WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт про проходження виробничої практики зі спеціальності в ДПІ Києво-Святошинського району Київської області (звіт) - Реферат

Звіт про проходження виробничої практики зі спеціальності в ДПІ Києво-Святошинського району Київської області (звіт) - Реферат

області.
ДПА в Київській області проводить повне покриття всіх видатків ДПІ району.
Незалежно від джерел покриття видатків, фінансування здійснюється на основі таких принципів:
- плановості
- безповоротності та безвідплатності
- цільового спрямування коштів та їх ефективного використання, фінансування в міру виконання планів
- додержання режиму економії
ДПА в Київській області здійснює всі принципи фінансування по відношенню ДПІ у Києво-Святошинському районі.
ІІ. Основним документом, що визначає витрати бюджетних установ, є кошторис.
Кошторис витрат - це основний плановий документ, який визначає загальний обсяг, цільове надходження та використання, а також щоквартальний розподіл коштів, що відпускаються з бюджету на утримання бюджетних установ або на здійснення централізованих соціальних, господарських, екологічних, культурних та інших заходів та інше.
Фінансування з бюджету виконується тільки на основі затверджених для цього кошторисів видатків. Витрати бюджетних коштів без затвердженого в установленому порядку кошторису не допускається.
Кошторис витрат на утримання ДПІ у Києво-Святошинському районі є актом, що встановлює права і обов'язки начальника інспекції та головного бухгалтера інспекції по використанню зазначеного обсягу грошових коштів, а також права і обов'язки ДПА в Київській області (фінансуючий орган) по виділенню цих коштів і контролю за їх правомірним використанням.
Для ДПІ району вірно складений і своєчасно затверджений кошторис є індивідуальним фінансово-плановим актом, на основі якого інспекція фінансується протягом календарного року.
Кошторисно-бюджетне фінансування - це система науково та економічно обгрунтованих заходів щодо визначення критеріїв розподілу коштів і напрямів використання фінансових ресурсів, а також визначення їх оптимальних обсягів для кожного об'єкта, що фінансується.
У практичній діяльності бюджетних установ застосовуються чотирі види кошторисів витрат:
- індивідуальні
- загальні
- зведені
- кошториси витрат на централізовані заходи
Усі види кошторисів складаються відповідно до класифікації
доходів і видатків державного та місцевого бюджетів України (бюджетної класифікації)
Процес складання кошторису має назву кошторисного процесу та включає декілька етапів: складання, затвердження, виконання. Кожен етап регулюється Законом України "Про бюджетну систему України" та іншими нормативними актами.
На першій стадії - складання кошторису - здійснюється кошторисно-бюджетне планування, в результаті якого створюється проект кошторису. Далі на стадії затвердження кошторис набуває ваги офіційного акту, а на етаппі його виконання відбувається втілення в життя положень кошторису. Будь-яке відхилення при здійсненнікошторисного процесує порушенням фінансової дисциплвни та чинності нормативного акті. Тому порушення норм, що регулюють порядок складання та затвердження кошторисів, тягне за собою визнання кошторису недійсним.
Кошториси витрат бюджетних установ складаються за формами, які розробляє Міністерство фінансів України для окремих типів установ. Кошторис вміщує лише видатки на поточне утримання, придбання, обладнання та інвентаря, проведення капітального ремонту. Капітальні вкладення передбачені планами економічного та соціального розвитку, фінансуються на основі окремих самостійних кошторисів. Суми видатків, що нараховуються на рік, який планується, наводяться у кошторисі у співставленні з планом, що затверджений на поточний рік з урахуванням внесених змін, та фактичним виконанням за минулий рік. Розміри видатків за кожною статтею кошториса встановлюється використання норм та нормативів - сітьові показники, економічні нормативи, вартість на натуральні технічні норми.
За своїми юридичними властивостями норми поділяються на обов'язкові та розрахункові. Обов'язкові норми встановлюються актами вищих органів державної влади та управління і не підлягають зміні. Розрахункові є середні витрати на розрахункову одиницю.
За змістом норми поділяються на натуральні та грошові. Натуральна норма - це кількісний набір продуктів або інших матеріальних цінностей на одну розрахункову одиницю. За методами створення грошових норм вчені поділяють їх на індивідуальні, комбіновані та укрупнені.
Поквартальний розподіл бюджетних асигнувань за кошторисами повинен відповідати поквартальному розподілу видатків відповідного бюджету. При виконанні кошторису протягом року в нього можуть бути внесені зміни вищестоящою організацією, яка затверджувала кошторис.
Кошторис витрат ДПІ у Києво-Святошинському районі складається за формою, яка розроблена Міністерством фінансів України. Кошторис вміщує лише видатки на поточне утримання, придбання обладнання та інвентаря.
Розміри видатків за кожним кодом (КЕКВом) кошторису встановлються шляхом використання норм та нормативів.
ДПА в Київській області надає роз'яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету.
РОЗДІЛ 2 ПРОЦЕДУРА ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛА
Законом України "Про державну службу" закріплено право на державну службу громадян України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний підбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України.
Законом визначено, що державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апаратів щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Визначене Законом специфічне коло повноважень і обов'язків спричинило більш жорсткі, порівняно з Кодексом Законів про працю України, умови прийняття на посади державних службовців та проходження державної служби. Законами України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корпцією" для державного службовця встановлені спеціальні обмеження щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби.
Відповідно до ст.12 Закону України "Про державну службу" не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які мають судимість.
Ст. 13 ЗУ "Про державну службу" передбачено, що особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця 3-7 категорії, подає замісцем майбутньої служби відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в т.ч. і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї. Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця 1-2 категорії, повинна подати також відомості про належні їй та членам її сім'ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери. Зазначені відомості подаються державним службовцем щорічно.
Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу.
Для виконання невідкладної і непередбачуваної роботи за розпорядженням керівника державний службовець зобов'язаний з'являтися на службу у вихідні, святкові та

 
 

Цікаве

Загрузка...