WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування підприємства - Курсова робота

Оподаткування підприємства - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Оподаткування підприємства
Вступ
Вихідним положенням для поняття сутності податків є розуміння того, що податки є найважливішою і найдавнішою формою фінансових відносин між державою і членами суспільства. Поява податків зумовлена виникненням держави і виконанням державою суспільно необхідних функцій. За економічним змістом податки - це фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій.
Централізований фонд грошових коштів держави може бути сформованим як за рахунок податків, так і за рахунок інших надходжень, таких як плата, відрахування, власні доходи держави і неподаткові доходи. Ці поняття необхідно розрізняти за допомогою ознак, що характеризують ту чи іншу фінансову категорію. Важливо звернути увагу на різну структуру податкових надходжень до централізованого фонду грошових коштів держави в країнах з ринковою економікою та в країнах з перехідною економікою. В перспективі в Україні має змінитися структура у бік зростання питомої ваги прямих податків.
За останні роки Державний бюджет України поповнюється за рахунок нових видів податків, зборів і платежів та неподаткових надходжень:
- плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин;
- рентна плата за нафту та природний газ, які видобуваються в Україні;
- надходження до інноваційного фонду;
- надходження від реалізації дорогоцінних металів та ін.
Постійні зміни та доповнення податкового законодавства України призводять до недоодержання спрогнозованих показників виробничо-господарської діяльності підприємств та її недосягнення кінцевого результату - прибутку, рентабельності, окупності капіталовкладень та ін. Це створює фактор невизначеності підприємств у податковій системі України.
В цій курсовій роботі ми приділимо особу увагу сутності та функціям податків, їх видам, а також розглянемо процес обчислення та сплати податків на підприємстві.
1. Техніко-економічна характеристика підприємства.
Повне найменування підприємства: державне відкрите акціонерне товариство "Шахта імені М.И. Калініна" - ДПДХК "Донвугілля".
Форма власності - державна .
Чисельність працівників - 1757 чоловік (на 01.01.2000 року).
Статутний фонд - 23216179 грн.
Об'єм виробництва 310 тис. тонн.
Рік заснування підприємства - 1961 рік
Адреса підприємства: 83017, м. Донецьк, проспект Мира 44. Тел. 90-33-62.
Керівник підприємства - Панфілов Юрій Миколайович.
Метою діяльності ДВАТ "Шахта імені М.И. Калініна" є:
1. Задоволення потреб на вугільну продукцію, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;
2. Одержання прибутку, як результату виробничої діяльності, дотримуючи діючого законодавства України;
3. Реалізація соціально-економічних інтересів акціонерів ДВАТ і його працівників.
Предметом діяльності ДВАТ "Шахта імені М.И. Калініна" є:
1. видобуток, переробка і збагачення вугілля, підвищення конкурекнтноспроможності вугільної продукції;
2. ефективне використання вугільних запасів, основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;
3. залучення інвестицій і інвестиційна діяльність;
4. упровадження нових технологій, сучасної техніки, засобів автоматизації;
5. капітальний ремонт, реконструкція і будівництво промислових об'єктів;
6. своєчасне матеріально-технічне забезпечення виробництва;
7. своєчасне відновлення очисного фронту;
8. збут і торгівля вугільної продукції;
9. зміст і експлуатація автомобільного транспорту, перевезення вантажів і людей;
10. операції з цінними паперами, здійснення власних фінансових, комерційних, маркетингових, лізингових, експортних, імпортних операцій, зовнішньоекономічна діяльність, а також інша діяльність не заборонена законом.
Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюватися при наявності ліцензії.
Засновником ДВАТ "Шахта імені М.И. Калініна" є Міністерство вугільної промисловості України.
Органи керування товариства складаються з:
1. Вищого органа керування Товариства;
2. Наглядацької Ради Товариства;
3. Правління Товариства;
4. Ревізійної комісії Товариства.
Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.
Виконавчим органом Товариства, що здійснює керування його потоковою діяльністю, є Правління.
Правління вибирається терміном на один рік і підзвітне у своїй діяльності Вищому Органу і Наглядацькій раді Товариства, а також організовує виконання їхніх рішень. Воно складається з 11 чоловік:
- голова Правління;
- 1-й заступник голови Правління;
- заступники голови Правління;
- головний бухгалтер Товариства;
- інші члени Правління Товариства.
Засідання Правління проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні ? його членів. Рішення Правління приймаються більшістю голосів (у випадку розподілу голосів нарівно - голос голови Правління є вирішальним).
Позачергове засідання Правління збирається за вимогою голови Правління або 1/3 частини членів Правління.
Перевірка господарської діяльності Суспільства здійснюється Ревізійною комісією, що затверджується Вищою радою Товариства. Перевірки фінансової діяльності ДВАТ "Шахта ім. М.І, Калініна" здійснюється також державною податковою інспекцією, а також аудиторськими службами, контрольно-ревізійним керуванням Міністерства вугільної промисловості України і ДХК "Донвугілля"".
Організаційну структуру керування підприємством можна представити в такий спосіб:
На чолі Шахти знаходитися директор-голова правління. У директора в підпорядкуванні знаходитися: апарат при керівнику (який сприяє прийняттю рішень по окремих питаннях), а також заступники директора по окремих організаційно-технічних питаннях. До них відносяться наступні керівники:
- зам. Директора по економічних питаннях;
- головний бухгалтер;
- юрист-консультант;
- начальник штабу цивільної оборони;
- начальник відділу МТЗ;
- головний інженер;
- головний механік;
- головний енергетик;
- зам. директора по виробничій діяльності;
- зам. директора по реалізації і якості реалізованої продукції;
- помічник директора по комерційній діяльності;
- зам. директора по охороні праці;
- помічник директора по кадрам і побуту;
- начальник автотранспортної ділянки.
Зам. директору по виробничій діяльності Шахти підкоряється:
1. виробнича служба;
2. ділянки по видобутку вугілля;
3. ділянки шахтного транспорту (колісний і конвеєрний);
4. технологічний комплекс поверхні.
У головного інженера Шахти в підпорядкуванні знаходяться:
1. технічна служба;
2. Технологічна служба;
3. Маркшейдерська геологічна служби;
4. Ділянки підготовчих і гірничо-капітальних робіт;
У підпорядкуванні в помічникадиректора по кадрам і побуту знаходитися:
1. відділ кадрів;
2. лад цех;
3. ділянка господарських робіт;
4. автотранспортна ділянка.
Зам. директора по економічних питаннях керує:
1. планово-економічним відділом;
2. відділом організації праці і заробітної плати.
Економіст по претензійній роботі і договорам, а також начальник відділу матеріально-технічного постачання підкоряються безпосередньо головою правління - директору шахти ім. М.И. Калініна.
Чисельність

 
 

Цікаве

Загрузка...