівника заяву, до якої додаються особовий листок обліку кадрів, автобіографія, копії документів про освіту, декларація про доходи, зобов'язання фінансового характеру, в т.ч. і за кордоном, щодо себе та членів своєї сім'ї за формою № 001-ДС, затвердженою наказом Мінфіну України від 06.03.97р. №58 та зареєстрованою Мінюстом 31.03.97р. №104/1908. Забороняється вимагати від кандидатів на державну службу відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством України.
За рішенням комісії до участі в конкурсі допускаються особи, які відповідають умовам конкурсу. Рішення комісії про недопущення до конкурсу надсилається заявникові та може бути оскаржена керівнику протягом трьох днів з дня одержання відмови комісії.
Голосування проводиться на закритому засіданні. Форма голосування обирається на розсуд комісії.
Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше як через 2 дні після голосування.
Відповідно до ст.18 ЗУ "Про державну службу" при прийнятті на держану службу може встановлюватися додаткова умова - випробування терміном до 6 місяців. Це рішення керівник може прийняти за наслідками конкурсу, стажування, просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву. Випробування застосовується з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути зафіксована в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.
РОЗДІЛ 3 "ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
В сучасних умовах в період реформування діючого законодавства ,становлення податкового законодавства, його нестабільністю та відсутністю податкового кодексу значно ускладнилась робота юристів податкової служби, на яких, крім того, покладається виконання невідповідних функцій. Тому проблема правильної організації роботи відділів правового забезпечення набуває особливої актуальності.
Відділ правового забезпечення ДПІ в Києво-Святошинському районі був створений в травні 1998року на підставі наказу ДПА України від 02.03.98р. №97 на базі юридичного відділу в кількості 10 чоловік :
" начальник відділу ;
" 2 заступники;
" 2 головних податкових інспектори;
" 1 старший податковий ревізор-інспектор;
" 2 старших податкових інспектори ;
" 2 податкових інспектори ;
Після створення відділу правового забезпечення було розроблене і затверджене положення "Про відділ правового забезпечення" а також посадові інструкції його працівників , на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.95р. №690 "Про загальне положення про юридичну службу Міністерства ,іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства ,установи , організації", номенклатура справ та інші організаційні документи.
Щоквартально складаються плани роботи відділу, плани проведення занять із співробітниками , виконання яких систематично контролюється і аналізується.У відділі було проведено 26 занять на теми , які визначені учбово-тематичними планами. Крім того в структурних підрозділах ДПІ юристами було проведено 16 занять з питань застосування діючого податкового та адміністративного законодавства.
По всіх напрямках роботи у відділі ведуться журнали обліку, які в свою чергу обліковуються в реєстрі журналів відділу з присвоєнням чергового номеру. Документи і матеріали , які надходили до відділу з вищестоящих організацій , арбітражного суду, судів загальної юрисдикції обліковувались в журналі вхідної кореспонденції. З початку року зареєстровано 1558 документів, виконання яких доручалось конкретним працівникам.
У відділі правового забезпечення проводиться робота по ознайомленню з періодичними виданнями, обліком та зберіганням текстів законодавчих та інших нормативних документів, кодифікацією чинного законодавства та підтриманням його в контрольному стані.
З метою більш якісного виконання обов'язків видано наказ №256 від 30.11.98р.про розподіл функцій працівників відділу правового забезпечення, про порядок надання консультацій з правових питань та візуванню наказів, розпоряджень, постанов і рішень ДПІ. Затверджений графік роботи працівників відділу.
Згідно з цим наказом за кожним структурним підрозділом інспекції закріплені конкретні працівники-юристи і організована робота відділу правового забезпечення таким чином, щоб мати можливість проводити підготовку до судових засідань, виконання контрольних документів, вивчення нормативно-правових документів, перевірки і візування документів, підготовки відповідей назапитання та інше. Крім того встановлено наступний порядок надання консультацій працівникам ДПІ:
" При виникненні в практичній роботі незрозумілих питань податкового законодавства посадова особа податкової інспекції повинна звернутись за їх роз"ясненням до керівника структурного підрозділу,в якому вона працює.
" В разі неможливості з певних причин надати таку відповідь, або якщо питання носить загальноправовий характер, начальник структурного підрозділу чітко формулює це питання в журналі обліку консультацій відділу правового забезпечення( заведені в кожній групі відділу згідно розподілу функцій) для підготовки і надання відповіді.
" Працівник відділу правового забезпечення, відповідальний за надання консультацій даному структурному підрозділу, вивчає питання, які поступили протягом робочого дня і у відведений для цього час на

 
 

Цікаве

Загрузка...