WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт про проходження виробничої практики зі спеціальності в ДПІ Києво-Святошинського району Київської області (звіт) - Реферат

Звіт про проходження виробничої практики зі спеціальності в ДПІ Києво-Святошинського району Київської області (звіт) - Реферат

України. Структурні підрозділи ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області:
1.Управління справляння податків з юридичних осіб:відділ справляння прямих і непрямих податків державних підприємств, банків та фінансових установ;відділ справляння прямих і непрямих податків з комерційних підприємств;сектор оподаткування майна та плати за патенти.
2. Управління місцевих податків та інших платежів з функціями документальних перевірок:відділ справляння місцевих податків та зборів;відділ справлення ресурсних платежів та плати за землю юридичних осіб;відділ справляння неподаткових доходів, плати за ліцензії, сертифікати та контролю за конфіскованим майном по юридичним особам; відділ організації документальних перевірок. 3. Управління справляння податків з фізичних осіб: відділ справляння прибуткового податку з громадян - суб'єктів підприємницької діяльності з функціями документальних перевірок;відділ справляння прибуткового податку з громадян не суб'єктів підприємницької діяльності;відділ документальних перевірок прибуткового податку з заробітної плати робітників та службовців;сектор справляння та документальних перевірок податку на майно, транспортні засоби, державне мито та землі з фізичних осіб.
4. Управління документальних перевірок юридичних осіб:відділ організації документальних перевірок фінансових установ;відділ організації документальних перевірок державних, акціонерних і малих підприємств;відділ організації документальних перевірок товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств, кооперативів та громадських об'єднань;відділ реєстрації та контролю застосування ЕККА, акцизних марок, патентів. 5. Управління валютного контролю:сектор по контролю за валютними операціями і операціями з давальницькою сировиною;сектор по контролю за оподаткуванням доходів резидентів і нерезидентів зовнішньо- економічної діяльності. 6. Управління по роботі з платниками податків:сектор по роботі з платниками юридичними особами; сектор по роботі з платниками фізичними особами. 7. Відділ комп'ютеризації. 8. Відділ обліку та звітності. 9. Відділ примусового стягнення податків. 10. Юридичний відділ. 11. Бухгалтерія. 12. Відділ кадрів та спецроботи. 13. Адміністративно-господарський відділ.
1.2 Функції відділів ДПІ
До функціональних обов'язків відділу справляння прямих і не прямих податків державних підприємств, банків та фінансових установ належать:
- здійснювати контроль за дотриманням податкового законодавства; контролює своєчасність подання платниками податкових декларацій, бухгалтерської звітності, забезпечує перевірку правильності і повноти їх складання;
- контролює своєчасність і повноту перерахування обов'язкових платежів до бюджету;
- організує заходи щодо стягнення перерахування несвоєчасно внесених до бюджету належних податків, застосування до платників фінансових санкцій, накладання фінансових санкцій, накладання адміністративних штрафів і контролює повноту їх сплати;
- передає правоохоронним органам матеріали про факти порушення законодавства, за які передбачена карна відповідальність;
- розглядає заяви, пропозиції і скарги підприємств, які зв'язані з оподаткуванням та безпосередньою роботою осіб податкової адміністрації.
Відділ справляння прямих та непрямих податків з комерційних підприємств, крім вище перерахованих функцій, виконує також:
- проведення обліку платників в контрольному журналі, складання списків платників з зазначенням індентифікаційного коду платника, адреси, видів платежів;
- одержує від установ банків дані про відкриття рахунків, платниками;
- одержує від відділу обліку та звітності про надходження платежів в бюджет, аналіз повноти надходжень платників по кожному платнику, подає пропозиції відділу аудиту щодо перевірки окремих платників.
Сектор оподаткування майна та плати за патенти здійснює контроль по своєчасному надходженню податків до відповідних бюджетів.
Основними завданнями відділів Управління документальних перевірок юридичних осіб є:
- забезпечення контролю за дотриманням підприємствами та установами всіх форм власності законодавства по обчисленню і справлянню податку на прибуток, на додану вартість та акцизного збору;
- узагальнення матеріалів перевірок, підготовка проектів, доповідей , наказів, розпоряджень, а також пропозицій щодо реалізації цих матеріалів ;
- підготовка і передача податковій поліції рішень по матеріалах перевірок та заходів по попередженню недоліків і порушень податкового законодавства.
Завданням Управління місцевих податків і зборів є забезпечення належної організації справляння місцевих податків та зборів, ресурсних платежів та неподаткових доходів до відповідних бюджетів, належної аналітичної та контрольної роботи.
Головними завданнями Управління справляння податків з фізичних осіб є забезпечення організації роботи відповідних відділів з питань повноти обліку платників податків, контроль за дотриманням податкового законодавства, повнотою сплати до бюджету податків з фізичних осіб та державного мита, своєчасність подання платниками декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків.
Управління валютного контролю здійснюють перевірку законності валютних операцій, що проводяться резидентами і нерезидентами на території України.
Управління по роботі з платниками встановлює постійні двосторонні зв'язки з питань податкового законодавства з юридичними та фізичними особами. До функцій відділів цього управління входять:
- надання консультацій, письмових роз'яснень щодо порядку нарахування та сплати податків, заповнення декларацій;
- організація і проведення семінарів з питань оподаткування, випуск плакатів,
- буклетів, брошур, тощо.
Відділ комп'ютеризації організує:
- роботу по впровадженню АРМів та окремих задач отриманих в ДПА по Київській області, в практичному використанні в районній адміністрації;
- роботу по впровадженню локальних обчислювальних мереж та багато термінальних комплексів в районі ДПА;
- надання методичної та практичної допомоги управлінням і відділам ДПА по впровадженню в практичну роботу комп'ютерної техніки, тощо.
Юридичний відділ тісно співпрацює з іншими підрозділами ДПІ району і розробляє заходи на забезпечення правового застосування законодавства в апараті податкової інспекції у Києво-Святошинському районі Київської області. Відділ примусового стягнення податків здійснює спільну роботу з галузевими міністерствами та відомствами, органами виконавчої влади по погашенню заборгованості по платежах до бюджету з платників податків.
Всіпідрозділи ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області тісно взаємодіють між собою.
1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ДПІ у КИЄВО -СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ.ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТАЗАТВЕРДЖЕННЯ КОШТОРИСУ
І. Бюджетне фінансування - це фінансування, що проводиться за рахунок бюджетних коштів.
Податкова інспекція у Києво-Святошинському районі повністю фінансується Державною податковою адміністрацією Київської

 
 

Цікаве

Загрузка...