WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт про проходження виробничої практики зі спеціальності в ДПІ Києво-Святошинського району Київської області (звіт) - Реферат

Звіт про проходження виробничої практики зі спеціальності в ДПІ Києво-Святошинського району Київської області (звіт) - Реферат


З В І Т
Про проходження виробничої практики зі спеціальності в ДПІ Києво-Святошинського району Київської області
ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Структура ДПІ в Києво-Святошинському районі:…………..6
1.1. Завдання та організаційна структура ДПІ;…………………6
1.2. Функції відділів ДПІ;……………………………………………8
1.3. Характеристика джерел фінансування ДПІ у Києво-Святошинському районі. Порядок складання і затверження кошторису……………………………………...12
Розділ 2. Процедура підбору персоналу;……………………………….16
Розділ 3. Організація відділу правового забезпечення;……………...20
Розділ 4. Організація охорони праці в ДПІ у Києво-Святошинському районі:…………………………………………………………………………23
4.1 Нормативно-правова база по охороні праці;………………..24
4.2 Організація протипожежної безпеки………………………….26
Висновок……………………………………………………………………...28
Використана література……………………………………………………31
ВСТУП
Інстенсивний розвиток ринкових механізмів вимагає перетворення всіх елементів системи оподаткування. З'являються нові податки, механізми їх обчислення і сплати, конкретизуються повноваження органів влади різноманітних рівнів і компетенцій. З'являється податкова міліція, принципово змінюється набір і зміст функцій, що виконують контрольно-ревізійні управління. Подібні зміни пов'язані з необхідністю підсилення контролюючих механізмів у галузі оподаткування, що викликане бурхливим зростанням і якісним перетворенням податкових важелів.
Діяльність котролюючих органів пов'язана з наглядом з боку держави за виконанням платником податків своїх зобов'язань перед державою з повного і своєчасного внесення податкових платежів у відповідні бюджети чи фонди. Проте туди не завжди надходять кошти в тій кількості, на яку розраховували при плануванні бюджету, і було б не правильним бачити в цьому тільки правопорушення, невиконання платником своїх обов'язків. Бюджети позбавляються надходжень за рахунок двох процесів: відхилення від сплати податків і правомірного обходу податку.
В основу правомірного обходу податку лежать шляхи і можливості несплати податку, надані законодавцем, тобто обумовлені недосконалістю законодавства. В даномму випадку платинк податку використовує прогалини законодавства, що пов'язані як із недосконалістю податкових норм, їх закріпленням, так і з ситуаціями, коли законодавець надає платнику право вибору або межі, в рамках яких останній може обрати найбільш вигідний для себе варіант.
Правомірний обход податку доповнюється відхиленням від сплати податку, що являє собою досить різноманітну групу податкових правопорушень. Зміст цих правопорушень полягає в неналежному виконанні зобов'язань платника перед бюджетом.
Залежно від характеру поведінки і діяльності суб'єктів податкових правовідносин можна виділити:
" Правомірний обхід податку - правомірне уникнення сплати податку за рахунок недосконалості або можливостей, закладених законодавством.
" Ухилення від сплати податку - правопорушення, що складається із невиконання або неналежного виконання платником своїх обов'язків по сплаті податку.
" Стягнення надлишкових сум податків - умисні дії робітникіів податкових органів по не обгрунтованому стягненню сум податкових платежів із платиників.
Якщо в першому та другому випадках дії засновані на активній ролі платника податків (у правомірному обході в межах діючих податкових норм і у порушенні їх при ухиленні від податків в формі податкових проступків або злочинів), то в третьому випадку активна діяльність характерна для податкового органу, здійснюючого свої повноваження з порушенням законодавства.
Примус у галузі оподаткування являє собою систему заходів, що застосовуються уповноваженими органами по відношенню до осіб при порушенні ними обов'язків по сплаті податку і притягненню до відповідальності при вчиненні податкового правопорушення.
Заходи податкового примусу характеризуються певними ознаками :
" Регулються нормами фінансового права, а також адміністративно-процесуальними.
" Застосовуються по відношенню юридичних і фізичних осіб.
" Використовуються для забезпечення надходжень податкових платежів.
" Припускають застосування фінансових санкцій, заходів адміністративного і кримінального покарання.
" Припускають позасудове застосування заходів податкового примусу.
" Податковий примус поєднує стягнення податкових платежів і стягненя податків.
Реалізація примусув сфері оподаткування здійснюється попереджувальними, припиняючими і відновлюючими заходами. Попередження здійснюється державними органами, контролюючими правильність обчислення і внеснення податків. Припинення пов'язане уже з впливом на платників, що здійснюється юридичне владними (припиненя операцій, ліквідація підприємства, вилучення документів). Відновлювані заходи пов'язані з відшкодуванням збитків, завданих податковим правопорушенням. При цьому особливості застосування штрафів пені включають і ті суми, які були б одержані бюджетом при своєчасному надходженні та використанні податків і платежів.
РОЗДІЛ 1. С Т Р У К Т У Р А ДПІ В КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ
1.1 Завдання та організаційна структура ДПІ
Апаратом державної виконавчої влади, що здійснює податкову політику і організує стягнення податків, зборів і платежів у розпорядження держави, є державна податкова служба, створена при Кабінеті міністрів України у складі Головної податкової адміністрації України і державних податкових адміністраціях в Автономній республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах. Головним завданням державної адміністрації є забезпечення додержання законодавства про податки, повний облік всіх платників податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, здійснення контролю, забезпечення правильності обчислення і сплати цих платежів. Апарат податкової служби України зосереджений у державних податкових адміністраціях різних рівнів. У своїй діяльності він керується Конституцією України, Закону України "Про державну податкову службу", рішеннями Верховної Ради України та місцевих Рад народних депутатів. Податкова інспекція у Києво-Святошинському районі Київської області підпорядковується державній податковій адміністрації по Київській області і свою практичну діяльність здійснює в тісній взаємодії з державною адміністрацією у Києво-Святошинському районі Київської області та місцевою Радою народних депутатів. Вона координує свою роботу з фінансовими органами, банківськими установами, органами внутрішніх справ, суду, прокуратури, арбітражу, і іншими контролюючими органами. Начальник призначається керівником Державної адміністрації по Київській області за погодженням з Державною адміністрацією Києво-Святошинського району. Інші працівники податкової інспекції призначаються начальником ДПІ району .Видатки на утримання податкової інспекції району визначаються Державною податковою адміністрацією (ДПА) по Київській області і фінансуються з республіканськогобюджету. ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області складається з ряду функціональних підрозділів, які в тісному взаємозв'язку співпрацюють між собою, забезпечуючи виконання функцій, покладених на податкову службу

 
 

Цікаве

Загрузка...